1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VII. Phương Pháp Lấy, Lưu Và Bảo Quản Mẫu.

VII. Phương Pháp Lấy, Lưu Và Bảo Quản Mẫu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thao tác thực hiện:

Súc rửa dụng cụ lấy mẫu và bình chứa mẫu

bằng chính nền mẫu được lấy. Lấymẫu dưới mặt nước 25cm, các chai đựng

mẫu được nhúng ngặm trực tiếp vào nước để

lấy mẫu, tuy nhiên tránh lấy lớp nước trên bề

mặt trừ khi có yêu cầu đặc biệt về phân tích

các chỉ tiêu dầu mỡ hay chất lỏng nhẹ hơn

nước. Nạpmẫu đầy bình chứa, để đuổi hết khơng khí

ra ngồi, đậy kín, mã hóa mẫu và bảo quản

theo đúng phương pháp, đối với các chỉ tiêu

phân tích như hidrocacbon, phenol, hóa chất

BVTV khơng nạp đầy bình mẫu.2. Lưu và bảo quản mẫu

 Mẫuđể phân tích các thơng số hóa lý, hóa

học đơn giản, cần nạp mẫu đầy bình và nút

kín nhằm hạn chế tác động của oxy trong

khơng khí làm thay đổi thành phần mẫu. Mẫuxác định vi sinh vật thì ngược lại, cần để

một khoảng khơng khí sau khi đóng nắp.TĨM TẮT PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN MẪU  Phương pháp bảo quản lạnh:Thơng số

xác địnhBình

chứaThể tích

nạp

mẫu(ml)Kỹ thuật

bảo quảnThời gian

bảo quản

tối đaGhi chúBODP/GLàm lạnh

đến 1-5oC24hLưu giữ nơi

tốiBODP1000 nạp

đầy bình

mẫuLàm đơng

-20oC1 tháng6 tháng( 1

tháng nếu

BOD trong

mẫu

<50mg/l)Phương pháp bảo quản bằng

axit:

Thơng

số xác

địnhBình

chứaHalogen

hữu cơ

(AOX)P/GNhơmP/G/BG

rửa được

với AxitAsen

BariThể tích

nạp

mẫu(ml

)1000

nạp

đầy

bình

chứa

100

500

100Kỹ

thuật

bảo

quảnThời

gian

bảo

quản

tối đaGhi chúAxit hóa

mẫu đến

pH từ 1

đến 2

với HNO35 ngàyBảo

quản

mẫu ở

nơi tối

và làm

lạnh từ 1

đến 5oC1 thángNên

dùng

HCL nếu

sử dụngVIII. Xử lý kết quả quan trắc.

Kiểm tra kết quả: kiểm tra tổng hợp về tính hợp lý của kết

quả quan trắc và phân tích mơi trường. Việc kiểm tra dựa trên

hồ sơ của mẫu (biên bản quan trắc tại hiện trường, biên bản

giao và nhận mẫu, biên bản đo tại hiện trường, biểu ghi kết

quả phân tích trong phòng thí nghiệm,...) kết quả mẫu QC

(mẫu trắng, mẫu lặp, mẫu chuẩn,...).Xử lý thống kê: căn cứ theo lượng mẫu và nội dung của báo

cáo, việc xử lý thống kê có thể sử dụng các phương pháp khác

nhau nhưng tối thiểu phải có các số liệu thống kê về giá trị

nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, giá trị trung bình, số giá trị vượt

chuẩn.Đánh giá kết quả: so sánh, đối chiếu các kết quả quan trắc đã

được kiểm tra, xử lý thống kê với các tiêu chuẩn, quy chuẩn

kỹ thuật có liên quan.XIN CẢM ƠN CƠ VÀ CÁC

BẠNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VII. Phương Pháp Lấy, Lưu Và Bảo Quản Mẫu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×