1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số chức năng nâng cao

Một số chức năng nâng cao

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018mở hộp thoại tính chất

của hình.

2. Chọn lệnh thay đổi

kiểu

bề

mặt

.

3. Trong hộp thoại tiếp

theo,

chọn

Use

material và chọn mẫu

trong

danh

sách

Material phía dới.

Chọn kiểu mặt trong danh sách này.Sau khi chọn mẫu nh

trên, kết quả có thể nh

sau:

b) Quay hình trong

không gian

Trong hộp thoại tính

chất của hình, em có

thể quay hình theo các

cách khác nhau trong

không gian.

Khung Rotation có

các lệnh cho phép

quay hình theo c¸c

c¸ch kh¸c nhau:

- Quay theo trơc

ngang

- Quay theo trơc

däc

- Quay theo trục

thẳng đứng

- Trở lại vị trí ban

đầuCác nút lệnh ở khung

Rotation.

* Trong hình dới đây,

một hình trụ và hình

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018lăng trụ đã đợc xoay

quanh trục dọc để

thành các hình nằm

ngang trên mô hình.

* Kết hợp các chức năng

và công cụ nâng cao,

chúng ta có thể tạo ra

đợc các hình không

gian đa dạng, với màu

và kiểu thể hiện phong

phú.

4, Củng cố bài học

- Giáo viên hệ thống lại toàn bộ nội dung

bài học.

- Yêu cầu học sinh nhắc lại bài

5, Hớng dẫn về nhà

- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi, ôn

lại các kiến thức chính đã học.

Ngày giảng: .................................

Tiết 65+66: kiểm tra thực hành

I. Mục tiêu cần đat:* Kiến thức:Học sinh thực hiện kiểm tra

thực hành trên máy tính.

* Kỹ năng: Kiếm thức chủ yếu thuộc 3 bài

học cuối cùng.

* Thái độ: ý thức làm bài và bảo vệ máy

tính để sử dụng lâu dài.

II. Chuẩn bị:Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018- Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tin học

có liên quan.

- Đọc tài liệu ở nhà trớc khi

III. Tiến trình lên lớp:1.

2.Tổ chức.

Kiểm tra.Ma trận đề kiểm traThôn Vận dụng

Nhận

Nội dung

g

Cấp Cấp Điểm

biết

hiểu độ 1 độ 2

1

Phần mềm câu

3

Suntimes

điểm

3

điểm

1

câu

Phần mềm

4

4

Geogebra

điểm

điể

m

1

câu

Phần mềm

3

3

Yenka

điểm

điể

m

Kiểm tra 1 tiết

Môn tin 8Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018Họtên: .........................................................

.

Lớp : .............

ĐiểmLời phê của

cô giáoĐề bàiCâu 1 : Khởi động phần mềm Suntimes.

Tìm trong bản đồ thời gian hiện tại của thủ

đô Hà Nội

Câu 2: Sử dụng phần mềm Gegeobra vẽ

hình.

a.

Một tam giác ABC với số đo các

cạnh là 3cm, 4cm, 5cm

b.

Trên 3 cạnh vẽ 3 hình vuông có

cạnh bằng các cạnh của hình tam giác

ABC

Yêu cầu

- Vẽ tam giác ABC vuông tại B và AB=3cm,

BC=4cm

- Vẽ các hình vuông trên các cạnh của tam

giác ABC

Câu 3. Khởi động phần mềm Yenka vẽ các

hình sau:Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018Ngày giảng.........................................

Tiết 67: ôn tập

A, Mục đích- Củng cố lại toàn bộ kiến thức đã đợc học từ

bài 5 đến bài 9 và phần mềm học tập ở

học kỳ 2.

- Thực hiện làm các bài trắc nghiệm. Vận

dụng vào để viết đợc những chơng trình

đơn giản

Có kỹ năng thành thạo thực hiện máy tính

và viết chơng trình trên máy tính

B, Chuẩn bị- Giáo viên: Giáo án, máy tính điện tử, máy

chiếu

- Học sinh: Xem bài trớc khi đến lớp, bút và

vở viết

C, Tiến trình bài dạy:1, ổn định lớp

.................................................................

.................................................................

......................................................

2, Kiểm tra bài cũ

- Khụng

3, Nội dung bài dạyHoạt động của

giáo viên

Ôn tập củng

Câu 1: Nêu cú

pháp câu lệnh

điều kiệnHoạt ®éng cđa häc

sinh

cè kiÕn thøc lý thut

+ C©u lƯnh ®iỊu kiện

dạng thiếu

If

dieukien

then

thuchiencv;Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018+ Câu lệnh điều kiện

dạng thiếu

Câu 2: Nêu cú If

dieukien

then

pháp câu lệnh thuchiencv1

else

lặp

thuchiencv2;

Câu 3: Cú pháp For biendem:=giatridau

câu lệnh lặp với to

giatricuoi

do

số lần cha biết thuchiencv;

trớc

While

dieukien

do

Câu 4: Cách khai thuchiencv;

báo biến mảng?

Cách

truy

cập

biến mảng?

