1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

1Phụ lục 1: Phiếu phỏng vấn bà mẹ sinh con thứ 3 trở lên năm 2016

Mã số phiếu:…………….

Họ và tên bà mẹ:……………………………..

Nơi cứ trú: Bản (Tiểu khu) …………………………….. xã(thị trấn)……..

ĐTV đọc và khoanh tròn vào mã số câu trả lời của bà mẹ

TTCâu hỏiTrả lờiMã số/

ChuyểnA. Thông tin chung của bà mẹ

A1Sinh cháu năm 2016 chị bao ........... tuổi

nhiêu tuổi?A2A3A4Chị học đến lớp mấy rồi?Cơng việc chính của chị là gì?Khơng đi học1Cấp 12Cấp 23Cấp 34Cao đẳng/trung cấp5Đại học trở lên6Làm ruộng1Chăn nuôi2Nội trợ3Công nhân/thợ thủ công4Buôn bán5Công nhân viên chức6Nghề khác9Khi chị sinh cháu gần đây nhất, Có1chị có phải là Đảng viên Khơng2khơng?

A5Tình trạng hơn nhân của chị khi Có chồng1sinh cháu gần đây nhất?Không có chồng2→ A11Li dị3Góa4Khác(ghirõ) 92…....................

A6Chị kết hôn năm bao nhiêu …tuổi

tuổi?A7A8A9Chồng chị học đến lớp mấy?Không đi học1Cấp 12Cấp 23Cấp 34Cao đẳng/trung cấp5Đại học trở lên6Cơng việc chính của chồng chị Làm ṛng1là gì ?Chăn ni2Bn bán3Cơng nhân/thợ thủ cơng4Cơng nhân viên chức5Nghề khác9Khi chị sinh cháu gần đây nhất, Có1chồng chị có phải là Đảng viên Không2không ?

A10 Chồng chị là con thứ mấy trong Con duy nhất

gia đình?Con trưởng2Con thứ3Con út4A11 Chị có sống chung với bố mẹ Có

chồng không?1Không1

2A12 Kinh tế gia đình chị tḥc loại Giàu1nào? (theo phân loại của chính Khá2quyền địa phương)Trung bình3Cận nghèo4Nghèo5Khơng biết99A13 Chị đã mấy lần sinh con?….. con3A14 Tình trạng sức khỏe của các Khỏe mạnh

cháu ?Bệnh tậtA1Lần gần đây nhất chị sinh cháu Con thứ ba15thứ mấy trong gia đình ?Con thứ tư2Con thứ năm3B. Thực trạng sinh con thứ ba

B1

B2

B3B4Chị có kế hoạch sinh cháu Có1thứ ba trở lên này không?2KhôngKhi sinh cháu chị có bị Có1xử phạt không2KhôngTuổi của các cháu hiện Cháu thứ nhất…tuổinayCháu thứ hai…tuổiCháu thứ ba…tuổiCháu thứ tư…tuổiCháu thứ năm…tuổiGiới tính của các cháu Cháu thứ nhất12hiện nay (1. Trai 2. Gái )Cháu thứ hai12Cháu thứ ba12Cháu thứ tư12Cháu thứ năm12C. Các yếu tố liên quan đến việc sinh con thứ 3 trở lên

1. Yếu tố cá nhân

C1Lý do chị quyết định sinh Muốn có con trai nối dõi1cháu thứ ba (Câu hỏi Muốn có thêm con để “có nếp 2

nhiều lựa chọn, ĐTV có tẻ”3không đọc chỉ nghe trả lời Muốn có nhiều con4và khoanh tròn vào mã Chăm sóc khi về già5số)Muốn sinh dự phòng6Tăng sức lao động74C2C3Do vỡ kế hoạch8Khác (ghi rõ)……….9Ai là người quyết định Bản thân1chính trong việc sinh Chồng2cháu thứ ba của chị?Cả 2 vợ chồng3Bố, mẹ chồng4Chị có bị áp lực khi sinh Có1cháu2thứba trởlên Khơngkhơng?

