1. Trang chủ >
  2. Nông - Lâm - Ngư >
  3. Thú y >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Đình Tường-Kết quả thử nghiệm phác đồ trị bệnh viêm tử cung trên đàn bò sữa cho

thấy phác đồ 1 có hiệu quả điều trị cao nhất.

2. Kiến nghị

- Để điều trị bệnh viêm tử cung cho đàn bò sữa tại trại TH True Milk đạt hiệu

quả cao, chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng phác đồ 1 gồm thuốc Citius 5%

(Ceftiofur) kết hợp với Neuxyn 5% (Flunixin).

- Trang trại cần tổ chức các nghiên cứu về tình hình, nguyên nhân của viêm tử

cung cũng như các bệnh khác để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm

giảm thiểu tối đa các thiệt hại do bệnh tật gây ra.

- Xây dựng các chương trình quản lý tồn diện nhằm khắc phục tình trạng

bệnh tật trên đàn bò.

- Thực hiện tốt cơng tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng, hạn chế tối đa nguyên

nhân gây bệnh.

- Thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý theo quy trình chăn ni để đảm bảo

sức khỏe, sức đề kháng cho đàn bò sau sinh để hạn chế bệnh viêm tử cung.

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu đề tài và thử nghiệm các phác đồ điều trị hiệu

quả để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế các bệnh viêm tử cung.MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU..................................................................................................1

SVTT: Đặng Hoàng Chinh50Lớp: Thú y K2Báo cáo thực tập tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Đình Tường1. Tính cấp thiết.....................................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu..........................................................................................2

3. Ý nghĩa đề tài:....................................................................................................2

Phần thứ nhất: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN.....................................4

1. Tình hình cơ bản tại đơn vị................................................................................4

1.1. Vài nét cơ bản về trang trại số 1 nuôi bò sữa của cơng ty TH True Milk

thuộc xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An...........................................4

1.1.1. Vị trí địa lý:..................................................................................................4

1.1.2. Đặc điểm thời tiết khí hậu............................................................................4

1.1.3. Cơ sở vật chất của trang trại.......................................................................5

1.1.4. Cơ cấu tổ chức, chức năng của Trại............................................................7

1.1.5. Cơng tác vệ sinh, chăm sóc, phòng trị bệnh cho đàn bò sữa.......................9

2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ở trong nước....................................................11

3. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ở nước ngoài....................................................12

4. Cơ sở lý luận....................................................................................................13

4.1. Đặc điểm sinh sản của bò sữa......................................................................13

4.1.1. Cấu tạo cơ quan sinh dục của bò sữa........................................................13

4.1.2. Đặc điểm sinh lý sinh dục của bò sữa.......................................................16

4.2. Khái quát về viêm.........................................................................................22

4.3. Bệnh viêm tử cung.........................................................................................24

4.3.1. Nguyên nhân gây bệnh...............................................................................25

4.3.2. Hậu quả của bệnh viêm tử cung................................................................26

4.3.3. Các thể viêm tử cung.................................................................................27

Phần thứ hai: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG

PHÁP NGHIÊN CỨU........................................................................................33

1. Địa điểm nghiên cứu........................................................................................33

2. Đối tượng nghiên cứu......................................................................................33

3. Phạm vi nghiên cứu.........................................................................................33

4. Thời gian nghiên cứu.......................................................................................33

SVTT: Đặng Hoàng Chinh51Lớp: Thú y K2Báo cáo thực tập tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Đình Tường5. Nội dung nghiên cứu........................................................................................33

5.1. Điều tra tình hình các bệnh hay gặp ở đàn bò sữa tại trại TH True Milk

thuộc xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.........................................33

5.2. Điều tra tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn bò sữa tại trại TH True

Milk thuộc xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An................................33

6. Chỉ tiêu nghiên cứu..........................................................................................33

7. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................34

7.1. Phương pháp khám lâm sàng để xác định bò mắc bệnh viêm tử cung.........34

7.2. Phương pháp phát hiện bằng phần mềm......................................................36

7.3. Thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung..........................................36

8. Phướng pháp xử lý số liệu...............................................................................37

Phần thứ ba: KẾT QUẢ - THẢO LUẬN........................................................38

