1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Cơ sở dữ liệu >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

V. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. MƠ HÌNH DFD

2.1.MƠ HÌNH MỨC NGỮ CẢNHGVHD: Ths. Hồ Quang Khảitrang 152.2.MƠ HÌNH MỨC ĐỈNHGVHD: Ths. Hồ Quang Khảitrang 162.3.MƠ HÌNH MỨC 1 CỦA TIẾN TRÌNH 1: TẠO TÀI KHOẢNGVHD: Ths. Hồ Quang Khảitrang 172.4.MƠ HÌNH MỨC 1 CỦA TIẾN TRÌNH 2: BẢO MẬTGVHD: Ths. Hồ Quang Khảitrang 182.5.MƠ HÌNH MỨC 1 CỦA TIẾN TRÌNH 3: TÌM KIẾMGVHD: Ths. Hồ Quang Khảitrang 193. MƠ HÌNH THỰC THỂ MỐI KẾT HỢP ERD

3.1.

3.2.

-PHÁT HIỆN THỰC THỂ

TK nhà tuyển dụng

TK ngườsi tìm việc

Cơng ty

Hồ sơ

Ngành nghề

Kỹ năng

PHÁT HIỆN THUỘC TÍNH

TK nhà tuyển dụng (Ma_NTD, Mã_CT, Email, Ngành nghề, Điện

thoại )

Nhà tuyển dụng_ công việc (Ma_NTD, Ma_CV, Mô tả)

Công việc (Ma_CV, Tên công việc, Chức vụ, Kinh nghiệm, Loại

công việc, Ngôn ngữ, Ngày hết hạn, Trình diện)

Cơng việc_Ngành nghề (Ma_CV, Ma_NN, Mơ tả)

Ngành nghề (Ma_NN, Tên ngành nghề, Mơ tả, Trình diện)

Cơng ty_Ngành nghề (Ma_CT, Ma_NN, Mô tả).

Công ty (Ma_CT, Tên công ty, Email, Đại chỉ, điện thoại, Fax, ngời

liên hệ, Giới thiệu, Quy mơ, Trình diện).

Cơng việc_Kỹ năng (Ma_CV, Ma_KN, Mơ tả).

Kỹ năng (Ma_KN, Tên kỹ năng, Mơ tả, Trình diện).

Người tìm việc_Kỹ năng (Ma_NTV, ma_KN, Mơ tả).

TK người tìm việc (Ma_NTV, Họ, Tên đệm, Tên, Ngày sinh, Giới

tính, Email, Địa chỉ).

Hồ sơ (Ma_HS, Ma_NTV, Ma_NTD, Kinh nghiệm, Ngoại ngữ, Trình

độ, Vị trí mong muốn).GVHD: Ths. Hồ Quang Khảitrang 203.3.MƠ HÌNH THỰC THỂ MỐI KẾT HỢPGVHD: Ths. Hồ Quang Khảitrang 21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×