1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biến con trỏ chỉ tới địa chỉ cấu trúc. DEVFEATURES lưu giữ các đặc thuộc tính của thiết bị .

Biến con trỏ chỉ tới địa chỉ cấu trúc. DEVFEATURES lưu giữ các đặc thuộc tính của thiết bị .

Tải bản đầy đủ - 0trang

START

Hình 4.18: Lưu đồ giải thuật điều khiển tốc độ động cơ DC.

a: thời gian trì hỗn tối đa.

Chọn Card

b: PCI-1711

thời gian trì hỗn, a ≥ b ≥ 0.

 Sau khi chọn card, chọn Port và chọn Bit xuất tín hiệu xong, đầu tiên ta

thiết lậpChọn

mứcPort

0 (mức thấp), sau đó trì hỗn một khoảng thời gian là b,

xuất tín hiệu

sau đó thiết lập mức 1 (mức cao) và trì hỗn một khoảng thời gian là ab, chương trình được lập lại liên tục, khi ta nhấn nút Stop chương trình

Chọn Bit

xuấthoạt

tín hiệu

sẽ ngừng

động.

 Chương trình có giao diện như hình bên dưới:

Set Mức 0Delay bSet Mức 1Delay=a - b

Sai

STO

P

Đúng

Hình 4.19: Giao diện chương trình điều khiển tốc độ động cơ.

Dừng chương trình Mã điều khiển của chương trình:Hình 4.20: Mã của chương trình điều khiển động cơ DC bằng PWM.

 Thực hiện viết chương trình như hình trên, sử dụng khối chức năng

DIO Write-Bit để xuất tín hiệu điều khiển, và sử dụng cấu trúc Flat

Sequence Structure để thực hiện tuần tự trạng thái mức cao và mức

thấp của tín hiệu điều khiển.

 Đầu tiên xuất tín hiệu ở mức 0 (mức thấp) và sau đó trì hỗn một

khoảng thời gian là b (b ≤100), sau đó xuất tín hiệu điều khiển ở mức 1

(mức cao) và trì hỗn một khoảng thời gian là 100 – b (chọn a = 100).

Vòng lập While-loop có tác dụng thực hiện chương trình liên tục. Khi

nhấn nút Stop chương trình sẽ dừng lại.

 Hình kết nối giữa kit thực tập với mạch điều khiển quạt như hình 4.17

4.5 Chương trình điều khiển độ sáng của Led bằng quang trở:

Mạch nguyên lý của chương trình được thực hiện

như hình 4.7

Lưu đồ giải thuật chương trình điều khiển độ sáng của Led bằng

quang trở:STARTChọn Card

PCI-1711Chọn ngõ

vào analogĐo tín hiệu điện

áp ngõ vàoXác định

hằng số aSaib

≤10V

Đúng

Xuất điện áp

ngõ raSai

STO

P

Đúng

Dừng chương trìnhHình 4.21: Lưu đồ giải thuật điều khiển độ sáng của Led bằng quang trở.

 a: là hằng số, a ≥0. b: điện áp ngõ ra trên Led; b = a chia cho điện áp ngõ vào 0≤ b

≤10.Giao diện chương trình điều khiển độ sáng của Led bằng quang trở:Hình 4.22: chương trình điều khiển độ sáng của Led bằng quang trở.Hình 4.23: Mã của chương trình điều khiển độ sáng

của Led bằng quang trở.

 Thực hiện viết chương trình như trên, dùng chức năng

EasyAIPopup và AIconfig để xác định ngõ vào tương tự. Sau đó

dùng chức năng AIVoltageIn để đọc giá trị điện áp ngõ vào và

dùng chức năng AOVoltageOut để xuất giá trị điện áp ngõ ra tùy

thuộc vào giá trị điện áp ngõ vào.

4.6 Chương trình đo nhiệt độ và điều khiển quạt:

 Sơ đồ nguyên lý của mạch đo nhiệt độ:

VC C

J1

1

2

3C AP N PLM 35V_OUTC 10Hình 4.24: Sơ đồ nguyên lý mạch đo nhiệt độ.

 Các đặc tính kỹ thuật của cảm biến:Hình 4.25. Sơ đồ kết nối cảm biến nhiệt độ LM35.

- Đưa ra mức điện áp theo độ C.

- Khoảng đo nhiệt độ: -55 ~ 150oC.

