1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình1.10 : Xi lanh 2 chiều trong thực tế

Hình1.10 : Xi lanh 2 chiều trong thực tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhKhối nguồn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- 5V cấp cho encoder hoạt động với điện áp DC ổn định.

- 12V cấp cho việc khiển relay và bộ phận kích dẫn FET(IRF540) để khiển

motor hoạt động.

- 24V cấp nguồn cho PLC và cấp cho động cơ, van khí.

Sơ đồ nguyên lí của khối nguồn:

24V

J1

1

2C 2

4700uFC 3

104C 4

103R 1

1K2C 5

102Q 1U 1C 11C 6

0 .3 3 u FC 12 C 13 C 14

104 103 102LEDLM 7812Q 2O U TL124V12V12V12V3

C 7IN D U C T O R

C 8

2200uF104C 9C 10

1000uF104R 3

680

J3

D 7A671C O N 4 _ N G U O N _ M A INLED1

2

3

44700uFING N D13324VD 4A671

22R 23124V1

2

3

424VJ2

C O N 4 _ N G U O N _ M A INC O N 2U 268INC 15

0 .3 3 u FLM 7805

O U TG N D1L2VC C5V3

C 16

1042R 4IN D U C T O RC 17

2200uFC 18

104VC C12VR 5

330C 19

1000uF

D 8LEDHình 2.1: Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn.

Trong đó:

J1 là ngõ vào 24V (DC).

J2, J3 là các ngõ ra. J2 là ngõ ra áp 12V và 24V. J3 là ngõ ra áp 12V và 5V(VCC).2.1.2 Mạch chuyển đổi điện áp :PLC hoạt động ở điện áp 24V DC nhưng mạch công suất hoạt động ở 12V DC

và Encoder đọc tín hiệu xung hoạt động ở 5V DC. DO vậy để giao tiếp giữa chúng với

nhau cần phải có mạch chuyển áp. Linh kiện cơ bản của mạch là Opto quang.

Sơ đồ nguyên lí:

R 2D 2

12V

14 .7 K3PW M1IS O 2

O P TO

4Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích2LEDP169Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhHình 2.2 : Sơ đồ mạch chuyển áp.2.1.3 Mạch cơng suất:

R O LE _1

LS1

12VQ 2

IR F 5 4 0Q 3

IR F 5 4 0Q 1

D 468

R 1P17

D 2IR F _ 1IR F _ 1

1N 40072K2

R 2

1KQ 4

B562D 324V8

52

1D 112V

M O TO R _11N 41486

341

2

C 1

104

C O N 2R ELAY D PD T1N 4007Hình 2.3: Sơ đồ mạch cơng suất.

Đây là một phần mạch cơng suất tiếp nhận tín hiệu từ PLC để khiển motor. Có

thể hoạt động theo ON/OFF hoặc điều xung. Đảo chiều động cơ nhờ role.

Chế độ ON/OFF: khi PLC cấp 24V ở PWM1 thì opto dẫn làm cho P1 là 12V

D468 dẫn tín hiệu IRF1 là 12V làm cho IRF540 dẫn và ngõ ra motor có áp là 24V.

Chế độ điều xung: xung ngõ ra PLC đưa vào tín hiệu PWM1:

Ton

24V0

Toff

TXung ngõ ra ở tín hiệu P1:12V0Xung ngõ ra ở motor:Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích70Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn Trinh24V02.1.4 Mạch đảo chiều động cơ:

R L1

D 9R L312V

14 .7 KR L4

VK3R O LE1R 13R L2IS O 9

O PTO

42LED1012VR L11

2

3

4

5

6

7

8U 1

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

INU LN 2803

1

2

3

4

5

6

7

8O

O

O

O

O

O

O

OC O MU

U

U

U

U

U

U

UT1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T81

1

1

1

1

1

1

18

7

6

5

4

3

2

1R O LE_1

R O LE_2

R O LE_3

R O LE_4

VAN _KH I9G N DCấu tạo bên trong của ULN 2803:

ULN2803 được cấu tạo bên trong giống như một transistor NPN darlington có

Emiter nối GND, Colector là ngõ ra, và Base là ngõ vào. Chỉ có tác dụng đảo mức 1

thành 0. Còn muốn đảo mức 0 thành 1 thì phải có điện trở kéo lên bên ngồi.Hình 2.4: Cấu tạo ULN 2803Khi PLC cấp 24V vào tín hiệu ROLE1, opto sẽ dẫn tín hiệu RL1 là 12V, qua

