1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khám phá, điều khiển các hình không gian

Khám phá, điều khiển các hình không gian

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018những hình với

kích thớc.

GV nêu một số cách nhiều kiểu kiến

trúc khác nhau.

thay đổi

Các nút điều khiển cho phép

xoay tròn khối trụCác đờng viền khung trên có

chức năng ®iỊu khiĨn co d·n

cđa khèi trơ theo chiỊu ngang

vµ theo chiều thẳng đứng

của mặt trên hình trụ

Các đờng viền khung dới có

chức năng điều khiển co dãn

của khối trụ theo chiều ngan

và theo chiều thẳng đứng

của mặt dới hình trụ

Các nút điều khiển cho phép

xoay tròn khối trụ

Các đờng viền khung trên có

chức năng điều khiển co dãn

hình lăng trụ theo chiều

ngang

và theo

Các

đờng

viền chiều

khungthẳng

đứng

đứngchức năng điều khiển co

dãn toàn bộ hình chóp theo

chiều ngan và theo chiều

thẳng đứng

Các đờng viền cạnh bên có

chức năng điều khiển co dãn

toàn bộ hình chóp theo

chiều ngan và theo chiều

thẳng

Các nútđứng

điều khiển này chỉ

cho phép xoay khối hình

chóp tam giác

Các đờng viền khung đáy có

chức năng điều khiển co dãn

của khới lăng trụ theo chiều

ngang và giữ độ cao không

thay đổiCác nút điều khiển này chỉ

cho phép xoay khối hình nón

Các đờng viền tròn đáy có

chức năng điều khiển co dãn

của khới lăng trụ theo chiều

ngang và thẳng đứng và giữ

cố định đỉnh hình nónb) Thay đổi

kích thớc

Để thay đổi

kích thớc của

một đối tợng trớc tiên cần chọn

hình. Khi đó sẽ

xuất hiện các đờng viền và các

nút nhỏ trên đối

tợng, cho phép

tơng tác để

thay đổi kích

thớc. Tuỳ vào

từng đối tợng

mà các nút, đờng viền có

dạng khác nhau.

Hình trụ

Hình lăng trụ

tam giácGiáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018Hình chóp

tam giácHình nón

4, Củng cố bài học

- Giáo viên hệ thống lại toàn bộ nội dung

bài học.

- Yêu cầu học sinh nhắc lại bài

5, Hớng dẫn về nhà

- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi, Ôn

lại các kiến thức chính đã học và luyện

viết, làm đi làm lại nhiều lần.

- Đọc tiếp bài mới để giờ sau học.

Ngày giảng: .................................

Tiết 62: quan sát hình không gian với phần

mềm yenka(TT)

A, Mục đích* Kiến thức: Học sinh nắm đợc cách thay

đổi tính chất của hình, gấp giấy thành

hình không gian

* Kỹ năng: Học sinh thực hiện thành thạo

các bớc làm thay đổi tính chất của hình,

gấp giấy

thành hình không gian.

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018* Thái độ: Yêu thích môn học và bảo vệ

phòng máy tính để sử dụng lâu dài.

B, Chuẩn bị- Giáo viên: Giáo án, máy tính điện tử, máy

chiếu

- Học sinh: Xem bài trớc khi đến lớp, bút và

vở viết

C, Tiến trình bài dạy:1, ổn định lớp

.................................................................

.................................................................

......................................................

2, Kiểm tra bài cũ

3, Nội dung bài dạyHoạt động của giáo viênHoạt ®éng

cđa häc sinhHo¹t ®éng 1:

Híng dÉn häc sinh thùc hiƯn phần 4

Cho học sinh đọc c) Thay đổi

phần 4.

màu cho các

hình

Kéo thả màu cần tô vào

Muốn tô màu,

các chấm đen để thay

thay đổi màu

cho các hình,

đổi màu.

* Cho học sinh thực hành em dùng công cụ

. Khi nháy

trên máy

chuột vào công

cụ này em sẽ

thấy một danh

sách các màu

nh sau:

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018- Cho học sinh đọc

thông tin phần d) SGK

116.

- Để thay đổi tính chất

của hình ta làm nh

thế nào?

- GV hớng dẫn các thay

đổiCác bớc thực

hiện tô màu:

Kéo thả một

màu ra mô

hình. Khi đó

trên các hình

xuất hiện các

chấm đen cho

biết hình đó có

thể thay đổi

màu. Kéo thả

màu vào các

chấm đen để

tô màu.

Ví dụ, ta có thể

tô màu các mặt

của hình lăng

trụ tam giác với

các màu

khác nhau.

* Học sinh thực

hànhtrên- Hộp thoại tính chất của

máy.

hình lăng trụ đều

- (Có một vạch nối nhỏ từ

đối tợng hình đến hộp

d)

Thay

đổi

thoại này).

tính

chất

của hình

- Các tính chất

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018của hình có thể

đợc thay đổi

thông qua hộp

thoại tính chất

đối tợng. Nháy

đúp lên đối tợng, hộp thoại

mô tả các thông

tin, tính chất

của đối tợng đợc

mở ra. Ta thực

hiện cách thay

đổi

- Hình bên là

hộp thoại tính

chất của hình

lăng trụ đều.

Chúng ta có thể

thay đổi hai

tham số quan

trọng của hình

là chiều cao

(height) và độ

dài cạnh đáy

(base edge)

bằng cách gõ

trực tiếp vào ô

hoặc nháy chuột

vào các nút

để tăng, giảm

từng đơn vị.

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 20184, Củng cố bài học

- Giáo viên hệ thống lại toàn bộ nội dung

bài học.

