1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ thông tin >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.10: Ví dụ về mạng OPC

Hình 2.10: Ví dụ về mạng OPC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpTrang 29ĐHĐT1Bcơng nghiệp, nó được xem như là việc chia sẽ dữ liệu của quá trình sản xuất giữa

những ứng dụng từ phần mềm HMI và dữ liệu quá khứ.

Những ứng dụng server/client đều có điểm chung là tiêu chuẩn hóa

phương thức chia sẽ dữ liệu. Trong công nghiệp, nhiều kỹ thuật client/server là

độc quyền. Trong một số trường hợp những kiến trúc client/server độc quyền

được sử dụng rộng rãi nhưng vẫn không dùng được cho ứng dụng khác. Trong

những ngày đầu khi Windows phát triển, Microsoft đã cung cấp công nghệ

client/server chung gọi là DDE hoặc Dynamic Data Exchange. DDE cung cấp

kiến trúc cơ bản mà nó cho phép những ứng dụng của nhà cung cấp trên window

chia sẽ dữ liệu nhưng có một vấn đề DDE khơng thiết kế cho thị trường cơng

nghiệp. Nó thiếu nhiều mong muốn về tốc độ và sự bền vững trong lĩnh vực công

nghiệp. Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng đến việc DDE trở thành kiến trúc

client/server thống trị, rộng khắp do những giá trị mà nó mạng lại trong hầu hết

các ứng dụng của windows. Hiện nay, những thay đổi trên DDE của Microsoft đã

phát triển bởi những nhà cung cấp hàng đầu trên thị trường. Những thay đổi này

nhắm đến vấn đề về tốc độ và độ tin cậy nhưng những người trong lĩnh vực công

nghiệp muốn có hệ thống phát triển hơn.

Với hệ điều hành 32 bit và sử dụng Ethernet để giao tiếp giữa những

thiết bị, cần có sự trao đổi dữ liệu nhanh hơn và chính xác hơn giữa những phần

mềm ứng dụng. Vì vậy OPC trong công nghiệp ra đời.

OPC server cung cấp một phương pháp chuẩn hóa việc cho phép

nhiều ứng dụng trong cơng nghiệp chia sẽ dữ liệu nhanh chóng và bền vững.

OPC server được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu trong môi trường công

nghiệp

OPC server này được thiết kế gồm hai phần. Phần thứ nhất cung cấp

các kết nối của OPC và DDE như là chức năng giao tiếp người dùng. Phần thứ

hai gồm có driver truyền thơng giao tiếp. Hai phần này được thiết kế để cho phép

ta thêm vào những lựa chọn kết nối đến ứng dụng SCADA trong khi chỉ sử dụng

duy nhất sản phẩm OPC server do vậy giảm được độ phức tạp khi kết nối.GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 30ĐHĐT1BKỹ thuật OPC phản ảnh sự thay đổi giải pháp độc quyền đóng sang

kiến trúc mở mà nó cung cấp giải pháp tiết kiệm dựa trên những tiêu chuẩn đã

lập.GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 31ĐHĐT1BCHƯƠNG 3: WINCC - WEB NAVIGATOR

3.1.Giới thiệu chung [3]

WINCC là phần mềm hỗ trợ cho điều khiển hệ thống với q trình tựđộng. Ngồi ra WinCC có thể được mở rộng hơn thông qua mạng LAN (Local

Area Network), cho dù là để giám sát một phần của hệ thống từ xa và rời rạc (Ví

dụ: trong hệ thống xử lý nước thải hoặc hệ thống các trạm điều khiển) hoặc để

truy xuất thơng tin của quy trình trong hiện tại và trong quá khứ.

WinCC/WebNavigator hỗ trợ đầy đủ hệ thống điều khiển và giám sát

thơng qua web nói chung mà không cần phải thay đổi dự án. WinCC web server

có thể được cài đặt trên hệ thống WinCC đơn người dùng, WinCC server hoặc

client. Vì vậy web client kết nối với web server có thể truy cập đến tất cả các dự

án của WinCC server (có thể đến 12 server) trong hệ thống ở bất kỳ nơi nào trên

thế giới.

Người quản lý của trạm vận hành trên web thì quản lý cả cơ sở dữ liệu

của hệ thống mạng. Còn với các cấp độ ủy quyền thì chỉ được phép truy cập.