C4C5C6C7

C8Chị thích con trai hay con Con trai1gái?Con gái2→C6Như nhau3→C7Tại sao chị thích con trai Cần người nối dõi1hơnCần lao động nam giới2Các lần trước đẻ con gái3Cần người chăm sóc khi về già4Sức ép tư làng xóm, xã hội5Khác (ghi rõ)….9Tại sao chị lại thích con Con gái dễ sai việc nhà1gái hơn ?Thích có nếp có tẻ2Con gái tình cảm hơn3Khác (ghi rõ)…9Lần sinh này chị có can 1 có1thiệp lựa chọn giới khơng2→C92 KhơngCan thiệp bằng hình thức 1 Truyền thống1nào (Gợi ý trả lời)2 Y học hiện đại2Hiện nay chị đang sống Gia đình nhà nợi1cùng?Gia đình nhà ngoại2Cả hai gia đình3Ở riêng42. Yếu tố gia đình

C95C10 Chồng chị thích con trai Con trai

hay con gái ?Con gái2→C12Như nhau3→C13C11 Tại sao chồng chị lại Cần người nối dõi

thíchcháutrai1hơn? Cần lao đợng nam giới1

2(ĐTV để đối tượng tự kể Các lần trước đẻ con gái3tên, ĐTV khoanh tròn vào Cần người chăm sóc khi về già4những ý kiến mà đối Sức ép tư làng xóm, xã hội5tượng nói)9Khác (ghi rõ)….C12 Tại sao chồng chị lại Con gái dễ sai việc nhà

thích con gái hơn?Thích có nếp có tẻ2Con gái tình cảm hơn3Khác (ghi rõ)…9C13 Số con mà chồng chị 1 con

mong muốn ?23 con3Hơn 3 con4

2→C16Như nhau3→C17

2Các lần trước đẻ con gái3Cần người chăm sóc khi về già4Sức ép tư làng xóm, xã hợi5Khác (ghi rõ)….9

1Thích có nếp có tẻ2Con gái tình cảm hơn3Khác (ghi rõ)…9C17 Số con mà bố mẹ chồng 1 con

chị mong muốn ?1Cần lao động nam giớiC16 Tại sao bố mẹ chồng chị Con gái dễ sai việc nhà

lại thích con gái hơn?1Con gáiC15 Tại sao bố mẹ chồng chị Cần người nối dõi

lại thích cháu trai hơn?12 conC14 Bố mẹ chồng chị thích Con trai

cháu trai hay cháu gái ?12 con1

263 con3Hơn 3 con4C18 Các quy định trong chính Có

sáchDS-KHHGĐcó Khơngđược đưa vào quy ước, Khơng biết1

2

9hương ước ở địa phương

của chị không?

C19 Trong quy ước, hương Mỗi gia đình nên có 2 con

ước quy định những gìDù gái hay trai chỉ 2 là đủ1

2Gia đình sinh con thứ 3 trở lên 3

sẽ bị xử lý

Quy định chung chung các gia 4

đình phải thực hiện theo chính

sách DS-KHHGĐ

Khác (ghi rõ)….93. Các yếu tố cộng đồng, xã hội

C20 Chị có biết nếu sinh 3 con Có

trở lên thì sẽ bị phạtKhông1

2không?

C21 Chị có biết những trường Có

hợp nào được phép sinh Không1

2→C25con thứ ba không?

C22 Đó là những trường hợp Cả 2 vợ chồng hoặc một trong 1

nào? (ĐTV để đối tượng hai người thuộc dân tộc có số

tự kể tên, ĐTV khoanh dân dưới 1000 người, hoặc

tròn vào các ý mà đối thuộc dân tộc có nguy cơ suy

tượng trả lời)giảm dân số

Cặp vợ chồng sinh con lần thứ 2

nhất mà sinh ba con trở lên

Cặp vợ chồng đã có một con 3

đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai

con trở lên7Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba 4

trở lên, nếu tại thời điểm sinh

chỉ có một con đẻ còn sống, kể

cả con đẻ đã cho làm con nuôi

Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, 5

nếu đã có hai con đẻ nhưng một

hoặc cả hai con bị dị tật hoặc

mắc bệnh hiểm nghèo khơng

mang tính di truyền

Cặp vợ chồng mà một hoặc cả 6

hai đã có con riêng (con đẻ),

chỉ sinh một con hoặc hai con

trong cùng một lần sinh

Phụ nữ chưa kết hôn sinh một 7

hoặc hai con trở lên trong cùng

một lần sinh

C23 Chị đã biết, nghe nói đến Có

PLDS chưa ?KhôngC24 Chị biết các thơng tin về Loa, đài

PLDS tư nguồn nào?1

2→C26

1Tivi2Sách báo3Pano,áp phích4Bạn bè, người thân5Cán bộ dân số6Khác (ghi rõ)….9C25 Chị hiểu PLDS qui định Mỗi cặp vợ chồng nên sinh 2 1

thế nào về số con mỗi cặp con2vợ chồng?9Sinh con thoải mái tùy gia đình

Khơng hiểuC26 Ở địa phương chị có được Mỗi gia đình nên có 2 con1nghe phổ biến về nội Dù gái hay trai chỉ 2 là đủ2dung sauCấm thơng bào giới tính thai 38nhi dưới mọi hình thức

