1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I, VÀI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

I, VÀI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

VIETE luôn chú trọng đến yếu tố con người, con người là ưu tiên hàng đầu của công ty. Với

phương châm: con người là chủ thể mang tính quyết định đến thành công trong công việc,

VIETE không ngừng đào tạo, nâng cao đạo đức, trình độ và tư duy sáng tạo nhân lực với mục

tiêu: Kỷ luật - Đoàn kết – Năng động - Sáng tạo. Mang lại lợi ích và sự nghiệp phát triển cho

từng cá nhân, cho từng thành viên trong công ty

VIETE luôn đặt trọng tâm phát triển và hoàn thiện sản phẩm dựa vào nền tảng công nghệ tiên

tiến, sự sáng tạo và tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế nhằm nâng cao tầm vóc và uy tín của cơng ty

trong lĩnh vực sản xuất.

VIETE ln hướng tới đạt được một hệ thống quản lý hiệu quả nhằm nâng cao sự say mê,

tính trách nhiệm và sự thông suốt công việc trong mỗi thành viên công ty cũng như để cụ thể

hóa các lợi ích cho từng thành viên.

VIETE luôn chú trọng xây dựng một môi trường văn hóa doanh nghiệp mang phong cách

chuyên nghiệp nhưng bao hàm bản sắc nhân văn, tình người. Và là nền tảng phát triển ổn

định, vững chắc để đưa công ty lên tầm cao thành công.

VIETE luôn mở rộng hợp tác toàn diện với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tiếp thu các

tinh hoa từ các đối tác, cũng như phát triển và phát huy các thế mạnh của bản thân. Ln cùng

các đối tác xây dựng đồn kết, gắn bó nhằm cùng nhau mang lại lợi ích cho công ty, cho cộng

đồng.

3, Các dự án tham gia

Một số dự án lĩnh vực Công nghiệp – Nhà máy

1. Nhà máy Alminne Việt Nam

Tên cơng trình: Nhà máy Alminne Việt Nam

Khách hàng: Công ty TNHH Song Việt

Hạng mục cung cấp: Hệ thống tủ tổng - tủ phân phối Hạ thế cho 16 máy biến áp 400~1600

kVA, 24/0.4 kV

2. Nhà máy Giấy Bãi Bằng

Tên cơng trình: Cung cấp hệ thống Điện cho Nhà máy Giấy Bãi Bằng

Khách hàng: Công ty Devyt

Hạng mục cung cấp: Tủ máy cắt tổng – khởi động Động cơ – Cáp điện ...

3. Công ty Than Đèo Nai

Tên cơng trình: Cơng ty Cổ phần Than Đèo Nai – TKV – Quảng Ninh

Khách hàng: Công ty Cổ phần Cơ điện ASEAN

Hạng mục cung cấp: Tủ máy cắt trung thế 7.2 kV – 630 A ngoài trời

4. Nhà máy MPFLEX

Tên cơng trình: Nhà máy MPFLEX

Khách hàng: Cơng ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Công nghiệp Thái Dương

Hạng mục cung cấp: Hệ thống tủ 24 kV/ 630A , tủ hạ thế - tủ tổng; 02 Máy biến áp 1000

kVA – 22/0.4kV

5. Nhà máy Dệt may Pangrim

34Tên cơng trình: Nhà máy Dệt may Pangrim

Khách hàng: Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học và Viễn thông Phú Thọ

Hạng mục cung cấp: Hệ thống tủ tổng – tủ phân phối hạ thế - 0.4 kV

6. Nhà máy Cán thép Hòa Phát

Tên cơng trình: Nhà máy Cán thép Hòa Phát

Khách hàng: Cơng ty Cổ phần Hòa Phát

Hạng mục cung cấp: Tủ tổng Hạ thế 6300 A

7. Nhà máy HAL

Tên cơng trình: Công ty TNHH HAL Việt Nam

Khách hàng: Công ty Cổ phần Đất Mới

Hạng mục cung cấp: Tủ tổng Hạ thế 0.4 kV – SL: 17 tủ

8. Nhà máy Noble

Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện cho nhà máy Noble

Khách hàng: Công ty Inoue – Nhật Bản

Hạng mục cung cấp: Hệ thống tủ hạ thế và cáp điện

9. Cơng ty Cổ phần Cát Thịnh

Tên cơng trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện cho nhà máy Noble