- Độ chính xác ở +25oC là 0.5oC.

- Trở kháng đầu ra nhỏ: 0.1Ohm/1mA tải.

- Tỷ số chuyển đổi: +10mV/ 1oC.

- Nhiệt độ cảm biến trong mơi trường khơng khí: 0.008oC.

 Lưu đồ giải thuật của chương trình đo nhiệt độ.b: nhiệt độ mở quạt, b ≥ 0.

STARTChọn Card

PCI-1711Chọn ngõ

vào analogGọi a là giá trị trung bình

của tín hiệu điện áp ngõ

vào trong 100 lần đọcXuất giá trị điện

áp ngõ ra

Sai

a≥Tắt Quạt

b

ĐúngMở QuạtSai

STO

P

Đúng

DỪNG CHƯƠNG TRÌNHHình 4.26: Lưu đồ giải thuật chương trình đo nhiệt độ và điều khiển quạt. Tụ C1 được mắc vào giữa ngõ ra V_OUT của cảm biến nhiệt độ LM35

và nguồn 0V của cảm biến có tác dụng lọc nhiễu. Sau đó tín hiệu từ

chân V_OUT của cảm biến LM35 sẽ được đưa vào ngõ vào AI0 của kit

thực tập.

 Chương trình có giao diện như sau:Hình 4.27: Giao diện chương trình đo nhiệt độ và điều khiển quạt.

 Mã chương trình như sau:Hình 4.28: Mã chương trình đo nhiệt độ và điều khiển quạt. Thực hiện viết chương trình như trên, dùng chức năng

EasyAIPopup và AIconfig để xác định ngõ vào tương tự. Sau đó

dùng chức năng AIVoltageIn để đọc giá trị điện áp ngõ vào, và

dùng chức năng DIOWriteBit để xuất tín hiệu điều khiển quạt. Tín

hiệu tương tự ngõ vào được đọc vào trong 100 lần nhờ sử dụng

vòng lập For, sau đó lấy trị trung bình. Nếu nhiệt độ mở quạt nhập

vào lớn hơn nhiệt độ trung bình thì quạt sẽ ở trạng thái OFF,

ngược lại nếu nhiệt độ mở quạt nhập vào nhỏ hơn nhiệt độ trung

bình thì quạt sẽ ở trạng thái ON.

 Nguồn Vcc cấp cho cảm biến sử dụng nguồn +5V từ card.

 Chương trình sẽ thực hiện liên tục nhờ việc sử dụng vòng lập

while –loop. Khi nhấn vào nút Stop chương trình sẽ dừng lại.5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1 Kết luận:

 Chương trình điều khiển xi lanh:

 Chương trình điều khiển hệ thống xi lanh khí nén đã hoàn thành,

hoạt động của các xi lanh đúng theo yêu cầu chuyển động ban đầu

đề ra, đáp ứng đúng những khoảng thời gian trì hỗn.

 Việc điều khiển hệ thống xi lanh khí nén bằng card PCI-1711 và ứng

dụng phần mềm Labview, Visual Basic giúp ta chủ động trong việc

thay đổi sự chuyển động của các xi lanh một cách nhanh chóng

hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian và tránh được những sai xót khi

phải thay đổi sự chuyển động của các xi lanh.

 Chương trình điều khiển tốc độ động cơ DC bằng phương pháp PWM:

 Chương trình điều khiển tốc độ động cơ DC bằng phương pháp

PWM đã hoàn thành tốt, tốc độ động cơ được điều chỉnh một cách

dễ dàng.

 Việc ứng dụng card PCI và phần mềm Labview để điều khiển động

cơ DC giúp cho sinh viên nhanh chóng đạt được kết quả trong các

thí nghiệm, phương pháp thực hiện đơn giản, tiết kiệm được thời

gian.

 Chương trình điều khiển độ sáng của Led bằng quang trở:

 Chương trình điều khiển độ sáng của Led bằng quang trở đã hoàn

thành, kết quả cho thấy được mối quan hệ giữa tín hiệu ngõ vào

tương tự và tín hiệu ngõ ra tương tự, thời gian đáp ứng giữa tín hiệu

ngõ vào và tín hiệu ngõ ra rất nhanh chóng, do đó độ sáng của LedTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biến con trỏ chỉ tới địa chỉ cấu trúc. DEVFEATURES lưu giữ các đặc thuộc tính của thiết bị .

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×