1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ thông tin >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG MINH HỌA

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG MINH HỌA

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGTrang 58ĐHĐT1BSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGTrang 59ĐHĐT1BSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 60ĐHĐT1B5.2. Liên kết biến giữa PCAccess với PLCGVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 61ĐHĐT1BHình 5.1: Tạo biến trong PCAccess5.3. Thiết kế giao diện WinCC

5.3.1.Liên kết biến trong WinCCHình 5.2: Liên kết biến ngoại giữa WinCC với PCAccessGVHD: Th.S HOÀNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 62ĐHĐT1BHình 5.3: Liên kết biến nội trong WinCC

5.3.2. Kết quảHình 5.4: Kết quả Runtime trong WinCCGVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 63ĐHĐT1BHình 5.5: Kết quả giao diện Client 1 trên Internet ExplorerHình 5.6: Kết quả giao diện Client 2 trên Internet ExplorerGVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 64ĐHĐT1BCHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN1. Kết quả thực hiện luận văn đúng với yêu cầu được giao: tìm hiểu

Web Server đặc biệt là OPC server và WinCC Web Navigator.

2. Khuyết điểm:

Phần ứng dụng: Hệ thống chưa phát huy hết tối đa chức năng của

WinCC Web Navigator, hệ thống này cũng chỉ thực hiện trong giới hạn của mạng

LAN, chưa phát triển sang mạng WAN và Internet do hạn chế về kiến thức mạng.

3. Hướng phát triển: Hệ thống có thể phát triển lên thành một hệ

thống giám sát từ xa qua mạng Internet hoặc mạng không dây.

4. Ứng dụng:

Hệ thống điều khiển và giám sát bằng web server này có thể:

 Ứng dụng ở cấp độ của một nhà máy, giám sát viên có thể điều

khiển và giám sát sự hoạt động của hệ thống nhiều nhà xưởng tại văn phòng

riêng.

 Ứng dụng trong hệ thống điều khiển phân tán (DCS), dùng điều

khiển và giám sát nhiều hệ thống có chức năng đặc biệt riêng nhưng liên quan

mật thiết với nhau.GVHD: Th.S HOÀNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 65ĐHĐT1BTÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh

[1]www.opcfoundation.org. OPC server[2]www.siemens.com. WinCC Web Navigator.[3]“SIMATIC WinCC – Process visualization with PlantIntelligence”, Brochure April 2009.

[4]www.google.com.vn. Web Server…[5]www.OPCSource.com. “KepserverEx Client ConnectivityGuide”, 2001.Tiếng Việt

[6]TS. Hoàng Minh Sơn, “Hệ thống điều khiển phân tán”, ĐHBách Khoa Hà Nội, 2003.

[7]Phan Thanh Phương, Luận văn thạc sỹ “Xây dựng WebServer quản lý và giám sát cho nhà máy sản xuất xi măng”, 2007.

[8]Nguyễn Đức Thành, “Đo lường và điều khiển bằng máytính”, NXB ĐH Bách Khoa TP.HCM, 2008.GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG MINH HỌA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×