1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xử lí nước thải

Xử lí nước thải

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Nước làm lạnh, nước ngưng: đây là nguồn nước thải ít hoặc gần như khơng gây ơ

nhiễm, có khả năng tuần hoàn tái sử dụng.

 Nước thải từ bộ phận nấu, đường hoá: chủ yếu là nước vệ sinh thùng nấu, bể chứa,

sàn nhà… nên chứa bã malt, tinh bột, bã hoa, các chất hữu cơ…

 Nước thải từ hầm lên men: là nước vệ sinh các thiết bị lên men, thùng chứa, đường

ống, sàn nhà, xưởng sản xuất… có chứa bã men và chất hữu cơ…

 Nước thải từ công đoạn rửa chai: đây cũng là một trong những dòng thải có độ ơ

nhiễm lớn trong q trình sản xuất bia. Về nguyên lý chai để đóng bia được rửa

qua các bước: rửa với nước nóng, rửa bằng dung dịch kiềm lỗng nóng (1 – 3%

NaOH), tiếp đó là rửa sạch bẩn và nhãn bên ngoài chai và cuối cùng là phun kiềm

nóng rửa bên trong và bên ngồi chai, sau đó rửa sạch bằng nước nóng và nước

lạnh. Do đó dòng thải của q trình rửa chai có độ pH cao và làm cho dòng thải

chung có giá trị pH cao, nếu khơng kiểm sốt có thể làm chết các vi sinh vật ở bể

xử lý vi sinh. Vì vậy, trước khi đưa nước thải vào hệ thống xử lý cần có bể điều

hòa, trung hòa.

Thành phần hữu cơ gây ô nhiễm trong nước thải của sản xuất bia bao gồm protein và

amino axit từ nguyên liệu và nấm men, hydrat cacbon (dextrin và đường) cũng như

pectin tan hoặc không tan, axit hữu cơ, rượu… từ nguyên liệu và sản phẩm rơi vãi.

Ngoài nước thải ra từ khu vực sản xuất, một nguồn ơ nhiễm khác đó là nước thải sinh hoạt

thải ra từ nhà vệ sinh, nhà bếp phục vụ cán bộ công nhân viên. Nước thải sinh hoạt chủ

yếu chứa cácthành phần ô nhiễm là BOD, SS, N, P, vi sinh vật với có mức độ ơ nhiễm

trung bình. Nước thải này nếu khơng được xử lý hợp lý cũng gây ra những tác động xấu

đến mơi trường và con người.

Một nguồn khác đó là nước mưa chảy tràn. Nước mưa chảy tràn có thể cuốn theo chất

thải trong quá trình sản xuất khác như cặn dầu, đất cát, rác thải… Nguồn nước này có thể

được coi là nguồn nước quy ước sạch và cho phép xả trực tiếp vào nguồn thải sau xử lý.274.2.4.3.Quy trình xử lí nước thảiMơ tả quy trình- Nước thải từ các công đoạn sản xuất theo mương dẫn tự chảy về hệ thống xử lý tập

trung. Nước thải chảy qua song chắn rác để loại bỏ các tạp chất rắn kích thước lớn. Sau

đó chảy vào hố thu và bơm lên bể điều hòa. Tại bể điều hòa, bổ sung hóa chất nhằm điều

chỉnh pH tạo điều kiện cho bể UASB phía sau hoạt động hiệu quả. Ngồi ra, bể còn bố trí

hệ thống phân phối khí để hòa trộn đều các chất bẩn và ngăn cản quá trình lắng cặn trong

bể.[20]28- Tại bể UASB, dưới tác dụng của VSV kị khí, các chất hữu cơ hòa tan trong nước được

phân hủy và chuyển hóa thành khí. Các hạt bùn cặn bám vào các bọt khí nổi va phải tấm

chắn và vỡ ra, khí thốt lên được thu vào hệ thống thu khí, cặn rơi xuống dưới đáy và tuần

hoàn lại. Phần bùn dư sẽ được đưa sang bể chứa bùn. [21]

- Tại bể Aerotank, lắp đặt một hệ thống phân phối khí dưới đáy bể để nước thải được trộn

đều với bùn hoạt tính và tạo mơi trường cho vi sinh vật hiếu khí phát triển. Q trình phân

hủy các chất hữu cơ được thực hiện bởi các vi sinh vật hiếu khí tạo thành CO2, nước và

sinh khối mới.

- Tại bể lắng 2 xảy ra quá trình lắng các chất rắn lơ lửng và các bông bùn hoạt tính trong

nước. Bùn hoạt tính được bơm sang bể chứa bùn để bơm tuần hoàn lại cho bể Aerotank,

phần còn lại sẽ chuyển qua bể nén bùn.

