1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Với phế liệu từ vỏ nhầy của hạt cà chua

4 Với phế liệu từ vỏ nhầy của hạt cà chua

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nên ta có thể vận dụng tách chiết fruitflow từ vỏ nhầy của hạt cà chua tạo sản

phẩm tự nhiên thay thế aspirin, kích thích lưu thơng,bảo vệ máu.



KẾT LUẬN

Trong quá trình sản xuất thịt heo sốt cà, số lượng các loại phế phụ liệu thải bỏ thực

sự có thể tái sử dụng vào làm rất nhiều các loại sản phẩm có giá trị cho sản xuất và đời

sống. Các nhà máy, cơng ty trong q trình sản xuất nên xem xét kĩ vấn đề này, để có

thể thu được kết quả và lợi nhuận tốt nhất có thể trong kinh koanh sản phẩm này. Trên

đây chính là kết quả sau quá trình tìm hiểu và các đề xuất ý tưởng về cách xử lý các

phế phụ liệu trong sản xuất sản phẩm đồ hộp thịt heo sốt cà, có thể mang tính khả thi

cũng có thể khơng khả thi lắm trong sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, vẫn nên xem xét

để có được các phương án tốt nhất để góp phần làm giảm bớt vấn đề phế phụ liệu tồn

trong quá trình sản xuất thực phẩm ngày nay.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách tham khảo:

[1] Nguyễn Văn Mười (2006). Công nghệ chế biến thịt. Nhà xuất bản giáo dục

[2] Bekhit, A.E.D and Faustman, C. (2005). Metmyoglobin reducing activity.

Journal of Meat Science, 71 (2005), 407-439.

[3] Lawrie, R. A. (1998). Lawrie's Meat Science. Sixth edition. Woodhead

Publishing, Cambridge England, pp. 127-137, 212-216 and 258-260.

[4] Lực chọn thịt sạch, Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội. Truy cập 7 tháng

2 năm 2015.

[5] Chế biến các phụ phẩm giết mổ về ngành công nghiệp chế biến các phụ phẩm

chăn nuôi. David L. Meeker. Biên dịch: Vũ Chí Cương, Đinh Văn Tuyền, Nguyễn Thị

Kim Anh, Nguyễn Ngọc Huân.

[6] Hound health handbook: the definitive guide to keeping your dog happy By

Betsy Brevitz page 404

[7] “CDC Probes Salmonella Outbreak, Health Officials Say Bacteria May Have

Spread Through Some Form Of Produce – CBS News”. Cbsnews.com. Ngày 30 tháng

10 năm 2006. Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2008.

[8] “A selection of North American tomato related outbreaks from 1990–2005”.

Food Safety Network. Ngày 30 tháng 10 năm 2006. Truy cập ngày 20 tháng 7 năm

2010.

[9] Evangelia Mourvaki, Stefania Gizzi, Ruggero Rossi, Stefano

Rufini,"Passionflower Fruit—A "New" Source of Lycopene?", Journal of Medicinal

Food. Spring 2005: 104-106.

[10] TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ, TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC HUẾ

TẬP 1, SỐ 1 (2014)- NGHIÊN CỨU THU NHẬN BỘT HUYẾT TỪ PHẾ PHẨM

HUYẾT HEO ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM THỨC ĂN GIA SÚC Lê Nhất Tâm* , Lê Văn

Nhất Hồi Trường ðại học Cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

[11] “USDA, ARS: National Nutrient Database for Standard Reference Release

27”. ndb.nal.usda.gov. Nutrient Data Lab. 2015. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2015.

[12] Perdomo F., Cabrera Fránquiz F., Cabrera J., Serra-Majem L. (2012).

“Infuence of cooking procedure on the bioavailability of lycopene in

tomatoes”. Hospital Nutrition (Madrid).

[13] Bùi Thế Trường, lycopen trong tomato là gì? và lợi ích ra sao?, Báo khoa

học, 2013.



[14] Lê Ngọc Tú ( chủ biên ), Lê Đặng Chứ, Phạm Quốc Thăng, Nguyễn Thị

Thịnh, Bùi Đức Lợi, Lưu Duẩn, Lê Dỗn Diên, Hóa sinh công nghiệp, nhà xuất bản

khoa học và kỹ thuật Hà Nội,2002.

[15] Mircea Enachescu Dauthy, Fruit and vegetable processing.

[16] Tomato Seed Oil, Botanic Innovationns.

[17] Grossman A. R., Lohr M., Im C. S. (2004). Chlamydomonas reinhardtii in the

landscape of pigments. Annu. Rev. Genet. 38 (1): 119–73.

