1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề cương nghiên cứu

Đề cương nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Lý do nghiên cứu

tạo ra thị trường lao động tích cực và tạo ra cơ hội việc làm đểNghèo đóingười dân nâng cao thu nhập, từ đó thốt nghèo và cải thiện chấtBất bình đẳnglượng cuộc sốngPhân tầng xã hộiTách biệt xã hội về kinh tế

đối với nông dân Việt NamKinh tếThu nhập

Việc làm khơng ổn địnhChính trịVăn hóaMạng lưới xã hội“người ở trong tình trạng tách biệt xã hội về kinh tế là những người có mức thu nhập thấp hơn 60% mức thu

nhập trung bình của cộng đồng mà họ sinh sống và tình trạng việc làm thấp hơn số thời gian làm việc trung bình

của cộng đồng nơi họ sinh sống”5 nhóm phân vị2. Tổng quan nghiên cứuNghiên cứu ngoài nước

Khái niệm: Gore và Figueiredo (1997); Room (1999); ILO (2000)Khía cạnh của tách biệt xã hội:

Tách biệt khỏi cái gì?

Ai bị tách biệt xã hội?Tiêu chi đo lường tách biệt xã hội:

Figueiredo và Haan (1998)

Scutella. R, Wilkins, R và Horn, M (2009)Các yếu tố ảnh hưởng:

Về việc làm: từ phía người dân, từ nhà nước

Về thu nhập: từ phía người dân, từ nhà nướcCòn những

khoảng

trống gì???2. Tổng quan nghiên cứuNghiên cứu trong nước

Khái niệm: Mai Ngọc Anh (2006 a,b,c,d) …Còn những

Khía cạnh của tách biệt xã hội:khoảng

Tiêu chi đo lường tách biệt xã hội:Các yếu tố ảnh hưởng:

Về việc làm: từ phía người dân, từ nhà nước

Về thu nhập: từ phía người dân, từ nhà nướctrống gì???3. Mục tiêu nghiên cứuCơng thức đo lường mức độ tách biệt

xã hội về kinh tếMức độ tác động từ các biến đến tình

trạng việc làm, thu nhập của nơng dânPhương thức đo lường tách biệt xã hội về kinh tế nên được xây

dựng như thế nào?Tình trạng việc làm hiện tại của người nông dân ra sao?Mức độ tác động từ các chính sách phát triển thị trường lao động

đến tình trạng việc làm, thu nhập của nơng dân?Chính sách việc làm đối với nông dân nên theo hướng như thế

nào trong điều kiện CNH? Đơ thị hóa hiện nay?4. Phương pháp nghiên cứu

(thiết kế điều tra và xử lý dữ liệu)Ngũ phân vị, Văn hóa

Dân tộc, nhân khẩuYếu tố tác động đến việc làm thu nhậpVề đất đai sản xuấtVề tín dụng đối với nơng dânVề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thủy lợiVề hỗ trợ, tạo việc làm cho nông dânVề ứng dụng kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôiVề phát triển các vùng chuyên canh, thâm canhVề giá nông sản phẩmVề giá vật tư, phân bón phục vụ sản xuấtVề tiêu thụ sản phẩmVề thuế, phí và các khoản đóng góp cho sản xuấtVề giáo dục đào tạo nghề cho nơng dânVề xóa đói giảm nghèoĐánh giá5. Đề cương nghiên cứuChương 1: Lý thuyếtChương 2: Thực trạng1. CSKH xây dựng khung lý thuyết

1. CSKH xây dựng khung lý thuyếtChương 3: Khuyến nghị2. Đặc điểm địa bàn và PP nghiên cứu

2. Đặc điểm địa bàn và PP nghiên cứu3. Kết quả điều tra

3. Kết quả điều tra4. Khuyến nghị giải pháp

4. Khuyến nghị giải phápThank You !LOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề cương nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×