1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Y - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
"It is thus with regard to the disease called Sacred: it appears to me to be nowise more divine nor more sacred than other diseases, but has a natural cause like other affections. . ."

"It is thus with regard to the disease called Sacred: it appears to me to be nowise more divine nor more sacred than other diseases, but has a natural cause like other affections. . ."

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tuy nhiên ở thời kỳ này đa số ý kiến vẫn

cho rằng động kinh là một biểu hiện của

những năng lượng siêu nhiên. Có rất

nhiều đoạn trong kinh thánh mơ tả bệnh

nhân bị động kinh như bị quỷ nhập.

 Đầu thế kỷ 19 nhà thần kinh học John

Hughlings Jackson là người đặt nền móng

cho kỷ nguyên mới về động kinh.

 Định nghĩa động kinh của John Hughlings

Jackson đến nay vẫn c s dng.

Cơn động kinh: Là những cơn ngắn (th

ờng dới 5 phút), khởi phát đột ngột, có tính

định hình, có xu hớng tái phát. Đây là

biểu hiện của sự phóng điện đột ngột, quá

mức, đồng bộ của một nhóm tế bào thần

kinh ở vỏ não. Lâm sàng bao gồm các rối

loạn về vận động, cảm giác, giác quan, tâm

thần, thần kinh thực vật tùy thuộc vị trí não

bị kích thích.

Bệnh động kinh: là sự tái diễn từ hai cơn

động kinh trở lên, cách nhau trên 24 giờ,

không liên quan đến các bệnh lý cấp tính,

các rối loạn chuyển hóa hc héi chøng cai

Tỷ lệ hiện mắc động kinh là 4-6/1000 người.

Tỷ lệ mới mắc động kinh khoảng 4080/100.000 người/năm.

Ước tính có khoảng 50 triệu bệnh nhân

động kinh và 80% ở các nước đang phát

triển.

Khoảng 30% là không cắt được cơn.Tỷ lệ mới mắc và hiện mắc tương

đương với thế giới.

 Hiểu biết về động kinh của người dân

kém xa so với các nước phương Tây

 Còn nhiều kỳ thị đối với bệnh nhân

động kinh

 80% không cho con cái mình kết hơn

với người bị động kinh.

Tình trạng quản lý bệnh nhân động

kinh tại tuyến y tế cơ sở còn nhiều

bất cập.

 80% bệnh nhân động kinh không được

điều trị hoc iu tr khụng y .

1.Lâm sàng:

-Dễ chẩn đoán nếu thầy thuốc đợc

chứng kiến cơn.Thờng thì dựa vào sự

mô tả chi tiết từ lúc bắt đầu đến khi

kết thúc cơn do gia đình cung cấp vì

bệnh nhân thờng đến khám ngoài

cơn.Cần bám sát các đặc điểm nêu

trong định nghĩa cơn động kinh

-Bất kể loại cơn gì xảy ra ngắn trong ít

phút, dù đó là cơn đau bụng, cơn khó

thởđều phải nghĩ đến động kinh và

phải ghi điện não nhất loạt để loại trừ

động kinh, ghi nhiều lần nếu cần.2. Cận lâm sàng:

- Điện não đồ: là xét nghiệm đặc hiệu

xác định cơn, loại cơn, vị trí ổ động

kinh.Cần chú ý bản ghi điện não bình th

ờng không loại trừ chẩn đoán động kinh.

Chẩn đoán động kinh là kết hợp lâm

sàng và điện não và trớc hết là lâm

sàng.Không có động kinh nếu lâm sàng

không có cơn

- Chẩn đoán hình ảnh: CT Scan, MRI

- Xét nghiệm máu: Sinh hóa, CTM

- Trắc nghiệm thần kinh tâm lý.1.Cn ng kinh ton b

Cn vng ý thức:

- Cơn vắng ý thức điển hình

- Cơn vắng ý thức khơng điển hình

 Cơn giật cơ

 Cơn co giật

 Cơn tăng trương lực

 Cơn co cứng – co giật

 Cơn mất trương lực

2.Cơn động kinh cục bộ:

-Cơn cục bộ đơn giản

Cơn cục bộ phức hợp

Cơn cục bộ toàn thể hóa thứ phátTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

"It is thus with regard to the disease called Sacred: it appears to me to be nowise more divine nor more sacred than other diseases, but has a natural cause like other affections. . ."

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×