1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số chức năng khác

Một số chức năng khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018- Trong phần

mềm

SumTime ta

có thể để

hiện học

không hiện

hình ảnh

bầu trời

theo thời

gian

- Làm mẫu

để học sinh

quan sát và

làm theoảnh bầu trời theo thời

gianĐể hiển thị màu của bầu

trời em cần chọn lại Show

Sky Color bằng lệnh Options

Maps.

b) Cố định vị trí và thời

gian quan sát

- Options/ Maps

- Hover Update

c) Tìm các địa điểm có

thông tin thời gian trong

ngày giống nhau- Cho học

sinh đọc

phần b trong

SGK và sau

Ngày 5 tháng 8 năm 2008,

đó giáo viên

các địa điểm trên đờng

làm mẫu để

học sinh làm liền này sẽ có thời gian Mặt

theo

Trời mọc giống nh tại Hà Nội,

- Cho học

Việt Nam, vào lúc 5 giờ 31

sinh đọc

phút 56 giây.

phần c trong

SGK để

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018nắm rõ hơn

kiến thức đợc giới thiệu

Sau đó giáo

viên thao tác

Ngày 4 tháng 11 năm

để trên máy

2008, các vị trí trên đờng

chiếu có

liền này sẽ có thời gian Mặt

hình ảnh

giống trong Trời mọc giống nh tại Hà Nội,

Việt Nam, vào lúc 6 giờ 0

SGK

phút 44 giây.

d) Tìm kiếm và quan sát

nhật thực trên Trái Đất

Cách thực hiện nh sau:

1. Chọn địa điểm muốn

tìm nhật thực.

2. Thực hiện lệnh View

Eclipse.

Cửa sổ nhỏ sau đây xuất

hiện.- Hớng dẫn

học sinh

cách tìm

nhật thực và Trong hình trên, tại Madrid

nguyệt thực thủ đô Tây Ban Nha sẽ xảy

theo SGK

ra nhật thực một phần vào 9

giờ 30 phút 43 giây sáng

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018ngày 4 tháng 6 năm 2011.

e) Quan sát sự chuyển động

của thời gianĐể thời gian chuyển động

hãy nháy chuột vào nút

- Hớng dẫn

học sinh

cách quan

sát chuyển

động của

thời gian.Muốn dừng hãy nháy chuột

vào nút.4, Củng cố bài học: 5p

- Giáo viên nhắc lại một số điểm cần lu ý

khi giảng bài học sinh còn cha nhận thức rõ

5, Hớng dẫn về nhà: 3p

- Nắm chắc kiến thức đã đợc giới thiệu

- Đọc trớc phần còn lại trong phần 3 để tiếp

tục học vào tiết học sauNgày giảng: .................................

Tiết 27-bài 6: câu lệnh điều kiện

A, Mục đíchGiáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018- Biết sự cần thiết của cấu trúc rẽ nhánh

trong lập trình.

- Biết cấu trúc rẽ nhánh đợc sử dụng để

chỉ dẫn cho máy tính thực hiện các thao

tác phụ thuộc vào điều kiện.

- Hiểu cấu trúc rẽ nhánh có hai dạng: Dạng

thiếu và dạng đủ.

- Biết mọi ngôn ngữ lập trình đều có câu

lệnh để thể hiện cấu trúc rẽ nhánh.

- Hiểu cú pháp, hoạt động của các câu

lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đủ

trong Pascal.

- Bớc đầu viết đợc câu lệnh điều kiện

trong Pascal.

B, Chuẩn bị- Giáo viên: Giáo án, máy tính điện tử, máy

chiếu

- Học sinh: Xem bài trớc khi đến lớp, bút và

vở viết

C, Tiến trình bài dạy:1, ổn định lớp: 1p

.................................................................

.................................................................

......................................................

2, Kiểm tra bài cũ: không

3, Nội dung bài dạy: 36p

Hoạt động của

Hoạt động của học

giáo viên

sinh

Hoạt động 1: 12p

Giới thiệu hoạt động phụ thuộc vào điều

kiện

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018- Cho ví dụ về

một

hoạt

động

phụ thuộc điều

kiện ?

Nếu chiều nay trời

không ma, em sẽ

đi chơi bóng.

Nếu em bị ốm,

em sẽ nghỉ học .

+ Từ nếu trong

các câu trên đợc

dùng để chỉ một

điều kiện và các

hoạt động tiếp

theo sau sẽ phụ

thuộc vào điều

kiện đó .

+ Nêu các điều

kiện và các hoạt

động phụ thuộc

điều kiện trong

các ví dụ trên .

Các điều kiện :

chiều

nay

trời

không ma, em bị

ốm.

Các hoạt động phụ

thuộc điều kiện :

em sẽ đi chơi

bóng, em sẽ nghỉ

học.1. Hoạt động phụ

thuộc vào điều

- Có những hoạt động

chỉ đợc thực hiện khi

một điều kiện cụ thể

đợc xảy ra. Điều kiện

thờng là một sự kiện

đợc mô tả sau từ nếu.Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018Hoạt động 2: 12p

Giới thiệu về tính đúng sai của các điều

kiện

2.Tính đúng sai

2.Tính đúng sai của

của các điều kiện

các điều kiện

* Mỗi điều kiện

nói trên đợc mô tả - Học sinh nghe giáo

dới dạng một phát viên giới thiệu và ghi

biểu . Hoạt động nội dung chính khi

tiếp theo phụ

giáo viên chiếu trên

thuộc vào kết

màn hình

quả kiểm tra phát

biểu đó đúng

hay sai . Vậy kiết

quả kiểm tra có

thể là gì ?

Sau khi giới thiệu

sơ qua về tính

đúng sai của

điều kiện, giáo

viên cho học sinh

đọc nội dung

phân 2 trong SGK

và trình chiếu

nội dung chính

lên màn hình

- Vậy ta có một bảng tổng kết cho 2 ví dụ trên nh sau:Điều

kiện

TrờiKiểm

tra

BuổiKết

quả

ĐúngGiáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngHoạt động

tiếp theo

Đi chơiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số chức năng khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×