1. Kết quả điều tra tình hình các bệnh hay gặp ở đàn bò sữa tại trại TH True

Milk......................................................................................................................38

2017 - 2018..........................................................................................................38

2. Kết quả điều tra tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn bò sữa tại trại TH

True Milk.............................................................................................................40

2.1. Tình hình bò sữa mắc bệnh viêm tử cung trong 2 năm 2017- 2018.............40

2.2. Tình hình bò sữa mắc bệnh viêm tử cung qua các lứa đẻ............................41

2.3. Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn bò sữa theo giai đoạn...................42

2.4. Kết quả điều tra tình hình mắc bệnh viêm tử cung tại trại trong thời gian thực tập

.............................................................................................................................43

2.5. Tình hình tỷ lệ bò sữa mắc các thể viêm tử cung trong thời gian thực tập.........44

3. Đánh giá kết quả thử nghiệm các phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung trên

đàn bò sữa tại trại TH True Milk.........................................................................45

Phần thứ tư: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................48

1. Kết luận……………………………………….…..……..…………………48

2. Kiến nghị.........................................................................................................49SVTT: Đặng Hoàng Chinh52Lớp: Thú y K2Báo cáo thực tập tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Đình TườngTÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tài liệu trong nước

* Cù Xuân Dần, Nguyễn Xuân Tịnh, Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi, Lê

Mộng Loan (1996) Sinh lý học gia súc, NXB Nông nghiệp Hà Nội

* Đặng Đình Tín (1985), Giáo trình sản khoa và bệnh sản khoa thú y –

HVNNVN - Hà Nội.

* Đặng Đình Tín (1986), Sản khoa và bệnh sản khoa thú y, NXB Nông Nghiệp.

* Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Ngun, Phạm Ngọc Thạch (1997), Giáo

trình chẩn đốn lâm sàng thú y, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

* Khuất Văn Dũng, 2005, Thực trạng khả năng sinh sản và hiện tượng rối

loạn sinh sản, ứng dụng hormone và chế phẩm hormone điều trị một vài hiện

tượng rối loạn sinh sản trên đàn bò cái Redsidhy ni tại nơng trường Hữu

Nghị Việt Nam – Mơng Cổ, Ba Vì, Hà Tây

* Nguyễn Hữu Nam (2004), Giáo trình Sinh lý bệnh thú y, NXB Nông

nghiệp, Hà Nội.

* Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (1994), Giáo trình bệnh sinh sản gia

súc, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội.

* Nguyễn Văn Thanh, Trần Tiến Dũng (2007), “Khảo sát tỷ lệ mắc và thử

nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung ở đàn bò sữa ni tại một số địa phương

ngoại thành Hà Nội và Bắc Ninh”, Khoa học kỹ thuật thú y, Hội Thú y Việt

Nam, tập I.

* Nguyễn Trọng Tiến, Mai Thị Thơm, Nguyễn Xuân Trạch, Lê Văn Ban

(1991), Giáo trình chăn ni bò, trường ĐHNNI -Hà Nội.

* Nguyễn Xuân Tịnh, Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi, Lê Mộng Loan

(1996), Gáo trình sinh lý học gia súc, NXB Nơng nghiệp Hà Nội.

* Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh, 2002, Giáo trình

sinh sản gia suc, NXB Nơng nghiệp Hà Nội.

II. Tài liệu nước ngồi

* Athur G.H (1964),: Wrights Veterinary obsterics, The Williams and Wilkins Company.

* Black .W.G (1983), “Inflammatory response of the bovine endometrium”,

Am. Jour. Vet. Res. 14: 179.SVTT: Đặng Hoàng Chinh53Lớp: Thú y K2Báo cáo thực tập tốt nghiệpGVHD: Nguyễn Đình Tường*Samad. A., C.S. Ali, N. Rchman, N. Ahmad (1987), “Clinicalincidence of

reproduction disoder in the buffaloes”. Pakistan 91– Veterinary – Jounal,

7; 1, 16 – 19; 8th Ref.

* Settergreen I(1986), “Investigation on infetious infertility diseases in

bovine, especcialy vibriosis and trichomoniasis in Indian”. Technical

Management A.I.SVTT: Đặng Hoàng Chinh54Lớp: Thú y K2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×