- Yêu cầu học sinh nhắc lại bài

5, Hớng dẫn về nhà

- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi, Ôn

lại các kiến thức chính đã học và luyện

viết, làm đi làm lại nhiều lần.

- Đọc tiếp bài mới để giờ sau học.

Ngày giảng: .................................

Tiết 63: quan sát hình không gian với phần

mềm yenka(TT)

A, Mục đích* Kiến thức: Học sinh nắm đợc một số thao

tác với các chức năng nâng cao nh: Thay đổi

mẫu thể hịên hình.Quay hình trong không

gian.

* Kỹ năng: Học sinh thực hiện các thao tác

này một cách thành thạo và chính xác.

* Thái độ: Có ý thức giữ gìn và bảo vệ máy

tính trong phòng máy để sử dụng lâu dài

B, Chuẩn bị- Giáo viên: Giáo án, máy tính điện tử, máy

chiếu

- Học sinh: Xem bài trớc khi đến lớp, bút và

vở viết

C, Tiến trình bài dạy:1, ổn định lớp

.................................................................

.................................................................

......................................................

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 20182, Kiểm tra bài cũ

Kết hợp trong bài dạy

3, Nội dung bài dạyHoạt động của giáo viênHoạt động của học

sinh

Hoạt động 1:Hớng dẫn học sinh thực hiện trên máy

- Cho HS đọc thông tin 1. Gấp hình

phẳng để tạo

phần e)SGK / 117_120.

- Hãy nêu cách gấp hình hình không gian

phẳng để tạo hình Sử dụng các công

cụ đối tợng để tạo

không gian.

các hình phẳng

trong khung mô

hình bằng cách

kéo thả các đối tợng này. Hiện tại

phần mềm hỗ trợ

cho hai hình,

hình trụ

và hình lăng trụ

.

Chọn

hoặc

trong

hộp công cụ. Kéo

thả đối tợng này

vào

giữa

màn

hình.

Ví dụ, hình trụ

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018phẳng ở bên:

Kéo thả chuột để

thực hiện thao tác

"gấp" hình phẳng

này thành hình

không gian tơng

ứng.

Có thể xem quá

Hộp thoại tính

trình "gấp" một

chất hình lăng trụ cách tự động nh

đã chuyển sang dạng sau: nháy đúp

chuột lên đối tợng

Net.

để mở hộp thoại

tính chất. Sau đó

chọn lệnh Fold

trong hộp thoại

này.

Mở hình

không gian thành

hình phẳng

Ngợc lại, đối với các

hình không gian

(hình trụ, lăng trụ,

chóp), dùng lệnh

Open trong hộp

thoại tính chất để

biến đổi hình

không gian 3D

thành "hình

phẳng".

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018Hộp thoại tính

chất hình lăng trụ

tam giác đều.

- Nháy nút Open

để chuyển hình

này sang dạng

phẳng (Net):

- Đối với hình

phẳng, các lệnh

sau đây có thể

thực hiện:

+ Flatten: Tự động

làm phẳng hình

này

tronghình.

+ Fold: Tự động

gấp lại về trạng

thái đã đánh dấu

trớc đó bởi lệnh

Store angles.

+ Store angles: Cố

định vị trí của

lệnh gấp lại. Lệnh

này chỉ có tác

dụng

khi

đang

thực

hiện

lệnh

Fold.

+

Convert

to

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018Shape:

Chuyển

trạng

thái

hình

phẳng thành hình

3D. Lệnh này chỉ

có tác dụng khi đã

thực

hiện

xong

việc

gấp

hoàn

toàn hình phẳng

bởi lệnh Fold.

4, Củng cố bài học

- Giáo viên hệ thống lại toàn bộ nội dung

bài học.

- Yêu cầu học sinh nhắc lại bài

5, Hớng dẫn về nhà

- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi, ôn

lại các kiến thức chính đã học.

Ngày giảng: .................................

Tiết 64: quan sát hình không gian với phần

mềm yenka(TT)

A, Mục đích* Kiến thức: Học sinh nắm đợc một số thao

tác với các chức năng nâng cao nh: Thay đổi

mẫu thể hịên hình.Quay hình trong không

gian.

* Kỹ năng: Học sinh thực hiện các thao tác

này một cách thành thạo và chính xác.

* Thái độ: Có ý thức giữ gìn và bảo vệ máy

tính trong phòng máy để sử dụng lâu dài

B, Chuẩn bị- Giáo viên: Giáo án, máy tính điện tử, máy

chiếu

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018- Học sinh: Xem bài trớc khi đến lớp, bút và

vở viết

C, Tiến trình bài dạy:1, ổn định lớp

.................................................................

.................................................................

......................................................

2, Kiểm tra bài cũ

Kết hợp trong bài dạy

3, Nội dung bài dạyHoạt động của

Hoạt động của học sinh

giáo viên

Hoạt động 1:

Hớng dẫn học sinh phÇn 5

- GV cho häc sinh 5. Mét sè chøc năng

đọc

thông

tin

nâng cao

phần 5) SGK /

120_122.

a) Thay đổi mẫu thể

- Hãy nêu cách

hiện hình

thay đổi mẫu Đối với các mặt của các

thể hiện hình hình không gian, ta

- Hãy nêu cách không những có thể

quay

hình thay đổi màu, mà còn

trong

không thay đổi đợc kiểu và

gian.

mẫu thể hiện. Ví dụ, ta

có thể "lát" mặt xung

quanh của hình trụ

bằng mẫu hình viên

gạch, ...

Thao tác thực hiện:

1. Nháy đúp chuột để

Giáo viên: Nguyễn Thị Mü PhỵngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khám phá, điều khiển các hình không gian

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×