1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
U cơ trơn ở mô mềm sâu

U cơ trơn ở mô mềm sâu

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. U cơ trơn ở mô mềm sâuĐại thể:-Ranh giới rõ-Hình cầu hoặc thoi-Kích thước đa dạng-Có vùng nhầy3. U cơ trơn ở mô mềm sâuVi thể:-TB cơ trơn biệt hóa cao-Biến đổi dạng nhầy, canxi hóa: hay gặp-Ko: hoại tử, nhân chia, tế bào ko điển hình-HMMD:Biến đổi nhầy3. U cơ trơn ở mơ mềm sâuChẩn đốn phân biệt-Schwannoma: vỏ rõ, nhân lượn sóng S100 (+)4. U cơ trơn mạch máuLâm sàng:-Tuổi: 40-60-Khối đơn độc ở da-Hay ở chi dưới-Đau4. U cơ trơn mạch máuLâm sàng:

Típ đặc: thường ở nam, vùng đầu, ít đau

Típ mạch: thường ở nữ, ở chi, gây đauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

U cơ trơn ở mô mềm sâu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×