ULN2803 đảo thành 0V, làm role dẫn, và điện áp của động cơ sẽ được đảo ngược 

động cơ đảo chiều.R O LE_1

LS17

24V

FETVõ Hoàng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích8

5

42

1

6

3D 112V1N 4148

C 1

104M O TO R _1

1

2

C O N 2R ELAY D PD T71Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn Trinh2.1.5 Mạch lấy tín hiệu xung từ encoder đưa vào PLC:

Sơ đồ mạch:

R 13LED1IS O 1

O PTO

412024V2VC CD 1EN C O D ER 1

R 43LED1IS O 3

O PTOEN C O D ER 24120R 3

10K24V2VC CD 3EN 1EN 2R 6

10KHình 2.5: Sơ đồ mạch lấy tín hiệu xung Encoder.

Vì encoder có áp sử dụng là 5V, nên ngõ ra là tín hiệu xung 5V. Ta dùng opto để

chuyển tín hiệu xung 5V của encoder thành tín hiệu xung 24V cấp cho PLC.

Khi xung encoder mức 0(0V) làm cho opto dẫn, và tín hiệu EN1 ngõ ra là 24V,

và ngược lại khi xung encoder mức 1(5V) thì opto khơng dẫn, EN1 sẽ là 0V. EN1 là

tín hiệu đưa vào PLC.2.1.6 Relay đóng mở van khí:

Cơng tắc van khí sử dụng áp là 24V. Nên ta dùng một role để khiển. Khi role

đóng tác động van khí và tay kẹp sẽ gắp vật, còn khi role khơng dẫn tác động van khí

và tay kẹp sẽ nhả vật.VAN _KH I

LS57

D 14

1N 400724V8

5

42

1

6

3D 13 12V

1N 4148

C 5

104V A N _ K H I1

1

2

C O N 2R ELAY D PD TTóm tắt kết nối phần cứng: Kết nối từ PLC đến encoder, mạch cơng suất:Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích72Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhJ2, J3, J5, J6 là các jumper 4 kết nối tới các encoder. Và J7 là ngõ ra sau khi chuyển

đổi tín hiệu xung 5V của encoder thành 24V nhờ opto và đưa vào PLC theo các chân:

I0.0, I0.1 cho HSC0 encoder của khâu đế

I0.3, I0.4 cho HSC4 encoder của khâu 1

I0.6, I0.7 cho HSC1 encoder của khâu 2

I1.2, I1.3 cho HSC2 encoder của khâu 3( mở rộng cho cánh tay 4 khâu).

J4 là jumper 10 kết nối tới ngõ ra của PLC. Lần lượt là:

PWM1 chân Q0.0

PWM2 chân Q0.1

PWM3 chân Q0.2

PWM4 chân Q0.3

ROLE1 chân Q0.4

ROLE2 chân Q0.5

ROLE3 chân Q0.6

ROLE4 chân Q0.7

VANchân Q1.0J8 là jumper 10 kết nối tới mạch công suất để khiển motor và van khí.2.2 Thơng số khâu, khớp của tay máy

2.2.1 Thông số tay máy:

Khâu 1: L1 = 12.5 cm

Khâu 2: L2 = 20 cm

Khâu 3: L3 = 33 cm2.2.2 Góc ban đầu của các khâu:

Góc 1 : 0 độ

Góc 2 : 178 độVõ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích73Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhGóc 3 : 27 độ2.2.3 Thông số xung encoder của các khớp:

Encoder khớp 1 : 200 xung

Encoder khớp 2 : 100 xung

Encoder khớp 3 : 100 xung2.2.4 Cách tính xung từ các góc của khớp:

Vì PLC sử dụng đếm counter ở chế độ 4x nên encoder 200 xung sẽ trở

thành encoder 800 xung.

Ta có:

800 xung ứng với 360 độ.

Nên khi có góc  thì ứng với số xung là: số xung = 

Tương tự với encoder 100 xung thì: số xung = 2.3Thi800

360400

360cơng:

2.3.1 Mạch điềukhiển:Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích74Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhHình 2.6: Layout mạch điều khiển.Hình 2.7: Mạch điều khiển.2.3.2 Hộp điều khiển:Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích75Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhHình 2.7:Hộp điều khiển.

2.3.3 Khơng gian làm việc:Hình 2.8 : Khơng gian làm việc của tay máy.TayVõ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích2.3.4

máy:76Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình1.10 : Xi lanh 2 chiều trong thực tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×