1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VII.1> Ưu nhược điểm của pp cẩu lắp đứng dưới kết cấu nhịp

VII.1> Ưu nhược điểm của pp cẩu lắp đứng dưới kết cấu nhịp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lắp kết cấu nhịp bằng cần cẩu chạy trên kết cấu

nhịp

Phạm vi áp dụng:

Khi nền đất bải sông yếu hoặc mực nước sâu, cần cẩulắp dầm có thể dùng phương án đi trên nhịp để lao.

Trường hợp này cần cẩu phải có tầm với dài để cẩu

dầm phía trước.

Vì cần cẩu đi trực tiếp trên kết cấu nhịp nên chỉ lao

được các phiếm dầm có chiều dài tối đa là 16m ( 140150 kN). Loại này chỉ áp dụng cho nhịp nhỏ như cầu

bản..Trình Tự Thi Cơng

Chọn cần cẩu đủ tầm với và sức nâng.

Chọn vị trí để cần cẩu đứng ổn định phía sau mố.

Đưa cần cẩu vào vị trí trên đướng đầu cầu sau mố.

Đưa dầm vào tầm với của cần cẩu bằng xe gng.

Cần móc cẩu lấy dầm đặt vào gối

Sau khi lắp xong nhịp thứ nhất tiến hành liên kếtcác dầm ngang và bản mặt cầu lại.

Rồi cho cần cẩu tiến ra đứng trên nhịp vừa mới lắp,

các dầm được vận chuyển ra đứng bên cạnh cần cẩu,

cần cẩu móc lấy và đặt vào vị tríHình 2.4. Cẩu lắp dầm thép theo phương dọc cầu.

1. Đường ray; 2. Cần cẩu trung chuyển dầm đưa vào hệ di chuyển; 3.Tời kéo di chuyển xe goòng; 4. Xe goòng; 5. Cẩu lắp dầm; 6: dầm vừa

lắp;

7. nhịp dầm đã lắp;8. Dầm trên bãi.LẮP KẾT CẤU NHỊP BẰNG 2 CẦN CẨU ĐỨNG

TRÊN NHỊP VỪA MỚI LẮP

Phạm vi áp dụng

Thường dùng cho nhịp chính của cầu có chiều dài nhịplớn một cẩu khơng đủ sức nâng do đó phải dùng hai cẩuHình 2.5. Lắp kết cấu nhịp bằng 2 cần cẩu đứng trên

các nhịp vừa mới lắpTrình tự thi cơng-Xây dựng hệ đà giáo bắc qua nhịp cần lắp, bê trên lắp

tà vệt đường ray.

-Chọn hai cần cẩu đủ sức nâng tiến ra đứng trên 2 đầu

nhịp vừa mới lắp.

-Dầm cầu được vận chuyển đến bằng xe goòng rồi tiến

ra trên hệ đường ray trên đà giáo.Nếu bên cạnh cầu

đang xây dựng có cầu cũ thì khơng cần phải làm hệ

đà giáo và kết cấu nhịp được vận chuyển ra đứng trên

cầu đó.

-Hai cần cẩu móc lấy 2 đầu dầm quay 1 góc đặc vào vị

trí gối.

-Tương tự như vậy thực hiện cho các dầm còn lại...

 

 VII.2> Ưu nhược điểm pp cẩu lắp đứng trên kết

cấu nhịpƯu điểm: không phụ thuộc vào địa hìnhNhược điểm: tiến độ thi cơng chậm(chờ hoàn thiện hệdầm cho cẩu đứng)LẮP KẾT CẤU NHỊP BẰNG CẦN CẨU ĐỨNG

TRÊN HỆ NỔI

Phạm vi áp dụng

Khi phải lắp các kết cấu nhịp ở nơi sơng sâu, khơngcó điều kiện làm trụ tạm, dầm được vận chuyển đến

bằng đường thủy.

•Trình tự thi cơng

1.Dầm cầu được vận chuyển đến bằng xà lan, tập kết

bên cạnh nhịp cần lắp

2.Cần cẩu lắp dầm đứng trên xà lan vng góc với xà

lan chở dầm

3.Cần cẩu móc lấy từng dầm nhẹ nhàng đặt vào vị

trígối

4.Tương tự như vậy lắp hết cọc dầmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VII.1> Ưu nhược điểm của pp cẩu lắp đứng dưới kết cấu nhịp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×