1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018lại dới sự trợ giúp cửa sổ xuất hiện hiển

của giáo viên và thị vùng bản đồ đợc

đánh dấu đã đợc phóng

SGK

to.

b)

Trình

chiếu

những nội dung

chính mà học

sinh

cần

nắm

bắt và ghi chép.Quan sát và nhận

biết thời gian: ngày

và đêm

Trên bản đồ có các vùng

sáng, tối khác nhau cho

biết thời gian hiện tại

của các vùng này là

ngày hay đêm. Tại ranh

giới phân chia ngày và

đêm, sẽ là thời điểm

chuyển giao giữa đêmngày (Mặt Trời mọc) và

ngày-đêm (Mặt Trời

lặn). Chúng ta đã biết

do Trái Đất tự quay và

quay quanh Mặt Trời

tạo ra ngày và đêm.

Theo sự chuyển động

của Trái Đất, chúng ta

thấy Mặt Trời chuyển

động từ Đông sang Tây.

Trên bản đồ, ta sẽ thấy

các vùng tối "chuyển

động" theo hớng từ phải

sang trái.Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018Đi theo chiều ngang của

một đờng thẳng từ trái

sang phải chúng ta sẽ

quan sát đợc thời gian

hiện thời của các vị trí

trên Trái Đất theo đúng

chiều thời gian chuyển

động.

Trong hình trên, khi tại

Hà Nội đang là 1 giờ

chiều em sẽ thấy tại

trung tâm nớc Mĩ đang

là nửa đêm. Tại một

vùng biển sát châu Phi

là lúc Mặt Trời mọc (5

giờ sáng) và Mặt Trời

đang lặn tại vùng biển

Thái bình dơng.

c)Quan sát và xem

thông tin thời gian

chi tiết của một địa

điểm cụ thể

Bây giờ em sẽ tìm hiểu

kĩ hơn một địa điểm,

một thành phố trên Trái

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018Đất:

Nháy chuột lên một vị

trí đã đánh dấu trên

bản đồ và quan sát các

khung thông tin phía

trên của bản đồ.1. Thời gian địa phơng của vùng, thành

phố đợc chọn. Trong

ví dụ trên là Hà Nội,

Việt Nam, thời gian

hiện thời là ngày 4

tháng 8 năm 2008, 15

giờ 36 phút 12 giây.

Thời gian này ngầm

định đợc tính theo

thời gian hệ thống

trên máy tính.

2. Một vài thông tin về

địa điểm đã chọn.

3. Các thông tin liên

quan đến thời gian

trong ngày của địa

điểm đợc chọn, bao

gồm:

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018Sunrise: thời gian Mặt

Trời mọc.

Midday: thời gian là

giữa tra.

Sunset: thời gian Mặt

Trời lặn.

Day Length: độ dài

ban ngày.

Toạ độ (kinh tuyến, vĩ

tuyến, ..) của vị trí

hiện thời.

Trên bản đồ có

các vùng sáng, tối

khác nhau cho

biết thời gian

hiện tại của các

vùng này là ngày

hay đêm. Tại ranh

giới phân chia

ngày và đêm, sẽ

là thời điểm

chuyển giao giữa

đêm-ngày (Mặt

Trời mọc) và

ngày-đêm (Mặt

Trời lặn).

chúng ta thấy

Mặt Trời chuyển

động từ Đông

sang Tây. Trên

bản đồ, ta sẽ thấyd) Quan sát vùng đệm

giữa ngày và đêm

Quan sát kĩ vùng này sẽ

cho em nhiều thông tin

thú vị.e) Đặt thời gian quan

sát

Bằng cách nháy chuột

lên các nút lệnh thời

gian này em có thểGiáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018các vùng tối

"chuyển động"

theo hớng từ phải

sang trái.

Bây giờ em sẽ

tìm hiểu kĩ hơn

một địa điểm,

một thành phố

trên Trái Đất:đặt lại thời gian nh

Ngày, Tháng, Năm, Giờ,

Phút và Giây.Nháy nút

để lấy lại

trạng thái thời gian hệ

thống máy tính.

