1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Giải thuật điều khiển

3 Giải thuật điều khiển

Tải bản đầy đủ - 0trang

Với :-L là chiều dài cần di chuyển-P là số bước ren-PL là số bước ren giới hạn dưới-PH là số bước ren giới hạn trênHình 51 - Lưu đồ giải thuật điều khiển vị trí động cơ48Mơ hình được điều khiển vận tốc theo lưu đồ giai thuật sau :Hình 52 - Lưu đồ giải thuật điều khiển tốc độ động cơ

Với :- VT là vận tốc nhập từ giao diện

-V là vận tốc động cơ chạy-VL là vận tốc mức dưới-VH là vận tốc mức trên494.4 Thiết kế phần mềm điều khiển

Phần mềm điều khiển mô hình được viết bằng chương trình Labview 8.6.Hình 53 - Giao diện chương trình điều khiển tốc độ động cơ50Hình 54 - Giao diện chương trình điều khiển vị trí động cơ

4.4. Kết quả mơ phỏngHình 55 - Hình mơ phỏng vận tốc 151Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Giải thuật điều khiển

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×