1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nước luôn là một yếu tố quan trọng nếu không nói là quyết định đối với nghề trống lúa nước. Chính vì lẽ đó mà từ nước hiển nhiên trở thành một từ văn hoá điển hình trong vốn từ vựng tiếng Việt.

Nước luôn là một yếu tố quan trọng nếu không nói là quyết định đối với nghề trống lúa nước. Chính vì lẽ đó mà từ nước hiển nhiên trở thành một từ văn hoá điển hình trong vốn từ vựng tiếng Việt.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong tiếng Việt thì cùng chỉ một đối tượng là lúa nhưng có rất nhiều tên gọi

khác nhau tuỳ vào giai đoạn sinh trưởng của cây lúa: thóc, giống, mộng, mạ,

cây lúa, đòng, gié, chẽn, bơng, rơm, rạ …

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngTừ xưa đến nay cây lúa và những sản phẩm do nó tạo ra đã là lẽ sống, máu

thịt, vận mệnh của con người sống trên dải đất này.

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngNgôn ngữ Việt phản ánh rõ nét nền văn minh lúa nước – cách thức chia cắt

thế giới của người Việt.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiNhóm từ chỉ các sản phẩm của thóc sau khi xay giã: gạo lứt, gạo cội, tấm,

cám, trấu …

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiChưa có một ngơn ngữ nào trên thế giới như tiếng Việt khi lấy khái niệm

Nước một loại chất lỏng tồn tại trong ao hồ, sông, biển … để gọi tên một

vùng đất (Country) mà những người thuộc một dân tộc hay nhiều dân tộc

khác nhau cùng chung sống.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiNhóm từ ngữ gọi tên cây lúa, tiền thân của cây lúa và các bộ phận chính của

cây lúa: thóc giống, mộng, mạ, cây lúa, đòng, gié, chẽn, bông, rơm, rạ…

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngNhóm từ chỉ các động tác gặt hái, thu hoạch và làm ra thóc gạo: cắt, gặt,

trục, đập, phơi, quạt, rê, xay, giã.

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngNhóm từ ngữ chỉ các loại bánh làm bằng gạo, nếp: bánh đa, bánh đúc, bánh

bèo, bánh trôi, bánh trán…

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngTrong ngôn ngữ, đặc điểm của nền văn hoá dân tộc được lưu giữ rõ ràng

nhất.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiThành ngữ biểu thị khái niệm bằng hình ảnh biểu trưng.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiNhững thành ngữ mượn được dùng trong hình thức dịch nghĩa chung của

thành ngữ ra tiếng Việt.

Ví dụ: Miệng ăn núi lở (Tọa thực sơn băng)

Đủ ăn đủ mặc (Phong y túc thực ).

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngTục ngữ diễn đạt “một phán đoán” và là “một hiện tượng thuộc ý thức xã

hội”.

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngThành ngữ là một cụm từ cố định.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiNhững thành ngữ sau cấu tạo theo quy tắc đối và điệp giữa các thành tố gọi

là thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng.

Ví dụ: Trên đe dưới búa, lừa thầy phản bạn,hứa hươu hứa vượn.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiCác thành ngữ này có nghĩa biểu trưng, chủ yếu là dưới hình thái ẩn dụ hóa.

Diễn ra q trình tương hợp hội nghĩa ở bình diện ngữ nghĩa và quá trình

đẳng kết ở bình diện ngữ pháp.

Đầu rơi máu chảy

Cùng trời cuối đất.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiThành ngữ định danh sự vật, hiện tượng, quá trình.

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngThành ngữ là những đơn vị định danh của ngôn ngữ.

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngThành ngữ phi đối xứng gồm:

+Thành ngữ phi đối xứng so sánh

Vắng như chùa bà Đanh

+Thành ngữ phi đối xứng ẩn dụ hóa

Bé hạt tiêu.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiThành ngữ vay mượn nước ngoài, chủ yếu là thành ngữ gốc Hán được đọc

theo âm Hán- Việt, có thể giữ ngun hình thái – ngữ nghĩa dịch ra từng chữ

(một phần hoặc tất cả các yếu tố) hoặc dịch nghĩa chung của thành ngữ có

thay đổi trật tự các yếu tố cấu tạo.

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngĐặc trưng ngữ nghĩa của thành ngữ: 2 tầng ngữ nghĩa được tạo bằng phương

thức so sánh và ẩn dụ hóa.

Chọn một câu trả lời:

a. Sai

b. Đúng Câu trả lời đúngXét về mặt ngữ pháp – ngữ nghĩa, thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng được chia

thành 2 loại là đẳng kết và phi đẳng kết.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiĐặc trưng ngữ nghĩa của tục ngữ: 2 tầng ngữ nghĩa cũng được tạo bằng

phương thức so sánh và ẩn dụ hóa.

Chọn một câu trả lời:

a. Đúng Câu trả lời đúng

b. SaiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nước luôn là một yếu tố quan trọng nếu không nói là quyết định đối với nghề trống lúa nước. Chính vì lẽ đó mà từ nước hiển nhiên trở thành một từ văn hoá điển hình trong vốn từ vựng tiếng Việt.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×