- Bùn tạo ra từ bể UASB, bể lắng 2 sẽ được bơm về bể chứa bùn, sau đó bơm lên bể nén

bùn. Bùn sau khi nén được đưa sang máy ép bùn, bùn thải được thu gom để chôn lấp hoặc

làm phân bón. Nước sinh ra từ bể nén bùn sẽ được tuần hoàn về hố gom.

- Nước trong ra khỏi bể lắng 2 sẽ qua bể khử trùng nhằm tiêu diệt các vi sinh vật gây

bệnh. Nước ra khỏi hệ thống sẽ đạt tiêu chuẩn xả thải nguồn tiếp nhận.29KẾT LUẬN

Việc thực hiện đề tài này là cơ hội tốt để tìm hiểu thực tế về việc vận dụng các phế liệu ở

Việt Nam hiện nay. Xử lí phế phụ liệu trong sản xuất bia nói riêng và trong các ngành sản

xuất thực phẩm nói chung vừa đem lại lợi ích có giá trị kinh tế vừa góp phần giảm thiểu

chất thải cho môi trường môi trường. Mỗi ngày một nhà máy sản xuất thực phẩm thải ra

một lượng lớn các loại cặn, bã lớn; nếu khơng có những biện pháp xử lí chất thải thì tất cả

chúng sẽ bị thải trực tiếp ra môi trường. Cứ tiếp tục như vậy, qua nhiều ngày, nhiều năm

môi trường sẽ bị ô nhiễm trầm trọng, con người rồi sẽ sống ra sao? Cần có những biện

pháp xử lí hiệu quả để khai thác hết giá trị của các phế phụ liệu trong ngành sản xuất thực

phẩm.30TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. http://text.xemtailieu.com/tai-lieu/quy-trinh-san-xuat-bia-34692.html

http://qlkh.tnu.edu.vn/theme/details/822/hien-trang-va-giai-phap-quan-ly-tai-sudung-rac-thai-sinh-hoat-khu-vuc-do-thi-tai-thanh-pho-thai-ng

[2].http://text.123doc.org/document/1030630-nghien-cuu-tan-dung-phe-thai-biasau-qua-trinh-len-men-lam-thuc-an-chan-nuoi.htm

[3].http://luanvan.co/luan-van/tan-dung-phe-lieu-cua-cong-nghe-che-bien-ruou-bia1992/

[4]. http://moitruongviet.edu.vn/tinh-hinh-quan-ly-ran-tai-viet-nam-de-xuat-cacgiai-phap-tang-cuong-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-chat-thai-ran-chat-thai/

[5].http://qlkh.tnu.edu.vn/theme/details/822/hien-trang-va-giai-phap-quan-ly-tai-sudung-rac-thai-sinh-hoat-khu-vuc-do-thi-tai-thanh-pho-thai-ng.

[6]. http://tailieu.vn/tag/malt-dai-mach.html

[7]. http://luanvan.co/luan-van/do-an-cong-nghe-san-xuat-bia-tu-nguyen-lieu-thaythe-malt-dai-mach-2640/

[8]. http://sbbvietnam.com.vn/MALT-BIA-MCH-NHA-a16.html

[9]. http://bahembiakho.blogspot.com/

[10]. http://baotintuc.vn/xa-hoi/bien-ba-men-bia-thanh-thuc-pham-chuc-nang20140320102418687.htm31[11]. ] http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-nghien-cuu-san-xuat-nuoc-cham-tu-ba-maltbia-va-banh-dau-dau-phong-11430/

[12]. Nấm men – wikipedia Tiếng Việt

https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%A5m_men

[13]. http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-tan-dung-phe-lieu-cua-cong-nghe-che-bienruou-bia-9778/

[14]. http://luanvan.co/luan-van/tan-dung-phe-lieu-cua-cong-nghe-che-bien-ruoubia-1992/

[15], [16]. http://tailieu.vn/doc/luan-van-nghien-cuu-tan-dung-ba-men-bia-de-chebien-men-chiet-xuat-dung-lam-thanh-phan-bo-sung-vao-676945.html

[17]. http://tailieu.vn/doc/luan-van-nghien-cuu-tan-dung-ba-men-bia-de-che-bienmen-chiet-xuat-dung-lam-thanh-phan-bo-sung-vao-676945.html.

[18]. http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/khoa-hoc-tu-nhien/sinhhoc/nghien-cuu-tan-dung-ba-men-bia-de-che-bien-men-chiet-xuat-dung-lamthanh-phan-bo-sung-vao-moi-truong-nuoi-cay-vi-sinh.html#act=auth

[19]. http://moitruongviet.edu.vn/nguon-o-nhiem-tu-san-xuat-bia-va-bien-phapgiam-thieu/

[20]. http://hoabinhxanh.vn/xu-ly-nuoc-thai-san-xuat-bia/

[21]. http://xulymoitruong.com/xu-ly-nuoc-thai-nha-may-san-xuat-bia-1815/32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xử lí nước thải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×