Bằng cách thay đổi thời

Em hãy quan sát gian, em sẽ quan sát và

vùng có màu đen phát hiện đợc khá nhiều

trên bản đồ. Đó là điều thú vị:

vùng có thời gian

ban đêm. Xung

quanh vùng này

có một giải phân

cách sáng - tối,

đó chính là vùng

đệm giữa ngày

Ngày 12 tháng 7:

và đêm.

Thời gian luôn

Hiện tợng "đêm trắng"

chuyển động,

tại điểm cực Bắc của

chúng ta sẽ thấy

Trái Đất

khối màu đen sẽ

dịch chuyển từ

phải sang trái..

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018Ngày 12 tháng 12:

Hiện tợng "đêm trắng"

xuất hiện tại điểm cực

Nam của Trái Đất, trong

Lần đầu tiên

khi ở cực Bắc sẽ là

chạy phần mềm,

"ngày đen".

thời gian trên bản

đồ sẽ đợc tính

theo thời gian hệ

thống của máy

tính. Tuy nhiên,

em có thể thay

đổi thời gian

này bằng các nút

lệnh trên thanh

công cụ.

4, Củng cố bài học: 5p

- Giáo viên nhắc lại nội dung chÝnh ®· giíi

thiƯu trong tiÕt häc võa qua ®Ĩ học sinh

nắm lại chắc hơn

5, Hớng dẫn về nhà: 3p

- Học thuộc cách khởi động và thoát khỏi

chơng trình. Nắm chắc các thành phần

chính và chức năng của các nút lệnh tơng

ứng trên màn hình giao diệ của phàn

mềm.

- Đọc trớc phần 3 : Hớng dẫn sử dụng trong

SGK.

Ngày giảng: .................................

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018Tiết 26: tìm hiểu thời gian với phần mềm

suntime (tiếp)

A, Mục đích- Giúp học sinh hiểu tác dụng của chơng

trình là tìm hiểu về thời gian

- Giới thiệu cho HS cách vào ra và các thành

phần chính của chơng trình.

B, Chuẩn bị- Giáo viên: Giáo án, máy tính điện tử, máy

chiếu

- Học sinh: Xem bài trớc khi đến lớp, bút và

vở viết

C, Tiến trình bài dạy:1, ổn định lớp: 1p

.................................................................

.................................................................

......................................................

2, Kiểm tra bài cũ: 5p

? Phần mềm ST có ý nghĩa gì? Cách khởi

động phần mềm SumTime?

- Học sinh trả lời, giáo viên nhận xét và cho

điểm

3, Nội dung bài dạy: 31p

Hoạt động của

Hoạt động của học sinh

giáo viên

Hoạt động 1: 29p

Giới thiệu một số chức năng khác trong

phần mềm SumTime

4. Một số chức năng khác

a) Hiện và không hiện hình

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018- Trong phần

mềm

SumTime ta

có thể để

hiện học

không hiện

hình ảnh

bầu trời

theo thời

gian

- Làm mẫu

để học sinh

quan sát và

làm theoảnh bầu trời theo thời

gianĐể hiển thị màu của bầu

trời em cần chọn lại Show

Sky Color bằng lệnh Options

Maps.

b) Cố định vị trí và thời

gian quan sát

- Options/ Maps

- Hover Update

c) Tìm các địa điểm có

thông tin thời gian trong

ngày giống nhau- Cho học

sinh đọc

phần b trong

SGK và sau

Ngày 5 tháng 8 năm 2008,

đó giáo viên

các địa điểm trên đờng

làm mẫu để

học sinh làm liền này sẽ có thời gian Mặt

theo

Trời mọc giống nh tại Hà Nội,

- Cho học

Việt Nam, vào lúc 5 giờ 31

sinh đọc

phút 56 giây.

phần c trong

SGK để

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hướng dẫn sử dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×