1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Những đề nghị và hướng phát triển đề tài

2 Những đề nghị và hướng phát triển đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ứng Dụng PLC Vào Thiết Kế Và Điều Khiển Mô Hình Tay MáyTÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt.

[1]. Lê Hồi Quốc, Kỹ thuật người máy-Phần 1 Robot công nghiệp, NXB Đại Học

Quốc Gia TPHCM.

[2]. Lê Hoài Quốc, Chung Tấn Lâm, Bộ điều khiển lập trình vận hành và ứng

dụng, NXB Khoa học và kỹ thuật.

[3]. Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Tự động hóa với SIMATIC S7-200,

NXB Khoa Học và Kỹ Thuật.

[4]. Nguyễn Hữu Lộc, Thiết kế cơ khí với AutoCAD Mechanical, NXB Thành Phố

Hồ Chí Minh.

[5]. Nguyễn Văn Nhờ, Điện tử công suất 1, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM.

[6]. Phân viện nghiên cứu điện tử-tin học-tự động hóa TPHCM, Tự động hóa lập

trình với PLC S7-200.

[7]. TS.Phạm Đăng Phước, Robot công nghiệp, ebook.

[8]. Vương Khánh Hưng, Tự học OrCAD 9.1.

Tiếng Anh.

[8]. Lewin A.R.W.Edwards., Open-source Robotics and process control cookbook

[19]. Thomas R.Kurfess ph.D., P.E., 2005, Robotics And Automation Handbook.

Tài liệu trên Internet.

[10]. www.dspvietnam.com

[11]. www.dientuvietnam.net

[12]. http://vntelecom.orgSVTH: Nguyễn Đình Huy40GVHD: Th.S Đặng Phi Vân HàiỨng Dụng PLC Vào Thiết Kế Và Điều Khiển Mơ Hình Tay MáyPHỤ LỤC

1. Định nghĩa các chân cổng truyền thông RS-485

Bảng 1: Định nghĩa các chân cổng truyền thông RS 485

Chỉ số chân

1

2

3

4PROFIBUS

Mass

24V trả về

Truyền nhận RS 485 Tín hiệu B

Đòi hỏi truyền RSTPort 0/Port1

Nối vỏ

Đất logic

Truyền/nhận RS 485 Tín hiệu B

Đòi hỏi truyền RST (TTL)5

6

7

8

95V trả về

+5V

+24V

Truyền/nhận RS 485 tín hiệu A

Khơng sử dụngĐất logic

+5V, 100 Ω nối tiếp

+24V

Truyền/nhận RS 485 Tín hiệu A

Chọn protocol 10 bit (ngõ vào)2. Cấu tạo động cơ DC truyền động

Đề tài sử dụng động cơ DC (Canon) 24 V có hộp giảm tốcHình 1: Bản vẽ chi tiết cấu tạo động cơ

(Nguồn Internet)3. Mạch in của mạch công suấtSVTH: Nguyễn Đình Huy41GVHD: Th.S Đặng Phi Vân HàiỨng Dụng PLC Vào Thiết Kế Và Điều Khiển Mơ Hình Tay MáyHình 2: Mạch cơng suất hồn thànhHình 3: Mạch in của mạch cơng suất

4. Chương trình PLC hồn thành

 Bảng Symbol

SVTH: Nguyễn Đình Huy42GVHD: Th.S Đặng Phi Vân HàiỨng Dụng PLC Vào Thiết Kế Và Điều Khiển Mơ Hình Tay MáyHình 4: Bảng Symbol trong chương trình

MicroWin Simatic S7-200 Chương trình MAIN

SVTH: Nguyễn Đình Huy43GVHD: Th.S Đặng Phi Vân HàiỨng Dụng PLC Vào Thiết Kế Và Điều Khiển Mơ Hình Tay MáySVTH: Nguyễn Đình Huy44GVHD: Th.S Đặng Phi Vân HàiỨng Dụng PLC Vào Thiết Kế Và Điều Khiển Mơ Hình Tay MáySVTH: Nguyễn Đình Huy45GVHD: Th.S Đặng Phi Vân HàiỨng Dụng PLC Vào Thiết Kế Và Điều Khiển Mơ Hình Tay Máy Chương trình HOMESVTH: Nguyễn Đình Huy46GVHD: Th.S Đặng Phi Vân HàiỨng Dụng PLC Vào Thiết Kế Và Điều Khiển Mô Hình Tay MáyChương trình BANG_TAIChương trình GAPSVTH: Nguyễn Đình Huy47GVHD: Th.S Đặng Phi Vân HàiỨng Dụng PLC Vào Thiết Kế Và Điều Khiển Mơ Hình Tay MáyChương trình DI_XUONGSVTH: Nguyễn Đình Huy48GVHD: Th.S Đặng Phi Vân HàiỨng Dụng PLC Vào Thiết Kế Và Điều Khiển Mơ Hình Tay MáyChương trình DI_LENSVTH: Nguyễn Đình Huy49GVHD: Th.S Đặng Phi Vân HàiỨng Dụng PLC Vào Thiết Kế Và Điều Khiển Mơ Hình Tay MáyChương trình QUAY_PSVTH: Nguyễn Đình Huy50GVHD: Th.S Đặng Phi Vân HàiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Những đề nghị và hướng phát triển đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×