1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kết quả thiết kế, thi công

2 Kết quả thiết kế, thi công

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đối với FET IRF9540 để mở thì UG =0 (điều khiển mức 0).

- Điều khiển theo chiều thuận

Ở chế độ thuận, vi điều khiển sẽ cung cấp 4 tín hiệu điều khiển điều khiển 4 con Opto

PC817, 4 con op to này kích các con FET đóng và mở. Điều kiện để cho động cơ quay

thuận.

- Tín hiệu Q1=0 ( Tức là Opto PC817 được kích và IRF 9540 mở )

- Tín hiệu Q2=1 (Tức là Opto PC817 khơng được kích và IRF 540 đóng)

- Tín hiệu Q3=1 (Tức là Opto PC817 khơng được kích và IRF 9540 đóng)

- Tín hiệu Q1=0 ( Tức là Opto PC817 được kích và IRF 540 mở )

VD C

VC C

IS O 4D Q 1

1Q 1

4R 6

3K3O P T O IS O L A T O R -A3C 1

104

R 3

1KR 12180R 8

1KQ 4

2

1VC C2IR F 9 5 4 0 N /T OQ 441IR F 5 4 0 N /T O

J1IS O 3C O N 2R 933K3

2O P T O IS O L A T O R -AD Q 4R 2

180

D 3

LEDQ 1Hình 46 - Điều khiển theo chiều thuận

- Điều khiển theo chiều nghịch

Ở chế độ nghịch, vi điều khiển sẽ cung cấp 4 tín hiệu điều khiển điều khiển 4 con Opto

PC817, 4 con op to này kích các con FET đóng và mở. Điều kiện để cho động cơ quay

nghịch.

- Tín hiệu Q1=1 (Tức là Opto PC817 khơng được kích và IRF 9540 đóng )

- Tín hiệu Q2=0 (Tức là Opto PC817 được kích và IRF 540 mở )

- Tín hiệu Q3=0 (Tức là Opto PC817 được kích và IRF 9540 mở )

45- Tín hiệu Q1=1 ( Tức là Opto PC817 khơng được kích và IRF 540 đóng )VC C

VD C41O P T O IS O L A T O R -A

IS O 1R 7

3K3

32D Q 2

R 1R 4

1KQ 2180

C 1IR F 9 5 4 0 N /T O

104

R 10Q 3

1KD Q 3J114

R 5VC C2

1IR F 5 4 0 N /T OQ 3C O N 2

32IS O 2

3K3R 11

180

D 4

LED

Q 2Hình 47 - Điều khiển theo chiều nghịch4.2.1.3 Mach thi cơng :Hình 48 - Mach thi cơng464.2.1.4 Mơ hình truyền độngHình 49 - Mơ hình truyền động

4.2.1.5 Mơ hình hồn thiệnHình 50 - Mơ hình hồn thiện

4.3 Giải thuật điều khiển

Mơ hình được điều khiển vị trí theo lưu đồ giai thuật sau :

47Với :-L là chiều dài cần di chuyển-P là số bước ren-PL là số bước ren giới hạn dưới-PH là số bước ren giới hạn trênHình 51 - Lưu đồ giải thuật điều khiển vị trí động cơ48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kết quả thiết kế, thi công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×