1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Sức khỏe giới tính >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐỐI TƯỢNG , PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU

ĐỐI TƯỢNG , PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm đối

tượng:Các cặp vợ chồng (Vợ hoặc chồng) trong độ tuổi sinh đẻ đang sinh sống

tại các bản, tiểu khu thuộc các xã, thị trấn đã triển khai đề án 818

* Tiêu chuẩn lựa chọn:

Đang sinh sống, làm việc tại địa bàn nghiên cứu

Đồng ý tham gia nghiên cứu

* Tiêu chuẩn loại trư

Các đối tượng không có khả năng trả lời câu hỏi (không có khả năng

nghe nói)

Có vấn đề về sức khỏe tâm thần

- Thời gian nghiên cứu:

Từ ngày 01/3 /2018 đến hết 31/8/2018

- Địa điểm nghiên cứu:

Tại 14 xã thị trấn triển khai Đề án 818 huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La

Thị trấnChiềng ChănChiềng MaiHát LótChiềng SungChiềng BanCò NòiMường BonChiềng ChungChiềng LươngChiềng MungMường ChanhNà BóMường Bằng2.2. Phương pháp nghiên cứu:

2.2.1. Phương pháp tính cỡ mẫu:

Áp dụng cơng thức: n = Z2(1-α/2).p(1-p)/d2

Trong đó:n: Cỡ mẫu tối thiểu của nghiên cứu

Z(1-α/2). Hệ số tin cậy (lấy Z=1.96) độ tin cậy 95%

p: tỷ lệ giả định về vấn đề nghiên cứu; lấy p = 0,40 tỷ lệ ước tính tỷlệ % của tổng thể

d: sai số chọn (lấy d=0.05)

n = 3,84 x 0,40 (1- 0,40)/0.052 = 369

Dựa trên kết quả tính tốn, cỡ mẫu nghiên cứu là 369 đối tượng.

2.2.2. Phương pháp chọn mẫu:

Sử dụng phương pháp chọn ngẫu nhiên hệ thống đối với các đối tượng

trong độ tuổi sinh đẻ.

Bước 1: Lập danh sách các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ trong 14 xã.

N = 26.088 đối tượng

Bước 2: Tính khoảng cách mẫu K=N/n. trong đó:

K là khoảng cách mẫu

28N là tổng danh sách cỡ mẫu

n là cỡ mẫu tối thiểu cho nghiên cứu

K = 26.088/369 = 70

Bước 3: Theo danh sách khung mẫu, tiến hành chọn người đầu tiên trong

danh sách bằng cách chọn ngẫu nhiên trong danh sách đánh dấu số thứ tự là 1.

Việc chọn người tiếp theo từ vị trí số thứ tự 1 cộng với khoảng cách 70

người là người thứ 2.

Tương tự người thứ 3, thứ 4…. bằng cách cộng số khoảng cách cho đến

khi đủ đối tượng điều tra (n)

n = 1 + K1+ K2 …= 369

2.2.3 Phương pháp thu thập số liệu:

- Lập danh sách những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc mẫu

nghiên cứu theo địa bàn.

- Phỏng vấn bằng bộ câu hỏi đã được thiết kế trước để phỏng vấn những cặp

vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc danh sách mẫu nghiên cứu.

- Gửi phiếu phỏng vấn thăm dò ý kiến cho 14 viên chức Dân số xã và một

số cộng tác viên dân số các bản, tiểu khu và chủ đại lý các quầy dược trên địa

bàn huyện.2.3. Các biến số nghiên cứu:

TT

A

1Tên biến

Tuổi của ĐTNCĐịnh nghĩa biến sốPP thu

thậpTHÔNG TIN CHUNG

Được tính đến thời điểm Phỏng vấn

phỏng vấn2

3

4Giới

Trình độ học vấnđịnh lượng

Quan sát

Lớp học cao nhất được tính Phỏng vấnNghề nghiệpđến thời điểm phỏng vấn

định lượng

Công việc mang lại thu Phỏng vấn

nhập chính mà các ĐTNC định lượng5Kinh tế gia đình của ĐTNCđang đảm nhiệm

Kinh tế gia đình thuộc loại Phỏng vấn

nào (theo phân loại của định lượng

29TT6

7Tên biếnPP thu

thậpKênhchính quyền địa phương)

