1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương trình sẽ thực hiện liên tục nhờ việc sử dụng vòng lập while –loop. Khi nhấn vào nút Stop chương trình sẽ dừng lại.

Chương trình sẽ thực hiện liên tục nhờ việc sử dụng vòng lập while –loop. Khi nhấn vào nút Stop chương trình sẽ dừng lại.

Tải bản đầy đủ - 0trang

5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1 Kết luận:

 Chương trình điều khiển xi lanh:

 Chương trình điều khiển hệ thống xi lanh khí nén đã hồn thành,

hoạt động của các xi lanh đúng theo yêu cầu chuyển động ban đầu

đề ra, đáp ứng đúng những khoảng thời gian trì hỗn.

 Việc điều khiển hệ thống xi lanh khí nén bằng card PCI-1711 và ứng

dụng phần mềm Labview, Visual Basic giúp ta chủ động trong việc

thay đổi sự chuyển động của các xi lanh một cách nhanh chóng

hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian và tránh được những sai xót khi

phải thay đổi sự chuyển động của các xi lanh.

 Chương trình điều khiển tốc độ động cơ DC bằng phương pháp PWM:

 Chương trình điều khiển tốc độ động cơ DC bằng phương pháp

PWM đã hoàn thành tốt, tốc độ động cơ được điều chỉnh một cách

dễ dàng.

 Việc ứng dụng card PCI và phần mềm Labview để điều khiển động

cơ DC giúp cho sinh viên nhanh chóng đạt được kết quả trong các

thí nghiệm, phương pháp thực hiện đơn giản, tiết kiệm được thời

gian.

 Chương trình điều khiển độ sáng của Led bằng quang trở:

 Chương trình điều khiển độ sáng của Led bằng quang trở đã hoàn

thành, kết quả cho thấy được mối quan hệ giữa tín hiệu ngõ vào

tương tự và tín hiệu ngõ ra tương tự, thời gian đáp ứng giữa tín hiệu

ngõ vào và tín hiệu ngõ ra rất nhanh chóng, do đó độ sáng của Ledcũng được điều chỉnh liên tục khi có sự thay đổi từ tín hiệu tương tự

ngõ vào.

 Chương trình đo nhiệt độ và điều khiển quạt:

 Chương trình đo nhiệt độ và điều khiển quạt đã hoàn thành, tuy

nhiên tín hiệu thu được từ ngõ vào tương tự khơng ổn định, kết quả

không khả thi, dù đã giảm nhiễu và tín hiệu được lấy giá trị trung

bình trong 1 khoảng thời gian dài.

5.2 Đề nghị:

 Khi kết nối card với máy tính, cần phải cẩn thận, tránh những va

chạm lên card, vì điều này có thể là một trong những nguyên nhân

gây ra sự không ổn định của card.

 Việc sử dụng card PCI-1711 và phần mềm Labview, Visual Basic

trong việc thu thập dữ liệu, đo lường và điều khiển mang lại hiệu quả

và độ tin cậy cao, thời gian xử lý ngắn. Do đó trong điều kiện hiện

nay của nước ta, việc sử dụng card PCI-1711 trong trường các học

là một điều cần thiết đối với các sinh viên, là một công cụ hỗ trợ đắc

lực cho việc nghiên cứu và giảng dạy của giáo viên .

 Với những kết quả đã đạt được như trên, chúng em hy vọng việc

ứng dụng card trong nghiên cứu, đo lường, điều khiển và đưa vào

phục vụ trong các trường học sẽ ngày càng phổ biến hơn.Tài liệu tham khảo

I. Tài liệu trong nước:

1. Lê Văn Bạn, Hồ Thanh Tâm, 2005, Lập trình giao tiếp máy tính điều

khiển bằng Visual Basic, Giáo trình lưu hành nội bộ trường Đại Học

Nơng Lâm TP. Hồ Chí Minh.

2. Phạm Hữu Khang, Kỹ xảo lập trình VB6.0, Nhà xuất bản Lao Động

xã Hội.

3. Nguyễn Đình Tê, Tự học lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic 6,

Nhà xuất bản Giáo Dục,2001.

4. Ngô Duyên Tập, Lập trình ghép nối máy tính, Nhà xuất bản khoa học

và kỹ thuật.

5. Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Kim Trang, 2000, Microsoft Visual

Basic 6.0 & lập trình cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản giáo dục,

II.Tài liệu nước ngoài:

1. 2003-2006 National Instruments Corporation, LabVIEWTM Getting

Started with LabVIEW, 102 page.

2. Công Ty Advantech, 27-07-2007, Data Sheet for PCI-1711/1731,60

page.


%5C1+GC+3416%5C1711_man_f.pdf>

3. Công Ty Advantech, March 2005 Edition, Sách hướng dẫn

Advantech DAQ VIs for LabVIEW Manual.


strRsDef=&Row_ID=1-29WTFD,%201-1S8U96&SR_Number=1137580025&RESITEM_ID=1%2D2NE5MU&fn=LabVIEWDAQ&fn2=

exe&des=&File_Name=Files/1%2D2NE5MU/LabVIEWDAQ.exe>

III.Tài liệu tham khảo từ hệ thống internet:1. Nhóm EVTATECH, Học nhanh LabView,2. Nhóm VAGAM, “Lab-on-chip: LabVIEW”, Thứ bảy, ngày 29 tháng 9 năm

2007.

3.

4.

5.

6.

7.

8.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương trình sẽ thực hiện liên tục nhờ việc sử dụng vòng lập while –loop. Khi nhấn vào nút Stop chương trình sẽ dừng lại.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×