Khách hàng: Công ty cổ phần Cát Thịnh

Hạng mục cung cấp: Hệ thống tủ hạ thế và tủ bù công suất

10. Công ty CP KD TM & SX Seiki

Tên công trình: Trạm Kiosk 630kVa

Khách hàng: Cơng ty Cổ phần kinh doanh thương mại và sản xuất Seiki

Hạng mục cung cấp: Trạm biến áp 6/0.4 kV – 630 kVA

Một số dự án lĩnh vực Thủy điện

1. Thủy điện Hố Hô

Tên công trình: Thủy điện Hố Hơ

Khách hàng: Cơng ty Xây lắp điện Bắc Hà

Hạng mục cung cấp: Hệ thống tủ điện Trung thế 40.5 kV

2. Thủy điện Tắt Ngoẳng

Tên cơng trình: Thủy điện Tắt Ngoẵng

Khách hàng: Công ty Cổ phần Việt Á Âu

Hạng mục cung cấp: Hệ thống tủ điện Trung thế 7.2 kV

3. Thủy điện Dakne

Tên cơng trình: Thủy điện Dakne

Khách hàng: Công ty Tân An

Hạng mục cung cấp: Hệ thống tủ điện Trung thế đầu ra máy phát 7.2 kV

Trạm biến áp Tăng áp & hệ thống tủ tự dùng 0.4 kV

4. Thủy điện Suối Sửu

Tên cơng trình: Thủy điện Dakne

Khách hàng: Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại Đại Long

Hạng mục cung cấp: Hệ thống tủ điện Trung thế, tủ Điều khiển bảo vệ, tủ hạ thế

35Một số dự án lĩnh vực Điện lực

1. Điện lực Hà Nội

Tên cơng trình: Nâng cơng suất trạm biến áp Trung gian Ba Trại – Ba vì

Khách hàng: Cơng ty Cổ phần Xây lắp điện và Viễn thông

Hạng mục cung cấp: Hệ thống tủ trung thế, tủ điều khiển bảo vệ, tủ máy cắt ngoài trời

2. Điện lực Bắc Ninh

Dự án 1

Tên cơng trình: Trạm biến áp trung gian Bắc Ninh

Khách hàng:

Điện lực Bắc Ninh

Hạng mục cung cấp: Tủ máy cắt hạ thế 4000A

Dự án 2

Tên cơng trình: Cung cấp thiết bị cho ngành Điện – Cụm Cơng nghiệp Đình Bảng

Khách hàng:

Điện lực Bắc Ninh

Hạng mục cung cấp: Hệ thống tủ trung thế, tủ điều khiển bảo vệ 24 kV

Dự án 3

Tên cơng trình: Nâng cơng suất máy biến áp trung gian Đình Bảng

Khách hàng:

Cơng ty TNHH Thương mại Thành Phát

Hạng mục cung cấp: Hệ thống tủ trung thế, tủ điều khiển bảo vệ, máy cắt ngoài trời 24 kV

3. Điện lực Thanh Hóa

Dự án 1

Tên cơng trình: Cung cấp thiết bị cho ngành điện

Khách hàng:

Công ty Cổ phần Toji Việt Nam

Hạng mục cung cấp: Hệ thống tủ máy cắt 10 kV, tủ tụ bù, tủ hạ thế

Dự án 2

Tên công trình: Chống q tải trạm trung gian Qn Lào

Khách hàng:

