1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Giáo dục hướng nhiệp >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo bọt của trứng

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo bọt của trứng

Tải bản đầy đủ - 0trang

năng đông tụ của protein . pH thay đổi dẫn đến thay đổi mức độ ion hóa và sự tích điện trên bề

mặt các phân tử protein, làm thay đổi lực hút và đẩy giữa các phân tử này và khả năng liên kết

với nước. tại điểm đẳng điện pI, phản ứng protein – protein là cực đại, các phân tử protein liên

kết với nhau, co lại và khả năng hydrat hóa và trương nở là cực tiểu. Vì thế cần tránh xa điểm pI

để khả năng liên kết giữa protein và nước cao.

 Chất béoChất béo và lòng đỏ gây trở ngại cho tạo bọt. Bởi vì nó làm cho bề mặt phân chia của

protein và nước liên kết ít và kém bền dẫn đến hiện tượng «chảy» tức là rút nước ra khỏi màng

lỏng.

 MuốiLàm giảm sự ổn định của bọt, làm gia tăng thời gian đánh trứng.

Muối trung tính có ảnh hưởng rõ tới độ hòa tan của protein hình cầu: với nồng độ thấp

chúng làm hòa tan nhiều protein. Tác dụng đó khơng phụ thuộc vào bản chất của muối trung

tính, mà phụ thuộc vào nồng độ các muối và số điện tích của mỗi ion trong dung dịch, tức là phụ

thuộc vào lực ion của dung dịch. Các muối có ion hóa trị II (MgCl2, MgSO4...) làm tăng đáng kể

độ tan của protein hơn các muối ion có hóa trị I (NaCl, NH4Cl, KCl…) . Khi tăng đáng kể nồng

độ muối trung tính thì độ tan của protein bắt đầu giảm van ở nồng độ muối rất cao, protein có thể

bị tủa hồn tồn.

Điều này là do muối tan thành các ion dương và âm. Khi nồng độ muối (như NaCl) thấp,

tính hydrat hóa của protein có thể tăng do sự đính thêm các ion giúp mở rộng mạng lưới protein.

Tuy nhiên, khi nồng độ muối cao, các phản ứng muối - nước trở nên trội hơn, làm giảm liên kết

protein - nước và lớp màng protein bị mất nước dẫn đến hiện tượng «chảy» . Để bảo vệ hệ bọt,

muối thường được thêm vào sau khi lòng trắng trứng đã bị khuấy đến giai đoạn hình thành hệ

bọt.

Hình 10: hệ bọt có muối (bên phải) và không muối (bên trái).

 Phụ giaCác chất bề mặt và các chất ổn định có thể làm giảm thời gian đánh trứng và làm tăng thể

tích bọt. Phụ gia

 Đườnglàm tăng thời gian cần để tạo bọt vì hỗn hợp dung dịch đường cần phải phân tán vào hệ

bọt. Nhưng đường làm cho hệ bọt thêm ổn định . Nó làm cho hệ bọt giữ nước khi nhiệt độ tăng.

Vì những lý do đó đường thường được thêm vào sau khi hệ bọt đã được tạo ra. Phần này có thể

xem phần tác động của đường đối với protein.

 Nước thêmĐối với nước dùng trong q trình có thế làm gia tăng thể tích bọt nhưng giảm sự ổn định

của bọt.

nếu thêm nước Bọt sẽ nhẹ hơn và mềm hơn, nhưng gần như hệ bọt không đạt được thể

tích cực đại được. Bởi vì nước được thêm vào sẽ nhanh chóng chảy ra từ các vách liên kết giữa

protein với nước, để lại một hệ bọt khô với một lớp chảy nước ở phía dưới. Khả năng giữ nước

của protein giảm khi nhiệt độ tăng do làm giảm các liên kết hydro. khi đun nóng làm giảm bề

mặt phân tử protein và các nhóm phân cực có khả năng cố định nước.

Hình 11: hệ bọt thêm nước (bên phải) và không thêm nước (bên trái)TÀI LIỆU THAM KHẢO

Slide bài giảng đường – bánh – kẹo: THs Hồ Xuân Hương.

Hóa sinh cơng nghiệp của đại học bách khoa, THs Lê Thị Vân.

http://adashofscience.com/2013/04/04/egg-white-foams/: trang tiếng anh nói về sự tạo

bọt của lòng trắng trứng

http://www.decodingdelicious.com/egg-foams/: trang tiếng anh nói về hệ bọt trong trứng

http://en.wikipedia.org/wiki/Serum_albumin :

http://kiemtailieu.com/ky-thuat-cong-nghe/tai-lieu/nguyen-lieu-trong-san-xuat-banhkeo/24.htmlhttp://www.luanvan.co/luan-van/de-tai-cac-tinh-chat-va-chuc-nang-cua-protein-trongthuc-pham-46678/

http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-tim-hieu-ve-su-bien-doi-cua-protein-cua-trung-va-suatrong-qua-trinh-bao-quan-che-bien-10862/

http://www.slideshare.net/oanhthang/cnsx-banh-keoPHỤ LỤC

Phụ lục hình:Phụ lục bảng:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo bọt của trứng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×