1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CỦA CON NGƯỜI

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CỦA CON NGƯỜI

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.HOẠT ĐỘNG THƠNG TIN

CỦA CON NGƯỜI- Tiếp nhận thơng tin

Hoạt

- Xử lí thơng tin

- Lưu trữ thơng tinđộng

thơng

tin- Truyền thơng tinViệc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin được gọi chung là hoạt

động thông tin.Hoạt động thông tin của con người diễn ra như một nhu cầu thường xuyên và tất yếu.

Có thể nói mỗi hành động, việc làm của con người đều gắn liền với một hoạt động

thông tin cụ thể.Trong hoạt động thông tin, xử lý thơng tin đóng vai trò quan trọng nhất. Mục đích chính

của xử lí thơng tin là đem lại sự hiểu biết cho con người, trên cơ sở đó mà có những

kết luận và quyết định cần thiết.Thơng tin trước xử lí được gọi là thơng tin vào, còn thơng tin nhận được

sau xử lí được gọi là thơng tin ra. Việc tiếp nhận thơng tin chính là để tạo

thơng tin vào cho q trình xử lí.Việc lưu trữ, truyền thông tin làm cho thông tin và những hiểu biết được

tích luỹ nhân rộng.Tiếp nhận thơng tinThơng tin vàoXỬ LÍThơng tin raMƠ HÌNH Q TRÌNH XỬ LÍ THƠNG TIN3. HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN

VÀ TIN HỌC

-Để quan sát các vì sao trên trời, các

nhà thiên văn học có quan sát bằng

mắt thường được khơng? Hay sử dụng

dụng cụ gì?

- Dụng cụ gì giúp em quan sát các tếKính hiển vibào trong mơn sinh học?Mở rộng

khả năngKính thiên vănNhờ sự phát triển của tin học, máy tính khơng chỉ là cơng cụ trợ

giúp tính tốn thuần t mà còn hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh

vực khác nhau của cuộc sống.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CỦA CON NGƯỜI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×