1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lịch sử phát triển của công nghệ đúc hẫng

Lịch sử phát triển của công nghệ đúc hẫng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cầu Raftsunet. Có nhịp chính 298m, lớn thứ 2 thê giới

4Cầu Thames Gateway

52.2 Công nghệ đúc hẩng ở Việt NamTrong những năm gần đây ngành thi công cầu ở Việt nam đã có những

chuyển biến đáng kể trong việc đầu tư vào công nghệ thi công, một

trong những công nghệ đó là “Cơng nghệ thi cơng dầm hộp liên tục

bê tông cốt thép dự ứng lực bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng”

(gọi tắt là công nghệ đúc hẫng)Cầu sông Gianh- Được xây dựng theo công nghệ của Pháp6Cầu Phú Long xây dựng 1995 theo

công nghệ của Nhật7Cầu Nhơn Hội8Thi công Cầu dây văng bằng công nghệ đúc hẫng93. Ưu, nhược của công nghệ đúc hẫng

cân bằng

3.1 Ưu điểm- Tiết kiệm đà giáo ván khuôn

- Về mặt đặc điểm chịu lực của kết cấu, đem lại sự phù hợp khá lý tưởng giữa sơ

đồ chịu lực trong giai đoạn thi cơng và giai đoạn khai thác sử dụng.

- Có thể tiến hành các công tác tháo dỡ lắp dựng đà giáo ván khn, bố trí cốt

thép, đổ BT trong mọi điều kiện thời tiết.

- Công việc thi công được lặp đi lặp lại, tính hiệu qủa cao, giảm bớt được nhân

lực và nâng cao năng suât lao động.

- Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các công đoạn được tiến hành dễ

dàng và tại chỗ.

- Q trình thi cơng kết cấu nhịp hầu như khơng ảnh hưởng gì đến công địa bên

dưới cầu.

- Là kết cấu nhịp liên tục nên giao thông trên cầu khá êm thuận .

- Dầm có chiều cao thay đổi nên có hình dáng đẹp phù hợp với yêu cầu mỹ quan.3.2 Nhược điểm

-Chịu ảnh hưởng của gối lún và sự thay đổ của nhiệt độ.

Không thể rút ngắn được thời gian thi công.

Tĩnh tải kết cấu nhịp lớn nên kết cấu phần dưới lớn.

Công nghệ thi cơng hiện đại đòi hỏi phải có đội ngũ cơng nhân lành nghề, kỹ

thuật cao, máy móc thiết bị thi công cũng yêu cầu phải tiên tiến hiện đại mới

đảm bảo được chất lượng sản phẩm.11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lịch sử phát triển của công nghệ đúc hẫng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×