[18] Aoki H; Kieu N. T. M.; Kuze N; Tomisaka K; Chuyen N. V, 2002. Carotenoid

pigments in GAC fruit (Momordica cochinchinensis SPRENG). Bioscience,

Biotechnology and Biochemistry 66 (11): 2479–82. doi:10.1271/bbb.66.2479. PMID

12506992.

[19] “Unique Tomatoes Tops In Disease-Fighting Antioxidants”. Medical News

Today. Ngày 5 tháng 3 năm 2007. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2014.

[20] Giáo sư TSKH Nguyễn Bin, Các thiết bị trong cơng nghệ hóa chất và thực

phẩm tập 2, phần 2, nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2005.

[21] Thạc sĩ Lê Mỹ Hồng, Giáo trình cơng nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp,

Trường Đại học Cần Thơ khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng, 2005.

[22] Quy trình chế biến bột máu làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Tiêu chuẩn

ngành. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 10TCN 831:2006.

[23] Kodjo Boady Djagnya; Zhang Wang; Shiying Xu (2010). "Gelatin: A

Valuable Protein for Food and Pharmaceutical Industries: Review". Critical Reviews in

Food Science and Nutrition. Taylor and Francis Online. 41 (6): 481–492.

doi:10.1080/20014091091904. PMID 11592686.

[24] A.A. Karim, Rajeev Bhat., Fish gelatin: properties, challenges, and prospects

as an alternative to mammalian gelatins, 2009, Food Hydrocolloids, 23, 3, 563-576.

[25] Brennan J.G. Food Processing Handbook. Wiley-VCH, 2006.

Các trang web:

[26] Công nghệ sản xuất đồ hộp thịt sốt cà ( web: luanvan.net)

[27] Nghiên cứu sản phẩm khô thịt heo (web: tailieu.com)

[28] Tài liệu cây cà chua (web: vuonrausach.com.vn )

[29] Tổng quan về cà chua (web: tailieu.com)

[30] Q trình chín của cà chua (web: ninhthuan.gov.vn)



[31] Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến cà chua sau thu hoạch (web:

doc.edu.vn)

[32] Thu hoạch và bảo quản cà chua (web: khoahoc.tv)

[33] http://www.zbook.vn/ebook/cong-nghe-san-xuat-do-hop-thit-sot-ca-39158/

[34] https://cndhtp34.wordpress.com/2012/06/01/cong-nghe-san-xuat-do-hop-thitheo-tu-nhien-10/

[35] https://voer.edu.vn/c/ky-thuat-che-bien-do-hop-ca-thit/f05253f3/af45c669

[36] https://en.wikipedia.org/wiki/Tomato_seed_oil

[37] http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.2740260406/abstract

[38] http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/8157/1/NPR%204(6)%20522523.pdf

[39] http://www.telegraph.co.uk/

[40] http://nutriben.vn/news-122-413/thanh-phan-cac-chat-dinh-duong-trongqua-ca-chua

[41] http://assets.nationalrenderers.org/essential_rendering_book_vietnamese.pdf

[42] http://www.kythuatchetao.com/mo-hinh-may-ep-truc-vit/

[43] http://maysaycongnghiep.net/ung-dung-may-say-cong-nghiep/say-phunkho/so-luoc-ve-cong-nghe-say-phun-kho.html

[44] https://voer.edu.vn//thiet-bi-say.

[45] http://www.maybomthienquang.vn/bom-ly-tam-truc-ngang/bom-cap-nuocnm/

[46] https://www.sanphamloc.com.vn/sp-loc-chat-long/may-ep-bun-khungban/may-loc-khung-ban-725.html

[47] Vì sao kẹo chíp chíp làm từ da và xương mà khơng có vị thịt. (Web: ttvn.vn)

[48] Xử lý phế liệu từ rau quả. (Web: tai-lieu.com)

[49] 6 cách làm hoa khô đơn giản. (Web: www.marry.vn/blog/)

[50] Ép hoa khô làm tranh treo tường để lưu giữ kỉ niệm tuổi học trò. (Web:

lamdohandmade.com)

[51] Báo điện tử Tiền Phong, Cấm kỵ khi ăn cà chua ai cũng phải biết. (Web:

m.tienphong.vn )



[52] Giá trị xử lý phế phụ liệu rau quả. Web: tai-lieu.com)

[53] http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/hoi-dap/cach-san-xuat-chat-lam-dongtrong-thuc-pham-3459408.html

[54] http://www.academia.edu/7339523/BAO_CAO_NCKH-gelatin



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Với phế liệu từ vỏ nhầy của hạt cà chua

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×