Khơng được nghe phổ biến4→ KTPVC27 Cá nhân, đồn thể nào Cán bộ chuyên trách/cộng tác 1

phổ biến nội dung trênviên dân số2Cán bộ y tế3Cán bộ hội phụ nữ4Cơ quan truyền thông đại 5

chúng9Khác (ghi rõ)…

Xin trân trọng cảm ơn !

Mai Sơn, ngày…tháng…năm 2017

Người trả lời phỏng vấn

(Ký và ghi rõ họ tên)Điều tra viên1Hướng dẫn phỏng vấn sâu cán bộ xã

Đối tượng: Cán bộ phụ trách về dân số, Trưởng Trạm y tế xã

Xã: …………….

MỤC ĐÍCH

1. Tìm hiểu thực trạng hành vi lựa chọn gới tính ở các cặp vợ chồng sinh

con thứ 3 trở lên tại xã.

2. Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến viêc lựa chọn giới khi sinh

THÔNG TIN CHUNG VÊ CUỘC PHỎNG VẤN

Ngày……tháng….năm 2017

Thời gian bắt đầu:….h….ph

Thời gian kết thúc:….h….ph

Họ và tên người trả lời phỏng vấn:……………………………………………

NCV……………………………………………………………………….

GIỚI THIỆU

Với mục đích thu thập số liệu những bằng chứng xác đáng nhất nhằm khống

chế và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn

huyện, được sự cho phép của Sở Y tế tỉnh, nhóm nghiên cứu tiến hành đề tài “Thực

trạng và một số yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn giới tính khi sinh ở các cặp

vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên tại huyện huyện Mai Sơn năm 2016”

Nghiên cứu được tiến hành trên những bà mẹ sinh con thứ 3 trở lên trên

địa bàn huyện năm 2016. Các thông tin và ý kiến ông/bà cung cấp không được

tiết lộ mà chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Sự tham gia của ông/bà sẽ giúp

chúng tôi rất nhiều trong việc tìm hiểu những yếu tố liên quan đến việc sinh con

thứ 3 trở lên và lựa chọ giới tính khi sinh. Chúng tôi xin phép được ghi âm cuộc

phỏng vấn này để giúp chúng tôi lấy lại thông tin. Nếu ông/bà đồng ý, chúng tôi

xin phép được bắt đầu.

Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của ơng/bà.

NỢI DUNG

Chào hỏi – giới thiệu bản thân – xin phép được bắt đầu cuộc thảo luận.

1. Xin ông/bà cho biết thực trạng sinh con thứ 3 trở lên, mất cân bằng giới

tại xã mình năm 2016?

2. Theo ơng/bà trong các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên, họ có can

thiệp để lựa chọn giới tính hay khơng. Các ́u tố nào ảnh hưởng đến hành vi lựa

chọn đó.23. Theo ông bà Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản hiện nay có giúp

các cặp vợ chồng can thiệp lựa chọn giới tính thai nhi khơng. Nếu có thì theo

ông bà được biết là các cơ sở y tế nào.

4. Áp lực của việc sinh con trai ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng

này? Thực trạng về mong muốn sinh con trai trên địa bàn như thế nào?

5. Đánh giá về hiểu biết của người dân về pháp lệnh dân số? Tại sao họ

biết về pháp lệnh dân số mà họ vẫn sinh con thứ 3 trở lên?

6. Quan niệm sinh con trai và sinh nhiều con trong xã mình diễn ra như

thế nào?

7. Theo ơng/bà đánh giá truyền thơng dân số trong xã/huyện mình như thế

nào? Có bao phủ được tồn bợ người dân trong xã khơng?

8. Các biện pháp làm giảm tỷ lệ mất cân bằng giới và sinh con thứ 3 trở

lên trong xã diễn ra như thế nào? Sự tham gia của người dân ra sao? Những

thuận lợi và khó khăn?

9. Ở tại địa phương mình quy định/hương ước về việc xử phạt các hợ gia

đình có sinh con thứ 3 trở lên như thế nào?

Cảm ơn – xin phép kết thúc cuộc phỏng vấn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×