1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

CHƯƠNG 4: Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2 Bột dinh dưỡng từ bã mè [33]

Nhu cầu tìm ra những thực phẩm mới bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể người luôn

là vấn đề quan tâm của những người làm thực phẩm. Bã mè được biết đến là phế phẩm

giàu đạm tuy nhiên thành phần đạm còn lại trong bã mè thì chỉ được tận dụng để làm

thực phẩm bổ sung cho gia súc, phân bón cho cây trồng mà không sử dụng được ở

người (do hàm lượng xơ không tan và protein trong bã mè là protein khơng tan). Trong

q trình tìm hiểu nghiên cứu xử lý phế phụ liệu sản xuất dầu mè, nhóm đã tìm hiểu

được tài liệu khá hay về đề tài “Nghiên cứu sản xuất bột dinh dưỡng từ bã đậu nành

(okara)” của trường ĐH Công nghệ TPHCM, bằng cách sử dụng sinh khối nấm sợi

Linh chi như enzyme cellulose thủy phân cellulose và enzyme protease vi sinh vật

B.amyloliquefaciens phân giải protein thành acid amin để tạo thành bột dinh dưỡng có

thể sử dụng ở người. Bã mè và bã đậu nành có khá nhiều tính chất và thành phần hóa

học tương tự nhau nên nhóm đã đặt ra giả thuyết hướng phát triển tương tự nhưng sử

dụng nguồn nguyên liệu là bã mè để sản xuất “bột dinh dưỡng từ bã mè”.

36Hình 4. 1 Quy trình sản xuất dự kiến nước tương từ bã mè,

http://muivi.com/muivi/ky-thuat-enzyms/ve-3-mcpd-va-cong-nghe-san-xuatnuoc-tuong-sach.htmlBã mèNước sạchPhối trộn 1Hấp thanh trùngĐể nguộiCấy nấm Linh chiĐệm phosphate pH=7XayCấy B.ASấy chân không

(t=40-450C, p=1 bar, T=32hNghiền37IsomaltPhối trộn 2Sản phẩm bộtHình 4. 2 Quy trình sản xuất dự kiến bột dinh dưỡng bã mè (dựa trên nghiên cứu về

bã đậu nành)TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC

2. Đồ án sản xuất dầu mè tinh luyện, http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-san-xuat-dau-metinh-luyen-52941/

3. Wesley Shannon. The Food Waste Regulations (Northern Ireland) 2015. Statutory

Rules of Northern Ireland.

4. Azlina Abdul Hamid, Anees Ahmad, Mahamad Hakimi Ibrahim, Nik Norulaini Nik

Abdul Rahman. Food Waste Management in Malaysia- Current situation and

futuremanagement options. Journal of Industrial Research & Technology, 2012.

5. Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water

treatment.

6. Kỹ thuật tinh chế dầu thực vật, https://voer.edu.vn/m/ky-thuat-tinh-che-dau-thucvat/5e2f55a4

387. Trần Văn Hùng, Trần Thị Kim Hoa, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Hữu Phú. Hồn

ngun than hoạt tính bằng phương pháp oxy hóa xúc tác dị thể lỏng - rắn. Tạp chí

Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2009.

8. Blessing Mbaebie, Garuba Omosun, Augustina Uti, Sunday Oyedemi. Chemical

Composition of Sesamum indicum L. (Sesame) Grown in Southeastern Nigeria and the

Physicochemical Properties of the Seed Oil. Global Science Books, 2010.

9. Poonam Singh nee’ Nigam, Ashok Pandey. Biotechnology for Agro-Industrial

Residues Utilisation. Springer, 2009.

10. Sumitra Ramachandran, Sudheer Kumar Singh, Christian Larroche, Carlos Ricardo

Soccol, Ashok Pandey. Oil cakes and their biotechnological applications – A review.

ScienceDirect, 2006.

11. R. Yasothai. Chemical composition of sesame oil cake – review. International

Journal of Science, Environment and Technology, Vol. 3, No 3, 2014.

12. Xử lý bùn cặn sau quá trình xử lý nước thải, http://www.moitruongvn.org/xu-lynuoc-thai/xu-ly-bun-can

13. Lipid trong thức ăn thủy sản, http://123doc.org/document/1309181-chuong5-lipidtrong-thuc-an-thuy-san.htm

14. Giới thiệu về Biodiesel, http://www.pi-company.com.vn/Default.aspx?

Mod=ViewCategory&CateID=198&NewsID=279

15. Diniara Soaresa, Andrei Ferreira Pintob, Alan Guilherme Gonỗalvesc, David

Alexander Mitchella, Nadia Kriegerb. Biodiesel production from soybean soapstock

acid oil by hydrolysis in subcritical water followed by lipase-catalyzed esterification

using a fermented solid in a packed-bed reactor. Biochemical Engineering Journal,

2013

16. STINFO số 9/2013, Sản xuất bột giấy từ rơm rạ, http://www.cesti.gov.vn/khonggian-cong-nghe/san-xuat-bot-giay-tu-rom-ra/content/view/7177/286/81/1.html

17. Lê Hương Thủy. Bài giảng xử lý phế phụ liệu trong công nghệ thực phẩm, 2016

18. GS.TS Lê Văn Liễn, TS. Nguyễn Hữu Tào. Viện chăn nuôi quốc gia, Kỹ thuật chế

biến phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc. NXB Lao động xã hội

19. Nguyễn Thọ Lai. Cách ủ chua thân, lá lạc. Báo Nông nghiệp Việt Nam, 2017.

http://lienhiephoikhkt.tuyenquang.gov.vn/n105_cach-u-chua-than-la-lac

20. Gia Phong. Phương pháp bảo quản, dự trữ thức ăn thô xanh.

http://nguoichannuoi.com/phuong-phap-bao-quan-du-tru-thuc-an-tho-xanh-nd482.html

39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×