1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tạo hình không gian

Tạo hình không gian

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018Để Lu và mở mới đợc

một hình không gian

ta làm nh thế nào?

Hãy nêu cách xoá một

đối tợng đi.

- GV giíi thiƯu Menucã d¹ng sau:

- Ta cã thĨ sư dụng

các công cụ đặc

biệt của PM để

quan sát tốt hơn mô

hình vừa tạo ra.

Phóng to, thu

nhỏ

Nháy

chuột

vào

biểu tợng

trên

thanh công cụ. Khi

đó con trỏ sẽ trở

thành dạng .

Nhấn giữ và di

chuyển chuột em sẽ

thấy mô hình sẽ đợc phóng to, thu

nhỏ tuỳ thuộc vào

sự di chuyển của

chuột. Lệnh hết tác

dụng khi em thả

chuột.

Dịch

chuyển

khung mô hình

Nháy

chuột

vào

biểu tợng

trên

thanh công cụ. Khi

đó con trỏ sẽ trở

thành dạng .

Nhấn giữ và diGiáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018Filechuyển chuột em sẽ

thấyhình

chuyển động theo

hớng di chuyển của

chuột. Lệnh hết tác

dụng khi em thả

chuột.

Các lệnh tạo mới, lu,

mở tệp mô hình

Các tệp lu mô hình

có phần mở rộng

ngầm định là yka.

Các thao tác với tệp

đều thông qua

biểu tợng . Khi

nháy chuột vào

biểu tợng này một

bảng chọn xuất

hiện có dạng sau:

c) Xoá các đối tợng

Để xoá một hình,

em hãy nháy chuột

lên hình đó để để

chọn (đánh dấu) rồi

nhấn phím Delete.

Có thể chọn đồng

thời nhiều đối tợng

bằng cách nhấn giữ

phím Ctrl trong khi

chọn hoặc nhấnGiáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018Ctrl+A để chọn tất

cả các đối tợng hiện

có trên MH.

4, Củng cố bài học

- Giáo viên hệ thống lại toàn bộ nội dung

bài học.

- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài

học

5, Hớng dẫn về nhà

Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi

Ngày giảng: .................................

Tiết 61: quan sát hình không gian với phần

mềm yenka(TT)

A, Mục đích* Kiến thức: Học sinh nắm đợc cách thay

đổi tính chất của hình, gấp giấy thành

hình không gian

* Kỹ năng: Học sinh thực hiện thành thạo

các bớc làm thay đổi tính chất của hình,

gấp giấy

thành hình không gian.

* Thái độ: Yêu thích môn học và bảo vệ

phòng máy tính để sử dụng lâu dài.

B, Chuẩn bị- Giáo viên: Giáo án, máy tính điện tử, máy

chiếu

- Học sinh: Xem bài trớc khi đến lớp, bút và

vở viết

C, Tiến trình bài dạy:1, ổn định lớp

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018.................................................................

.................................................................

......................................................

2, Kiểm tra bài cũ

3, Nội dung bài dạyHoạt động của giáo viênHoạt ®éng

cđa häc sinhHo¹t ®éng 1:

Híng dÉn häc sinh thùc hiƯn phần 4

Cho học sinh đọc 4. Khám phá,

điều khiển

phần 4.

các hình

Để thay đổi hoặc di

không gian

chuyển đợc một đối tợng hình học ta làm a) Thay đổi, di

nh thế nào?

chuyển

Muốn di chuyển

một hình không

gian, hãy kéo

thả đối tợng đó.

Chú ý khi di

chuyển một

hình lên đúng

đỉnh của một

Có thể di chuyển hay

hình khác ta sẽ

xếp chồng các hình

đợc hai hình

lên nhau.

không gian

Hình bên phải là kết

chồng nhau. Với

quả của các khối đã

cách này, ta có

xếp chồng lên nhau.

Hãy nêu cách thay đổi thể tạo ra

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018những hình với

kích thớc.

GV nêu một số cách nhiều kiểu kiến

trúc khác nhau.

thay đổi

Các nút điều khiển cho phép

xoay tròn khối trụCác đờng viền khung trên có

chức năng điều khiển co dãn

của khối trụ theo chiều ngang

và theo chiều thẳng đứng

của mặt trên hình trụ

Các đờng viền khung dới có

chức năng điều khiển co dãn

của khối trụ theo chiều ngan

và theo chiều thẳng đứng

của mặt dới hình trụ

Các nút điều khiển cho phép

xoay tròn khối trụ

Các đờng viền khung trên có

chức năng điều khiển co dãn

hình lăng trụ theo chiều

ngang

và theo

Các

đờng

viền chiều

khungthẳng

đứng

đứngchức năng điều khiển co

dãn toàn bộ hình chóp theo

chiều ngan và theo chiều

thẳng đứng

Các đờng viền cạnh bên có

chức năng điều khiển co dãn

toàn bộ hình chóp theo

chiều ngan và theo chiều

thẳng

Các nútđứng

điều khiển này chỉ

cho phép xoay khối hình

chóp tam giác

Các đờng viền khung đáy có

chức năng điều khiển co dãn

của khới lăng trụ theo chiều

ngang và giữ độ cao không

thay đổiCác nút điều khiển này chỉ

cho phép xoay khối hình nón

Các đờng viền tròn đáy có

chức năng điều khiển co dãn

của khới lăng trụ theo chiều

ngang và thẳng đứng và giữ

cố định đỉnh hình nónb) Thay đổi

kích thớc

Để thay đổi

kích thớc của

một đối tợng trớc tiên cần chọn

hình. Khi đó sẽ

xuất hiện các đờng viền và các

nút nhỏ trên đối

tợng, cho phép

tơng tác để

thay đổi kích

thớc. Tuỳ vào

từng đối tợng

mà các nút, đờng viền có

dạng khác nhau.

Hình trụ

Hình lăng trụ

tam giácGiáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tạo hình không gian

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×