1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Quy Trình Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường nước Thải.

III. Quy Trình Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường nước Thải.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đối với dòng chảy, mẫu được lấy ở khu vực có dòng

xáo trộn tốt nhất để đảm bảo mẫu có tính đồng nhất và

mang tính đại diện nhất.Mẫu được lấy sát bề mặt để phân tích nhũ tương, váng

dầu, chất trôi nổi.Đối với thông số vi sinh: chai phải được tiệt trùng, thể

tích mẫu lấy vào chai khoảng ¾ dung tích chai.Lấy mẫu tại cống rãnh, hố ga: trước khi tiến hành cần

dọn sạch địa điểm lấy mẫu để loại bỏ cặn, bùn các VSV

trên thành, chọn điểm có dòng xốy mạnh để có sự

pha trộn tốt.Lấy mẫu tại Sơng suối, ao hồ nhân tạo tự nhiên. 

Các yếu tố nguy hại ảnh hưởng đến khi đoIV. Các hệ thống và thiết bị quan trắc mới nhất ở

VN

Các thiết bị quan trắc môi trường ở Việt Nam

 Phần cứng của hệ thống QTNT bao gồm: thiết bị giám sát thành

phần nước thải liên tục bao gồm: COD, pH, nhiệt độ, TSS thiết bị

truyền nhận dữ liệu, hệ thống tủ điện, nhà trạm,…

 Phần mềm của hệ thống bao gồm: Hệ thống quản lý dữ liệu với ứng

dụng của phần mềm EnviMS trên máy tính, trên ứng dụng điện thoại

với các hệ điều hành iOS, Android. Hệ Thống Quan Trắc Nước Thải Tự Động phải đầy đủ các bộ phận và chức năng

như sau:Bộ điều khiển và thu thập dữ liệu (tribox)Thiết bị đo pH và nhiệt độThiết bị đo CODMáy lấy và lưu trữ mẫuTrạm quan trắc nước thải Online tại Sabeco Ninh ThuậnV. Tần suất quan trắc môi trường nước thải

Về quan trắc nước thải tự động, các thông số quan

trắc bao gồm: lưu lượng nước thải đầu vào và đầu

ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS và các thông số đặc

trưng theo loại hình (trong trường hợp có cơng

nghệ, thiết bị quan trắc tự động phù hợp trên thị

trường) theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước

có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác

động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Hệ thống quan trắc nước thải tự động phải bao gồm

thiết bị lấy mẫu tự động được niêm phong và quản

lý bởi Sở Tài nguyên và Môi trường; phải lắp đặt

thiết bị camera được kết nối internet để giám sát

cửa xả của hệ thống xử lý nước thải và lưu giữ hình

ảnh trong vòng 03 tháng gần nhất.VI. Vị Trí Quan Trắc Mơi Trường Nước Thải.Lấy mẫu nước thải tại hố gaNước thải tại khu xử lý Việcxác định vị trí lấy mẫu phụ thuộc vào

mục tiêu của chương trình lấy mẫu và điều

kiện cụ thể của mỗi vị trí quan trắc. Căncứ vào yêu cầu của đối tượng cần quan

trắc như ( HTXL nước thải, Sông, Suối, ao

hồ…) mà chúng ta chọn và xây dựng số

điểm quan trắc phù hợp. Vịtrí tiến hành lấy mẫu được chọn phải

mang tính đại diện cho đối tượng cần quan

trắc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Quy Trình Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường nước Thải.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×