1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dây chằng liềm ( DC treo GAN )

Dây chằng liềm ( DC treo GAN )

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.Dây chằng liềm ( DC treo GAN )

• Là 1 nếp PM treo mặt hoành vào mặt dưới cơ

hoành và váo thành bụng rốn.

• DC liềm có 3 bờ :

• 1 bờ dính vào thành bụng trước & cơ hồnh đi

từ rốn lên tới DC vành

• 1 bờ dính vào mặt hồnh Gan

• 1 bờ tự do căng từ rốn tới bờ dưới Gan

• “ Giửa 2 lá của bờ tự do có DC tròn Gan.6.Mạc nối nhỏ6.Mạc nối nhỏ

• Là Phúc Mạc nối Gan với bờ cong bé Dạ dày ,

gồm 2 phần :

– DC Gan vị là nếp PM nối bờ cong bé Dạ dày tới

khe DC tĩnh mạch của gan.

– DC Gan Tá Tràng là PM đi từ môn vị và phần trên

tá tràng tới cửa Gan.7.Dây chằng Tròn của Gan7.Dây chằng Tròn của Gan

• Là thừng sợi di sự thối hóa và bít lại của tĩnh

mạch rốn

• đi từ rốn lên mặt tạng tạo nên khe dây chằng

tròn và tận cùng ở nhánh trái của tĩnh mạch

cửa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dây chằng liềm ( DC treo GAN )

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×