1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sarcom cơ trơn dạng hình thoi

Sarcom cơ trơn dạng hình thoi

Tải bản đầy đủ - 0trang

LeiomyosarcomaMPNST

S100 (+) Lan tỏa hoặc ổ

Desmin và SMA (-)LeiomyosarcomaGIST

CD117(+) CD34 (+) DOG1 (+)Desmin và SMA (-)LeiomyosarcomaBiến thể TB hình thoi của sarcom

cơ vân

Myosin và MYOD1 (+)

Caldesmon (-)Sarcom cơ trơn dạng biểu mô.1.

2.Các sarcom dạng biểu mô khác: Mạch máu, cơ vân.

Di căn UT biểu môSarcom cơ trơn dạng biểu mô.

Phân biệt dựa vào:1.

2.

3.Lâm sàng: Dịch tễ, tiền sử, vị trí, tiến triển

HE: pha nhiều vị trí, tìm các vùng biệt hóa cao

HMMD đóng vai trò quan trọngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sarcom cơ trơn dạng hình thoi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×