1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ thông tin >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 5.6: Kết quả giao diện Client 2 trên Internet Explorer

Hình 5.6: Kết quả giao diện Client 2 trên Internet Explorer

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpTrang 64ĐHĐT1BCHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN1. Kết quả thực hiện luận văn đúng với yêu cầu được giao: tìm hiểu

Web Server đặc biệt là OPC server và WinCC Web Navigator.

2. Khuyết điểm:

Phần ứng dụng: Hệ thống chưa phát huy hết tối đa chức năng của

WinCC Web Navigator, hệ thống này cũng chỉ thực hiện trong giới hạn của mạng

LAN, chưa phát triển sang mạng WAN và Internet do hạn chế về kiến thức mạng.

3. Hướng phát triển: Hệ thống có thể phát triển lên thành một hệ

thống giám sát từ xa qua mạng Internet hoặc mạng không dây.

4. Ứng dụng:

Hệ thống điều khiển và giám sát bằng web server này có thể:

 Ứng dụng ở cấp độ của một nhà máy, giám sát viên có thể điều

khiển và giám sát sự hoạt động của hệ thống nhiều nhà xưởng tại văn phòng

riêng.

 Ứng dụng trong hệ thống điều khiển phân tán (DCS), dùng điều

khiển và giám sát nhiều hệ thống có chức năng đặc biệt riêng nhưng liên quan

mật thiết với nhau.GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 65ĐHĐT1BTÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh

[1]www.opcfoundation.org. OPC server[2]www.siemens.com. WinCC Web Navigator.[3]“SIMATIC WinCC – Process visualization with PlantIntelligence”, Brochure April 2009.

[4]www.google.com.vn. Web Server…[5]www.OPCSource.com. “KepserverEx Client ConnectivityGuide”, 2001.Tiếng Việt

[6]TS. Hoàng Minh Sơn, “Hệ thống điều khiển phân tán”, ĐHBách Khoa Hà Nội, 2003.

[7]Phan Thanh Phương, Luận văn thạc sỹ “Xây dựng WebServer quản lý và giám sát cho nhà máy sản xuất xi măng”, 2007.

[8]Nguyễn Đức Thành, “Đo lường và điều khiển bằng máytính”, NXB ĐH Bách Khoa TP.HCM, 2008.GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 66ĐHĐT1BPHỤ LỤC: GIỚI THIỆU CHUẨN COM VÀ DCOM

I.COM

COM (Component Object Model) là một mơ hình đối tượng thànhphần, một mơ hình cơ sở cho nhiều cơng nghệ phần mềm quan trọng của hãng

Microsoft. COM định nghĩa chuẩn nhị phân và đặc tả kết nối cho việc tương tác

giữa các thành phần của một phần mềm với một thành phần khác trên cùng một

q trình tính tốn, trên nhiều quá trình khác nhau hay trên các máy tính riêng

biệt.

COM là một mơ hình lập trình cơ sở đối tượng thiết kế để nâng cao sự

tương tác giữa các thành phần phần mềm, nghĩa là, cho phép hai hoặc nhiều ứng

dụng hay các thành phần dễ dàng giao tiếp với nhau cho dù chúng được viết bởi

nhiều người khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau, bằng nhiều

ngơn ngữ lập trình khác nhau thậm chí chạy trên các máy tính khác nhau, khơng

hay cài đặt cùng một hệ điều hành. Để thực hiện điều này, COM định nghĩa và

thực thi các kỹ thuật cho phép các ứng dụng kết nối với nhau như các đối tượng

phần mềm.

Một đối tượng COM có thể được lập trình bằng một ngôn ngữ thông

dụng như C, C++ hoặc VB.II.DCOM

DCOM (Distributed COM) mở rộng COM cho việc giao tiếp giữa cácđối tượng phân tán, thuộc các chương trình chạy trên nhiều máy tính khác nhau

trên mạng LAN, WAN hay Internet. Với DCOM, các ứng dụng có thể phân tán

trên nhiều vị trí đem lại sự thuận lợi cho chính ứng dụng. Ngày nay khi người ta

nói tới COM là cũng thường bao hàm DCOM trong đó.

DCOM là một cơng nghệ lý tưởng cho những ứng dụng nhiều tầng lớp

bởi vì nó cho phép những thành phần ActiveX làm việc ngang qua mạng. Nhiều

người có thể phát triển thêm cùng một thành phần mà khơng cần phải lo lắng về

lập trình mạng, tính tương thích hệ thống hoặc sự hợp nhất của những thành phần

GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTLuận văn tốt nghiệpTrang 67ĐHĐT1Bxây dựng từ những ngôn ngữ khác nhau. Nó dẫn tới hạ thấp giá thành và làm

giảm sự phức tạp của việc phân tán các ứng dụng thành phần.GVHD: Th.S HỒNG ĐÌNH LONGSVTH: LƯU TIẾN ĐẠTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 5.6: Kết quả giao diện Client 2 trên Internet Explorer

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×