Ngoài ra, sự hỗ trợ của hệ thống bảo mật chuẩn bằng phần cứng trên hệ thống

Internet được cung cấp. Số lượng client được thiết lập bởi người quản lý hệ

thống.

Ngoài ra, trong việc lựa chọn WinCC Web Navigator, thông qua giải

pháp thin client (SIMATIC Thin Client) và mobile client (PDA – Personal Digital

Assistant) cũng có thể kết nối đến hệ thống web server.GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 32ĐHĐT1BHình 3.1: WinCC SCADA Client, Web server và hệ thống client khác trong web

với trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu.

3.2.WinCC / Web Navigator - Hệ thống điều khiển và giámsát thông qua web [3]

3.2.1. Những lợi ích

 Người điều khiển và giám sát ở khoảng cách xa, lên đến 50 trạm

vận hành hoạt động đồng thời.

 Tốc độ cập nhật nhanh do truyền thông điều khiển theo sự kiện.

 Tối ưu client với chức năng đặc biệt để vận hành, giám sát, phân

tích, phục vụ và chẩn đốn.

 Giải pháp thin client trên nhiều nền khác nhau (PC, on-site panel,

mobile PDA).

 Có thể thêm vào Web và client cuối bất cứ lúc nào khi cần.

 Phí bảo trì thấp do phần mềm quản lý trung tâm.

 Chấp nhận sự thiết lập dữ liệu cho web mà không thay đổi.

 Tăng cường sự bảo mật và tính sẵn sàng do sự cách ly giữa WinCC

và web server.

 Cung cấp sự truy cập hợp pháp cho việc sử dụng hệ thống thông

qua nhà quản lý người sử dụng hệ thống.

3.2.2. Các tiêu chuẩn bảo mật Internet cao

GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 33ĐHĐT1BWinCC Web Navigator cung cấp khả năng vận hành và giám sát hệ

thống thông qua Internet, intranet trong nội bộ công ty hoặc mạng LAN mà

không cần phải thay đổi dự án WinCC. Việc này dẫn đến khả năng hiển thị, vận

hành và truy cập như là vận hành máy trạm trực tuyến. Việc này cũng có nghĩa là

màn hình hiển thị q trình chứa đoạn mã VB hoặc C, giao diện người vận hành

có thể chuyển sang vài ngôn ngữ khác nhau và máy trạm trên web cũng được hợp

nhất với nhà quản trị người dùng của hệ thống trực tuyến.

3.2.3.Những lĩnh vực ứng dụng mớiNgồi ra cách dùng điển hình của WinCC Web Navigator trong mạng

WANs (Wide Area Networks), WinCC Web Navigator cũng có thể được dùng

cho những ứng dụng mà có thể thêm vào với chi phí tối thiểu. Đặc biệt là những

ứng dụng có cấu trúc phân tán rõ rệt (hệ thống nước hoặc xử lý nước thải), hoặc

trong những hệ thống cần truy cập thơng tin q trình rời rạc (quản lý tòa nhà).

Thêm vào đó, web client cũng có thể được sử dụng như là trạm vận hành bình

thường trong LAN.

3.2.4.Web server and clientsVới giải pháp web, Web Navigator được cài đặt trên hệ thống WinCC

đơn người dùng hoặc trên server và Web Navigator client được cài đặt trên bất kỳ

máy PC nào. Việc này cho phép dự án WinCC đang chạy được vận hành và giám

sát thông qua Microsoft Internet Explorer mà khơng cần phải có WinCC trên máy

tính. Ngồi Microsoft Internet Explorer, ta có thể dùng web client. Web server

cũng có thể cài đặt cho WinCC client, nghĩa là web client có thể được kết nối đến

web server, có thể được truy cập các dự án của WinCC server phức tạp trong hệ

thống từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Các dự án WinCC có thể hiển thị đồng thời

trên nhiều tab bằng chức năng có sẵn của Microsoft Internet Explorer V7.

3.2.5.Khái niệm về bảo mậtSự cách li của WinCC server và web server đảm bảo bằng chế độ bảo

mật và có hiệu quả cao, và việc này có thể tăng cường trong các web server độc

lập trên các SCADA client độc lập. Trạm vận hành trên web bao gồm nhà quản

trị người dùng của hệ thống trực tuyến. Các cấp phân quyền khác nhau quản lý

sự truy cập của các cấp dưới.

GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.10: Ví dụ về mạng OPC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×