Cơng t y Cổ phần Mai Hoàng Gia

Hạng mục cung cấp: Tủ điều khiển bảo vệ, tủ xạc AC-DC

Dự án 3

Tên cơng trình: Chống q tải lưới điện Thành phố Thanh Hóa

Khách hàng:

Cơng ty TNHH 5T & Cơng ty TNHH ĐTXD & TM Thanh Hóa

Hạng mục cung cấp: Trạm biến áp 22/0.4 kV – 630 kVA – Hệ thống tủ tổng, tủ tụ bù

Một số dự án lĩnh vực Tòa nhà - building

1. Khu Đơ thị Xn La

Tên cơng trình: Khu nhà ở và dịch vụ công cộng – khu Đô thị Xuân La

Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển năng lượng và hạ tầng Việt Nam

Hạng mục cung cấp: Hệ thống Busway

2. Khu Đô thị mới Lê Trọng Tấn

Tên cơng trình: Trạm kiosk 35/0.4 kV cấp nguồn cho khu Đô thị Lê Trọng Tấn

Khách hàng: Công tyTNHH Đầu tư Xây dựng và phát triển Hạ tầng

Hạng mục cung cấp: Trạm Kiosk 35/0.4 kV – 2000 kvA trọn bộ

3. Siêu thị Big C – Bình Dương

Tên cơng trình: Big C – Bình Dương

Khách hàng: Cơng ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Hóa

Hạng mục cung cấp: Hệ thống tủ trung thế

4. Siêu thị Big C – TP Thanh Hóa

36Tên cơng trình: Big C – Bình Dương

Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Hóa

Hạng mục cung cấp: Hệ thống tủ trung thế

5. Khu Đô thị Đại học Vân Canh

Tên công trình: Khu Đơ thị Đại học Vân Canh

Khách hàng: Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 4.2 (Icon 4.2)

Hạng mục cung cấp: Hệ thống Trạm Kiosk và tủ hạ thế

6. KĐT Thành phố Giao Lưu

Tên cơng trình: Khu Đô thị Thành phố Giao Lưu

Khách hàng: Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng 4

Hạng mục cung cấp: Hệ thống 4 tủ RMU 03 ngăn và tủ hạ thếII, GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ TỦ ĐIỆN

1. Khái quát

Tủ điện được thiết kế modun hóa. Mỗi loại tủ được thiết kế theo chức năng riêng biệt.

Độ cao của từng loại tủ được chuẩn hóa. Với sự chuẩn hóa nên tủ điện rất dễ dàng cho các

nhà tư vấn, chủ đầu tư và các nhà thầu chọn lựa và sử dụng bằng cách lắp ghép các ngăn tủ

này với nhau cũng như rất dễ dàng cho việc vận hành và kết nối mở rộng.2. Phân loại

a. Phân Loại theo kiểu Vỏ Tủ : Tùy theo cấu tạo vỏ tủ , thường có hai loại chính :

+ Tủ dạng hộp :

Vỏ tủ làm bằng các tấm tôn được nhấn vuông và hàn lại hoặc nối bu lông.

Các kiểu tủ dạng hộp gồm :

-Kiểu treo tường (kiểu a)-Kiểu âm tường (kiểu b)-Kiểu đặt đứng trong nhà (kiểu c)-Kiểu đặt đứng ngoài trời (kiểu d)ab37cd

Hình 2.1: Các kiểu tủ hộp.+ Tủ ghép ( tủ có khung ) :

Vỏ tủ gồm một hay nhiều mô-đun ghép lại.

Mỗi mô-đun gồm xương tủ bằng các thanh sắt góc được hàn lại hoặc nối bu lơng và các

vách tủ bằng các tấm tôn phẳng tháo lắp được (hình 2.2)Hình 2.2: Cấu tạo tủ ghép.

Các kiểu tủ ghép:

kiểu trong nhà ( kiểu a)kiểu ngoài trời (kiểu b)38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I, VÀI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×