1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trình tự thi công

Trình tự thi công

Tải bản đầy đủ - 0trang

6.2 Thi công đốt K0

Đốt K0 là phân đoạn đầu tiên của kết cấu nhịp đúc hẫng (hoặc

lắp hẫng) được đúc trực tiếp trên đà giáo đặt ở đỉnh trụ. Tùy

quy mơ của cơng trình để xác định kích thước của đốt. Mức độ

ổn định của quá trình đúc hẫng (hoặc lắp hẫng) các đốt tiếp

theo dựa trên cơ sở mức độ ổn định của đốt K0, vì vậy đốt K0

phải được đặt trên hệ gối kê tạm trong một diện tích bề mặt đủ

rộng. Vì vậy VTGS cần kiểm tra:

- Mặt bằng bố trí gối kê tạm, số lượng và vị trí đặt các thanh thép

cường độ cao để căng ép đốt K0 xuống bệ gối theo yêu cầu

thiết kế.28- Kiểm tra độ vững chắc của đà giáo dùng để đúc đốt K0 theo

yêu cầu thiết kế

- Kiểm tra sơ đồ lắp dựng cốt thép (cốt thép thường và ống

Ghen định vị trong đốt K0)

- Kiểm tra quy trình công nghệ đổ bê tông đốt K0 do nhà thầu

đệ trình

- Kiểm tra thành phần cấp phối bê tơng có xét ảnh hưởng của

thời tiết, nhiệt độ, nắng gió thời điểm đổ bê tông (ngày hoặc

đêm)29- Kiểm tra thành phần phụ gia trong cấp phối bê tông để vừa

bảo đảm tính thuận lợi trong thi cơng đầm rung và vừa nâng

cao khả năng đạt cường độ cao sớm ngày. Do khối lượng bê

tông của đốt K0 lớn nên cách tốt nhất là sử dụng loại phụ gia

có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết.

- Kiểm tra việc chuẩn bị mạch ngừng thi công và việc chuẩn bị

bề mặt tiếp xúc giữa các phần bê tơng sẽ đúc sau đó

- Kiểm tra việc chuẩn bị bề mặt tiếp xúc giữa các đốt sẽ đúc sau

đó30Thi cơng khối đỉnh trụ Ko31Đổ bêtông bản đáyĐổ bêtông dầm ngang32Đổ bêtông bản đỉnh và sườn33Bước 1: Thi công khối đỉnh trụ

-Chuẩn bị vật liệu và các thiết bị thi công hẫng

Lắp đặt gối cao su.

Lắp đặt gối tạm.

Lắp đặt đà giáo ván khuôn K0.

Lắp đặt ông ghen chứa thanh PC bar và neo.

Đổ bê tông.

Kéo cáp dự ứng lực khi bê tông đủ cƣờng độ chịu nén.

Neo các thanh PC bar.34356.3Thi công các đốt K1, K1’- Kn, Kn’

(3)(2)(2)(1)36Thông thường chiều dài các đốt được thiết kế chế tạo từ 3 –

4m. Vào thời điểm hiện nay chu kỳ thi công mỗi đốt từ 8 –

10 ngày. Trong q trình đổ bê tơng TVGS cần thực hiện các

bước kiểm tra bao gồm các nội dung sau:

Kiểm tra quy trình cơng nghệ đổ bê tơng do nhà thầu đệ trình.

Thơng thường cơng nghệ đổ bê tơng đối với dầm BTCT kiểu

hộp kín được tiến hành tuần tự bắt đầu từ đổ bê tông bản đáy

trước (1), sau đó tiếp tục đổ phần thân (2) và bản nắp hộp

(3). (Xem hình)37-Kiểm tra độ sụt bê tơng sau khi ra khỏi trạm trộn và trước khi

đưa vào ván khn theo quy định của thiết kế và quy trình

hiện hành từ:

◦ Kiểm tra cơng tác lấy mẫu thì nghiệm bê tông theo tuổi quy

định, đặc biệt chú ý loại mẫu đối với tuổi bê tông cho phép

căng kéo.

◦ Kiểm tra công tác bảo dưỡng bê tông bảo đảm thời gian cho

phép căng kéo – bao gồm một số giải pháp:

 Giải pháp phun nước nóng với nhiệt độ từ 60 – 80 độ (giải

pháp này ít hiệu quả)

 Giải pháp bọc lớp cách nhiệt cho ván khuôn để giữ nhiệt do

bê tơng tao nên trong q trình ninh kết

 Giải pháp sử dụng tấm ni lông hoặc Polyetilen để phủ lên bề

mặt bê tông bảo đảm bê tông giữ được độ ẩm trong quá trình

ninh kết.

38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trình tự thi công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×