1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

362. Giáo trình tận dụng phế liệu của cơng nghệ chế biến rượu, bia. Trường Cao đẳng Kỹ

thuật Công nghệ Đồng Nai.

3. Nguyễn Thị Thanh Hà (2012). Nghiên cứu quá trình lên men acid lactic từ lõi ngơ.

Đại học Đà Nẵng.

4. Bùi Thị Thùy Dung (2016). Nghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp phụ để lọc

amoni ra khỏi nước. Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.

5. Trần Đình Kim, Trần Văn Tựa, Nguyễn Tiến Cư, Đỗ Tuấn Anh, Đặng Thị Thơm,

Hoàng Trung Kiên, Lê Thu Thuỷ, Vũ Thị Nguyệt, Mai Trọng Chính, Nguyễn Văn

Vượng. Nghiên cứu sử dụng CO2 từ khí thải đốt than để ni vi tảo Spirulina Platensis .

Tạp chí Khoa học và Cơng nghệ 49 (4) (2011) 65-72.

6. N. Nguyễn (2007). Bê tông... lõi ngô. nld.com.vn.

7. Phạm Xuân Quý (2008). Nguồn gốc và sự phân bố amoni và asenic trong các tầng

nước chứa nước đồng bằng sông Hồng. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội.

8. Giáo trình thực hành cơng nghệ sản xuất đồ uống. Trường Đại học cơng nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh. 2009.

9. Lê Ngọc Tú (2002). Hóa Sinh Cơng Nghiệp. NXB Khoa Học Kỹ Thuật.

10. Bùi Ái (2013). Giáo trình Cơng nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực

phẩm. Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

11. Lê Thanh Mai (2009). Các phương pháp phân tích ngành cơng nghệ lên men. NXB

Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

12. Nguyễn Thị Hồng Nhân (2008). Một số phương pháp chế biến phụ phẩm nơng

nghiệp cho chăn ni trâu bò ở đồng bằng sơng Cửu Long. Tạp chí Chăn ni số 12.

13. Ngơ Hữu Tình (2003). Cây ngơ. NXB Nghệ An.3714. Nguyễn Đức Lương (2000). Giáo trình cây ngơ. NXB Nơng nghiệp.

15. Từ Việt Phú, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Công Oánh, Chu Kỳ Sơn. Đánh giá tiềm

năng sử dụng phụ phẩm ngành rượu cồn để sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội khoa Chăn ni, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam.

tạp chí Khoa học và Phát triển 2016, tập 14, số 1:36-45.

16. Jenny Gustavsson, Christel Cederberg, Ulf Sonesson, Global Food Losses and Food

Waste (2011). Swedish Institute for Food and Biotechnology (SIK) Gothenburg.

Sweden.

17. Hoàng Nguyễn Thu Hà (2008). Nghiên cứu sản xuất viên nhiên liệu từ Biomass.

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

18. Viện Ngôn ngữ (2004). Từ điển Tiếng Việt. NXB Đà Nẵng. tr. 776.

19. Lê Duy Thắng, Trần Văn Minh (2005). Sổ tay hướng dẫn trồng nấm. NXB Nông

nghiệp.

20. Nguyễn Lân Dũng (2004). Công nghệ nuôi trồng nấm(tập I,II) .NXB Nông nghiệp.

21. Lương Đức Phẩm (2010). Giáo trình Cơng nghệ lên men. NXB Giáo dục Việt Nam.

22. Đinh Xuân Linh, Thân Đức Nhã, Nguyễn Hữu Đống, Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn

Duy Trình, Ngơ Xuân Nghiễn (2012). Kỹ thuật trồng, chế biến nấm ăn và nấm dược

liệu. NXB Nông nghiệp.

23. Hồ Cao Việt, Lê Văn Gia Nhỏ, Lê Quý Kha (2015). Thị trường và lợi thế so sánh

của sản xuất ngô lai ở đồng bằng Sông Cửu Long. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông

nghiệp Việt Nam.

24. Lê Bạch Tuyết (1996). Các q trình cơng nghệ cơ bản trong sản xuất thực phẩm.

NXB Giáo dục.3825. Minh Trí (2015). Thu lợi từ tái chế phế, phụ phẩm nơng nghiệp.

mtnt.hoinongdan.ord.TRÍCH DẪN TÀI LIỆU

[1] Viện Ngơn ngữ (2004). Từ điển Tiếng Việt. NXB Đà Nẵng. tr. 776.

[2] Hoàng Nguyễn Thu Hà (2008). Nghiên cứu sản xuất viên nhiên liệu từ Biomass.

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.39[3] Jenny Gustavsson, Christel Cederberg, Ulf Sonesson, Global Food Losses and Food

Waste (2011). Swedish Institute for Food and Biotechnology (SIK) Gothenburg.

Sweden.

[4] Minh Trí (2015). Thu lợi từ tái chế phế, phụ phẩm nông nghiệp.

mtnt.hoinongdan.org.

(http://mtnt.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/1107/40560/thu-loi-tu-tai-che-phe-phupham-nong-nghiep )

[5] Từ Việt Phú, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Công Oánh, Chu Kỳ Sơn. Đánh giá tiềm

năng sử dụng phụ phẩm ngành rượu cồn để sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

tạp chí Khoa học và Phát triển 2016, tập 14, số 1:36-45.

[6] M.T. Densikov (1977). Người dịch: Nguyễn Văn Đạt, Bùi Huy Thanh. Tận dụng

phế liệu của công nghiệp thực phẩm. NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội.

[7] Phạm Xuân Quý (2008). Nguồn gốc và sự phân bố amoni và asenic trong các tầng

nước chứa nước đồng bằng sông Hồng. Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội.

[8] Bùi Thị Thùy Dung (2016). Nghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp phụ để lọc

amoni ra khỏi nước. Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.

[9] Trần Đình Kim, Trần Văn Tựa, Nguyễn Tiến Cư, Đỗ Tuấn Anh, Đặng Thị Thơm,

Hoàng Trung Kiên, Lê Thu Thuỷ, Vũ Thị Nguyệt, Mai Trọng Chính, Nguyễn Văn

Vượng. Nghiên cứu sử dụng CO2 từ khí thải đốt than để nuôi vi tảo Spirulina Platensis .

Tạp chí Khoa học và Cơng nghệ 49 (4) (2011) 65-72.

[10] Nguyễn Lân Dũng (2004). Công nghệ nuôi trồng nấm(tập I,II). NXB Nông

nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×