1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần ii công tác thi công lắp ghép dầm bê tông cốt thép

Phần ii công tác thi công lắp ghép dầm bê tông cốt thép

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổng quan về công tác lắp ghép

Công nghệ thi công lắp ghép các phân đoạn dầm trên đ giáo di động

Cấu tạo hệ dn giáo khá nhẹ nhng, không cần thiết sử dụng quy mô hệ thống

thiết bị đẩy với công suất cao.

Việc thi công cầu không ảnh hởng đến tĩnh không dới cầu. Đặc biệt phù hợp

cho cầu trong thnh phố với yêu cầu cao về vệ sinh môi trờng v giao thông đô

thị, phù hợp với loại khẩu độ nhịp trung bình v mặt bằng thi công chật hẹp,

phơng tiện giao thông đông đúc.

Tiến độ thi công kết cấu nhịp l rất nhanh (2 ngy/1 nhịp). Đảm bảo yêu cầu bê

tông chất lợng cao.

Khả năng sử dụng luân chuyển hệ dn giáo cao v đặc biệt hiệu quả đối với cầu

di nhiều nhịp.Công nghệ thi công lắp ghép dầm giản đơn.

Tuy theo năng lực thi công của đơn vị thi công, có thể áp dụng nhiều biện pháp

để lắp ghép dầm giản đơn.

Thuận tiện đối với các kết cấu nhịp giản đơn I, T, Super T,I. Các phơng pháp lắp ghép

1. Lắp ghép dầm giản đơn1.1. Lắp ghép bằng cần cẩu.

a. Lắp kết cấu nhịp bằng cẩu chạy dới kết cấu nhịp

Phạm vi áp dụng

Thờng dùng các cần cẩu bánh xích, bánh lốp, các cần cẩu ny có thể di

chuyển dễ dng trên công trờng.Sông cạn, cầu cạn.Điều kiện địa chất tốtTrình tự lắp

Chọn cần cẩu phù hợpXác định vị trí đứng của cần cẩuĐa cần cẩu vo vị tríĐa dầm BTCT vo trong tầm với của cần cẩuCần cẩu lấy dầm v đa vo gốiCần cẩu lùi để lắp dầm tiếp theob. Lắp kết cấu nhịp bằng cẩu chạy trên kết cấu nhịp

Phạm vi áp dụng

Theo phơng pháp ny khi lắp nhịp thứ nhất thì cần cẩu đứng sau mố. Lắp nhịp thứ 2 thì

cần cẩu đứng trên nhịp vừa lắp xong. Loại ny chỉ áp dụng cho nhịp nhỏ nh cầu bản.

Trình tự lắp

Chọn cần cẩu

Chọn vị trí đứng

Đa cần cẩu vo vị trí tính trớc

Đa dầm vo tầm với của cần cẩu

Cần cẩu lấy dầm đặt vo gối1.2. Lắp ghép bằng giá long môn

Phạm vi áp dụng

Để lao các kết cấu nhịp cầu BTCT giản đơn qua các sông cạn hoặc ít nớc. Giá

chữ Môn có thể đợc chế tạo sẵn trong nh máy hoặc lắp ghép từ kết cấu

UYKM.

Trình tự lắp

Lm sn công tác cho giá Long MônTrên sn công tác lắp đờng ray cho giá Long MônLắp giá long MônVận chuyển dầmDùng giá long Môn nhấc dầm v vận chuyển dầm đến đặt lên gốiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần ii công tác thi công lắp ghép dầm bê tông cốt thép

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×