1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trình tự tháo VK hạ giàn giáo

Trình tự tháo VK hạ giàn giáo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trình tự tháo VK hạ giàn giáo

Hạ kết cấu nhịp xuống gối thường tiến hành bằng các kích ở hai dầm

ngang ở đầu. Trên mỗi dầm ngang thường đặt hai kích; Sức nâng của

các kích phải bằng 1.5 lần trọng lượng kết cấu nhịp. Khi hạ xuống gối

phải hạ thành nhiều đợt theo thiết kế. Trong khi hạ dưới nút dàn ở trên

trụ phải đặt chồng nề và nêm để bảo vệ, khoảng cách giữa nêm và nút

giàn không được vượt quá 2cm đến 3 cm.Hạ kết cấu nhịp xuống gối cố định trước, sau đó hạ xuống gối di động. Vị

trí và độ nghiêng của con lăn phải xác định theo nhiệt độ lúc hạ cầu để

ở trạng thái nhiệt độ trung bình hàng năm, con lăn ở vị trí thẳng đứng.

Sau khi kết cấu nhịp đã hạ xuống cả hai gối, kiểm tra cẩn thận mới tháo

kích và chồng nề bảo hiểmTrình tự tháo VK hạ giàn giáo

Chiều cao hạ giàn giáo được tính theo cơng thức:

h=y+∆+CTrong đó:

 y: Độ võng của nhịp do trọng lượng bản thân dầm BT gây ra

∆: Biến dạng dàn hồi của giàn giáo

C: Khoảng hở cần thiết giữa giàn giáo và dầm BT, thường lấy bằng 10-30cmĐể tránh dầm bị rạng nứt trong quá trình hạ giàn giáo cần phải hạ từ từ bằng cách chia làm

nhiều lần hạ

Chiều cao mỗi lần hạ là: h/n (n:số lần hạ)

Đối với dầm mút thừa cần phải hạ hai bên mút thừa trướcSơ đồ hạ giàn giáo

n1÷n6: Thiết bị hạ; I ÷IV: Thứ tự hạ;

1 ÷ 36: Các giai đoạn hạCác cơng trình ứng dụng thi công trên giàn giáo cố địnhNhịp dẫn cầu Cần ThơNhịp dẫn cầu Cần ThơTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trình tự tháo VK hạ giàn giáo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×