1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.Sơ lược về giải phẫu thượng nhĩ

II.Sơ lược về giải phẫu thượng nhĩ

Tải bản đầy đủ - 0trang

II.Sơ lược về giải phẫu thượng nhĩ

-màng schrapnell:khơng có lớp xơ nên có xu

hướng co lõm bề mặt bởi áp lực âm của tai

giữa -> túi co kéo và cholesteatoma thượng

nhĩ

-thành sau:thông với sào bào qua sào đạo

-thành trên:khớp đá-trai,qua trần thượng nhĩ là

màng não thùy thái dương,có nhánh đm màng

não giữa đi qua,có tm đến tm xoang hangII.Sơ lược về giải phẫu thượng nhĩ

-thành dưới:bị thắt hẹp,thông với hạ nhĩ tại eo

thượng nhĩ,

+eo này lại hẹp hơn bởi xương con,dây chằng

mạc treo xương con,nhất là ở trẻ nhỏ còn có

chất dạng thạch trong thượng nhĩ ->khi thơng

khí này khơng tốt túi co kéo thượng nhĩ

cholesteatomaII.Sơ lược về giải phẫu thượng nhĩ

• -thành trước:có ống cơ

búa

• thành trong:liên quan

OBK ngồi và dây VII ->

cholesteatoma vùng này

có thể gây liệt mặt,viêm

mê nhĩIII.Xương con,cơ và dây chằng

1.Xương búa:

-đầu nằm trong thượng nhĩ.cổ nối đầu

và cán búa,có mỏm trước và mấu ngắn.

- dây chằng xương búa:

+d/c trên: chỏm -> trần thượng nhĩ

+d/c ngoài: chỏm -> tường thượng

nhĩ

+d/c trước: cổ -> gai bướm

+d/c nhĩ-búa trước:mỏm dài->gai nhĩ

trước

+d/c nhĩ-búa sau:mỏm ngắn ->gai nhĩ

sauIII.Xương con,cơ và dây chằng

2.Xương đe:gồm thân,ngành ngang,ngành

xuống

- Ngành ngang:ở sau,ngắn,trong hố đe

-ngành xuống:dưới thân,khớp với chỏm xương

bàn đạp

-xương đe cố định vào hố đe bởi:

+d/c sau:mỏm ngành ngang->mỏm sau hố đe

+d/c trên:thân-> trần thượng nhĩ

+d/c bên:x. Đe-> chỏm x.búa ( có liên quan

đến cố định xương đe vào hố đe ko???)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.Sơ lược về giải phẫu thượng nhĩ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×