1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VII.2> Ưu nhược điểm pp cẩu lắp đứng trên kết cấu nhịp

VII.2> Ưu nhược điểm pp cẩu lắp đứng trên kết cấu nhịp

Tải bản đầy đủ - 0trang

LẮP KẾT CẤU NHỊP BẰNG CẦN CẨU ĐỨNG

TRÊN HỆ NỔI

Phạm vi áp dụng

Khi phải lắp các kết cấu nhịp ở nơi sơng sâu, khơngcó điều kiện làm trụ tạm, dầm được vận chuyển đến

bằng đường thủy.

•Trình tự thi cơng

1.Dầm cầu được vận chuyển đến bằng xà lan, tập kết

bên cạnh nhịp cần lắp

2.Cần cẩu lắp dầm đứng trên xà lan vng góc với xà

lan chở dầm

3.Cần cẩu móc lấy từng dầm nhẹ nhàng đặt vào vị

trígối

4.Tương tự như vậy lắp hết cọc dầmHình 2.6a. Cẩu lắp theo phương ngang bằng cẩu trên

sàlanHình 2.6.b. Một số hình ảnh lắp dầm bằng cần cẩu đứng trên

hệ nồiVII.3>Ưu nhược điểm pp cẩu lắp đứng trên hệ nổi

Ưu điểm: thi công những kết cấu nhịp xa bờ

Nhược điểm: phụ thuộc vào triều cường và sức chảycủa dòng nước vì vậy phải thiết kế hệ neo chắc chắn.Bè trÝ cèt thÐp dÇmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VII.2> Ưu nhược điểm pp cẩu lắp đứng trên kết cấu nhịp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×