Là kênh truyền thông của Phỏng vấnNguồn cung cấp thông tin vềĐề án 818

định lượng

Là những phương tiện để Phỏng vấnSản phẩm8Định nghĩa biến sốSố lần nghengười dân tiếp cận với định lượng

Phỏng vấn

những thông tin liên quan

sâu

đến sản phẩm của Đề án

Là số lần được nghe giới Phỏng vấn

thiệu về các sản phẩm thuộc định lượng9

10

11Sản phẩmĐề án 818

Là những sản phẩm tḥc Phỏng vấnMức hài lòng về sản phẩmĐề án 818

định lượng

Là những mức đợ hài lòng Phỏng vấnMức chấp nhận về giávề các sản phẩm

định lượng

Là những mức độ chấp Phỏng vấn

nhận về giá của các sản định lượng1213Nguồn cung cấp sản phẩmphẩm

Là những kênh để người Phỏng vấnQuan niệm về việc bỏ tiền muadân tiếp cận với những sản định lượng

Phỏng vấn

phẩm

sâu

Thái độ, nhận định của đối Phỏng vấnsản phẩmtượng về việc bỏ tiền mua định lượng

Phỏng vấn

sản phẩm

sâu30CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thông tin chung của các đối tượng trả lời phỏng vấn

3.1.1. Thông tin nhân khẩu học của đối tượng nghiên cứu

Bảng 3.1. Thông tin đặc trưng cá nhân của đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm

<30

30-34

≥35

Không đi học

Tiểu học

THCS

THPT

Cao đẳng/ trung cấp

Đại học

Làm ruộng

Chăn nuôi

Nội trợ

Công nhân/thợ thủ công

Buôn bán

Công nhân viên chức

Nghề khácTần số (n= 369 )

T̉i

138

186

45

Trình độ học vấn

15

54

89

132

40

39

Nghề nghiệp

99

63

57

24

69

57

0

31Tỷ lệ (%)

37,4

50,4

12,2

4,1

14,6

24,1

35,8

10,8

10,6

26,8

17,1

15,4

6,5

18,7

15,5

0Nhận xét: - Nhóm tuổi các đối tượng nghiên cứu chủ yếu nằm trong nhóm

dưới 35 tuổi chiếm 87,8% trong tổng số các đối tượng nghiên cứu, trong đó

50,4% ở trong độ tuổi từ 30 – 34 tuổi và 12,2 % ở độ tuổi trên 35 tuổi. Với kết

quả này cho thấy độ tuổi của nhóm đối tượng nghiên cứu phù hợp với mục tiêu

nghiên cứu khi tỷ lệ độ tuổi đủ đại diện cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ.

- Trình độ học vấn của các đối tượng nghiên cứu tương đối giải đều đa số

là các đối tượng có trình độ trung học phổ thông trở lên chiếm 57,2% , trình độ

trung cấp 10,8%, cao đẳng đại học 10,6%, các đối tượng thuộc diện không đi

học chiếm 4,1%.

- Nghề nghiệp của các ĐTNC không nằm chủ yếu ở nhóm đối tượng nào

nằm dải đều cho các nhóm đối tượng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau cụ thể:

làm ruộng 26,8%, chăn nuôi 17,1%, nội trợ 15,4%, công nhân 6,5%, buôn bán

18,7%, công chức viên chức 15,5%.

3.1.2. Điều kiện kinh tế của ĐTNC

Bảng 3.2. Điều kiện kinh tế của ĐTNC

Đặc điểmTần số (n=369)Tỷ lệ (%)Giàu5815,7Khá giả6918,7Trung bình16544,7Cận nghèo5314,4Nghèo24

6,5

Nhận xét: Điều kiện kinh tế của nhóm ĐTNC ở nghiên cứu này cho thấyđa số đối tượng thuộc hộ trung bình chiếm (44,7%), hộ khá giả và hộ giàu chiếm

(34,4%), cuối cùng là hợ nghèo và cận nghèo (20,9%).

3.2. Thực trạng tình hình triển khai đề án 818

3.2.1. Cơng tác truyền thơng Đề án

Bảng 3.3. Các thông tin về công tác truyền thông Đề án 818

Thông tinTần số (n= 369)Tỷ lệ (%)3691001. Về đề án 818Biết

32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐỐI TƯỢNG , PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×