1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Cốt thép DƯL trong thi công

V. Cốt thép DƯL trong thi công

Tải bản đầy đủ - 0trang

VI: Lựa chọn so sánh công nghệVII: Các phương pháp kéo đẩy

dầmPhương pháp dùng thanh kéo :VII: Các phương pháp kéo đẩy dầmPhương pháp dùng trụ lựcVII: Các phương pháp kéo đẩy dầmPhương pháp dùng cáp kéoVII: Các phương pháp kéo đẩy

dầmDùng phương pháp nâng đẩyVII: Các phương pháp kéo đẩy dầmPhương pháp đẩy dầm trực tiếp.VIII. Công tác kiểm tra, nghiệm thu

Kiểm tra các chứng chỉ thí nghiệm, các loại

nguyên vật liệu và thiết bị ( bê tông, cốt thép,

thiết bị đúc , đẩy dầm…)

► Kiểm tra trị số kích đẩy dầm trong q trình

lao. Kiểm tra độ vững chắc của đà giáo.

► Kiểm tra sơ đồ lắp dựng cốt thép.

► Kiểm tra q trình căng kéo các bó cáp

► Đo đạc, kiểm tra đốt hợp long theo yêu cầu

thiết kế

► Nghiệm thu đốt hợp long

IX. Ưu, nhược điểm của công nghệ

► Ưu điểm:- Thiết bị duy chuyển đơn giản , tạo tĩnh khơng dưới

cầu.

- Thích hợp làm cầu trong đơ thị cầu vượt.

- Ít sử dụng giàn giáo, tồn bộ cơng việc đúc, lắp

dầm thực hiện trên nền đường đầu cầu nên đảm

bào chất lượng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Cốt thép DƯL trong thi công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×