1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

án “Tính toán thiết kế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.63 MB, 142 trang )


Vì vậy rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và bạn đọc để

cuốn đồ án này được hoàn chỉnh hơn.

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Đại Tiến và Nguyễn Hữu

Nghĩa cùng các anh chị trong cơng ty đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành cuốn

đồ án này.5.3.2. ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

Cuốn đồ án này em thiết kế hệ thống cấp đơng với bình tuần hồn có sử

dụng bơm dịch. Vì vậy mà thời gian cấp đông tương đối nhanh, sản phẩm có

chất lượng tốt. Mặc dù vậy em vẫn chưa đưa ra được phương pháp rút ngắn

hơn nữa thời gian cấp đơng. Do vậy nếu có điều kiện sẽ phát triển đề tài này

cho những năm sau về một số biện pháp rút ngắn thời gian cấp đông. Đưa dần

đề tài đến hoàn chỉnh và được ứng dụng thực tế tốt hơn.

Còn đối với cơng việc lắp đặt thiết kế, vận hành, bảo dưỡng hệ thống

lạnh của xí nghiệp là rất tốt. Tuy nhiên em cũng có một số ý kiến đề xuất như

sau:

Trong phòng máy cần phải niêm yết các sơ đồ hệ thống máy, sơ đồ đường ống,

các cấp cứu tai nạn do NH3 gây ra.

Trong phòng máy cần có bảng nội quy vận hành, chỉ dẫn vận hành hệ thống treo

ở trên tường nơi dễ quan sát.

Cần trang bị máy bộ đàm kết nối phòng máy với phân xưởng chế biến để công

nhân vận hành và công nhân cấp đơng trao đổi kịp thời nhanh chóng.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (142 trang)

×