1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ thông tin >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: THIẾT LẬP WEB NAVIGATOR

CHƯƠNG 4: THIẾT LẬP WEB NAVIGATOR

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpTrang 41ĐHĐT1BHình 4.1: Cài đặt Internet Information Services (IIS)

Trong cửa sổ lựa chọn, kích hoạt ơ "Internet Information Services

(IIS)" và click "Next".Hình 4.2: Quá trình cài đặt IIS

Sau đó Windows sẽ bắt đầu cài đặt các files và tiếp tục hướng dẫn

trong quá trình cài đặt.

GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệp4.2.2.Trang 42ĐHĐT1BCấu hình WinCC Web Navigator serverBước 1: Tạo project trên máy server

Bước 2: Cấu hình web bằng WinCC Web Configurator:

Trên cửa sổ bên trái của WinCC Explorer click phải vào "Web

Navigator" và click Web ConfiguratorSau đó click “Next” trên cửa sổ hiện ra:Hình 4.3: Cấu hình WinCC Web Navigator (1)

Bước 3: Xác định Standard Website:GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 43ĐHĐT1BKhi khởi động WinCC Web Configurator lần đầu, hộp thoại xuất hiện

cho ta hai lựa chọnHình 4.4: Cấu hình WinCC Web Navigator (2)

Chọn "Create a new standard Website (stand-alone)" và click "Next"

cửa sổ sau sẽ xuất hiện:Hình 4.5: Cấu hình WinCC Web Navigator (3)GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 44ĐHĐT1BTrên cửa sổ hiện ra ta đặt tên cho trang Web tại ô “Name of the Web

site” và đặt địa chỉ IP tại “IP Address”. Sau đó nhấn “Finish” để hồn thành cấu

hình cho server

Bước 4: Kiểm tra trang Web đã được kích hoạt:

Để kiểm tra trang Web đã kích hoạt ta click phải vào biểu tượng “My

Computer” trên Desktop và chọn “Manage”Trên cửa sổ hiện ra, ta chọn “Services and Applications” > “Internet

Information Services” > “Web Sites”. Nếu thấy trên cửa sổ bên phải có dòng

WebNavigator đang Running và có địa chỉ IP thì trang Web đã được kích hoạt.

Sau đó đóng cửa sổ lại.Hình 4.6: Kiểm tra trang Web mặc định

4.2.3. Phát hành hình ảnh của quá trình điều khiểnBước 5: Khởi động Web View Publisher

Trên cửa sổ bên trái của WinCC Explorer click phải vào "Web

Navigator" và click “Web View Publisher”GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 45ĐHĐT1BTrên cửa sổ hiện ra, click “Next”Hình 4.7: Phát hành trang Web bằng Wizard

Bước 6: Phát hành hình ảnh

Trong cửa sổ hiện ra, đường dẫn đã được chọn mặc định cho dự án

này. Nếu cần thiết thay đổi thì click vào nút … để thay đổi đường dẫn. Sau đó

click “Next”.GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 46ĐHĐT1BHình 4.8: Chọn đường dẫn cho trang Web

Đầu tiên, ta chọn hình ảnh đưa lên Web. Click vào nút >> để đưa tồn

bộ hình ảnh hay nút > để đưa từng hình ảnh. Sau đó nhấn “Next”.Hình 4.9: Chọn hình ảnh đưa lên trang WebGVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 47ĐHĐT1BTiếp theo, chọn các Functions có trong dự án đưa lên Web và nhấn

“Next”Hình 4.10: Chọn Function đưa lên trang WebCuối cùng, đưa các Graphics có trong dự án đưa lên Web và nhấn

“Next”.GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 48ĐHĐT1BHình 4.11: Chọn Graphic đưa lên trang WebHình 4.12: Hồn thành q trình đưa lên Web (1)

Để hồn thành việc đưa Picture, Functions và Graphics lên trang Web,

click “Finish” và click “OK”.GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 49ĐHĐT1BHình 4.13: Hồn thành q trình đưa lên Web (2)

Bước 7: Quản trị người dùng WinCC

Trong cửa sổ bên trái của WinCCExplore click đôi vào "User

Administrator"Trong cửa sổ hiện ra, trên thanh công cụ click vào biểu tượngđểtạo thêm người dùng WinCC mới.

Trong cửa sổ “Add new user”, đặt tên đăng nhập vào ô “Login”; đặt

password và xác nhập password vào ô “Password” và “Verify password”. Sau đó

click “OK”.GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 50ĐHĐT1BHình 4.14: Đặt tên và password cho user

Sau khi tạo người dùng WinCC mới, click vào user mới, chọn

“WebNavigator” và chọn “Start Picture” cho user. Khi chọn xong đóng cửa sổ

lại.Hình 4.15: Thiết lập chức năng truy cập cho user

4.2.4.Máy client truy cập vào dự án WebBước 8: Thiết lập Internet Explorer

Khởi động Internet Explorer. Trong cửa sổ Internet Explorer, thanh

menu click “Tools” > “Internet Options”.

Trong cửa sổ "Internet Options" chọn tab "Security" và chọn "Local

Intranet" và click vào nút “Custom level…”

GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 51ĐHĐT1BHình 4.16: Cấu hình cho Local Intranet (1)GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: THIẾT LẬP WEB NAVIGATOR

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×