Var

tenbienmang:array[giatr

idau..giatricuoi] of

kieudulieu;

Truy cập vào một phần

tử của mảng ta thực

hiện nh sau:

Câu 5: Cách khởi Tenbienmang[giatri]

động phần mềm Ví dụ: Muốn truy cập

Geogebra

vào phần tử thứ 7 trong

mảng b ta thực hiện nh

Câu 6: Màn hình sau: b[7]

làm việc chínhCâu 7: Giới thiệuKích đúp chuột vào

biểu tợng chơng trình

Geogebra trên mànGiáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018các công cụ

Câu 8: Nêu cách

khởi động phần

mềm Yenkahình nền

Gồm 3 phần: Phần bảng

chọn

Phần thanh

công cụ

Phần thể hiện

các đối tợngCâu 9: Tạo các

hình không gian

và các đặc tính, Quan sát các đối tợng đtính chất của

ợc giới thiệu lại trên màn

hình đợc thay

hình

đổi

Kích đúp chuột vào

biểu tợng chơng trình

Yenka trên màn hình

nền

Quan sát cách thực hiện

để chuẩn bị cho bài

thực hành

1.

Củng cố:

- Giáo viên hệ thống lại toàn bộ nội dung

bài học.

- Yêu cầu học sinh nhắc lại bài

2.

Hớng dẫn về nhà:

- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi, Ôn

lại các kiến thức chính đã học và luyện

viết, làm đi làm lại nhiều lần.Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018- Học kĩ lí thuyết, viết chơng trình tính

tông 100 số tự nhiên, N số tự nhiên đầu

tiên.

- Làm các bài tập còn lại,

- Đọc bài mới để giờ sau học.

Ngày giảng............................

Tiết 68: ôn tập

I/ Mục tiêu:- Củng cố lại toàn bộ kiến thức đã đợc học từ

bài 5 đến bài 9 và phần mềm học tập ở

học kỳ 2.

- Thực hiện làm các bài trắc nghiệm. Vận

dụng vào để viết đợc những chơng trình

đơn giản

- Có kỹ năng thành thạo thực hiện máy tính

và viết chơng trình trên máy tính.

II/ Chuẩn bị:- Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tin học có

liên quan.

- Đọc tài liệu ở nhà trớc khi

III. Tiến trình lên líp:1.

Tỉ chøc.

2.

KiĨm tra.

- KiĨm tra sù chn bÞ cđa häc sinh .

3.

Bài mới:

Hoạt động của

Hoạt động của

giáo viên

học sinh

Hoạt động 1

Ôn tập kiến thức liên quan đến Pascal

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018Câu 9: Sau khi thực hiện đoạn chơng

trình j:= 0; for i:= 1 to 3 do j:=j+2; thì

giá trị in ra màn hình là?

a) 4b) 6c) 8d)10Câu 10: §Ĩ tÝnh tỉng S=1+3 + 5 + ..

+ n; em chọn đoạn lệnh:

a) for i:=1 to n do

c)

f

if ( i mod 2)=0

or i:=1 to n do

then S:=S + 1/i;

if ( i mod 2) < > 0

then S:=S + i;

b) for i:=1 to n do

d)

f

if ( i mod 2)=0

or i:=1 to n do

then S:=S + i

if ( i mod 2)=0 then

Else S:= S + I;

S:=S + i;

Câu 11: Để tính tổng S=1/2+1/4 + 1/6

+ .. +1/ n; em chọn đoạn lÖnh:

a) for i:=1 to n do

c) for i:=1 to n do

if ( i mod 2)=0

if ( i mod 2) < > 0

then S:=S + 1/i;

then S:=S + i;

b) for i:=1 to n do d) for i:=1 to n do

if ( i mod 2)=0

if ( i mod 2)=0 then

then S:=S + 1/i

S:=S +1/ i

Else S:= S + 1/i;

Else S:=S-1/i;

Câu 12: Để tÝnh tæng S=1+1/3 + 1/5 +

.. +1/ n; em chän ®o¹n lƯnh:

a) for i:=1 to n do

c) for i:=1 to n do

if ( i mod 2)=1

if ( i mod 2) =0 then

then S:=S + 1/i;

S:=S + 1/i;

b) for i:=1 to n do d) for i:=1 to n do

if ( i mod 2)=0

if ( i mod 2)=0 then

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTrờng THCS Thị Trấn Yên Lạc

Giáo án Tin học 8: 2017- 2018then S:=S + 1/i

S:=S + i;

Else S:= S + 1/;

Câu 13: Để đếm có bao nhiêu số lẻ nhỏ

hơn hay bằng n ; em chọn đoạn lệnh:

a) for i:=1 to n do

c) for i:=1 to n do

if ( i mod 2)<

if ( i mod 2) =0

>0 then S:=S + 1;

then S:=S + 1;

b) for i:=1 to n do

d) for i:=1 to n do

if ( i mod 2)=0

if ( i mod 2)=0

then S:=S + i ;

then S:=S + i;

C©u 14: §Ĩ tÝnh tỉng S=1+2+3+ 4+ 5

+ .. + n; em chọn đoạn lệnh:

a) s:=0; i:=0;

a) s:=0; i:=0;

While i<=n do

While i<=n do

S:=S + 1;

If (I mod 2)= 1 Then

S:=S + i;

b) s:=0; i:=0;

d) s:=0; i:=0;

While i<=n do

While i<=n do

begin

begin

S:=S + i;

if (i mod2)=1 Then

I:=i+1;

S:=S + i;

End;

Else i:=i+1;

End;

C©u 15: C©u lƯnh nào sau đây lặp vô

hạn lần

a) s:=5; i:=0;

a) s:=5; i:=1;

While i<=s do

While i<=s do

s:=s + 1;

i:=i + 1;

b) s:=5; i:=1;

d) s:=0; i:=0;

While i> s do

While i<=n do

i:=i + 1;

begin

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ PhợngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số chức năng nâng cao

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×