1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khai thác và chế biến

Khai thác và chế biến

Tải bản đầy đủ - 0trang

 KhaithácKhai thác và chế biến Sảnlượng ngày càng tăng nhanh

 Mỏ có sản lượng lớn như: Bạch Hổ, Rạng

Đơng,Ruby…Chế biến Nhàmáy Lọc dầu Dung Quất (NMLD Dung

Quất), một công trình trọng điểm quốc gia

về dầu khí đã  hồn thành và cho ra dòng

sản phẩm đầu tiên vào hồi 21h ngày

22/2/2009.Mẻ sản phẩm đầu tiên của VN bao gồm 7.000 tấn diesel và 2.000 tấn

dầu hỏa.

Theo kế hoạch đến tháng 4 tới, NMLD Dung Quất sẽ tiếp tục cho ra

thị trường các loại xăng A90, A92, A95 và xăng máy bay.

Vào tháng 8, Nhà máy sẽ hoạt động 100% công suất thiết kế, mỗi

tháng cung cấp 150.000 tấn xăng, 240.000 tấn dầu diesel, 23.000 tấn

khí hóa lỏng LPG, trên 8.000 tấn Propylene, 30.000 tấn xăng máy bay

Jet-A1và 25.000 tấn dầu FO.

Dự kiến, trong năm 2009, NMLD Dung Quất sẽ sản xuất khoảng 2,6

triệu tấn sản phẩm các loại.Ý nghĩa của sự phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu

khí ở Việt Nam? Đâylà ngành CN mang lại nguồn ngoại tệ mạnh.

 Việt Nam đã bắt đầu tự sản xuất được sản phẩm

xăng dầu và các sản phẩm từ ngành cơng nghiệp

hố dầu.Câu hỏi trắc nghiệm

 Bểtrầm tích nào ở Việt Nam có diện tích lớn

nhất:A. Bể Nam Côn Sơn

B. Bể Sông Hồng

C. Bể Cửu Long

D. Bể Phú KhánhCâu hỏi trắc nghiệm

 Bểtrầm tích nào ở Việt Nam có diện tích lớn

nhất:A. Bể Nam Cơn Sơn

B. Bể Sơng Hồng

C. Bể Cửu Long

D. Bể Phú Khánh Sảnlượng khai thác dầu khí cao nhất tập

trung ở mỏ nào sau đây:

a.Rạng Đơng

b.Ruby

c.Rồng

d.Bạch Hổ Sảnlượng khai thác dầu khí cao nhất tập

trung ở mỏ nào sau đây:

a.Rạng Đông

b.Ruby

c.Rồng

d.Bạch HổTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khai thác và chế biến

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×