1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Chọn PLC/STOP để ngừng chương trình đang chạy.

+ Chọn PLC/STOP để ngừng chương trình đang chạy.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong phần Local connection: cho phép ta chọn cổng COM.Hình 3.3:Chọn cổng

giao tiếp.Sau khi chọn cổng COM bước tiếp theo là phải chọn địa chỉ PLC, thông thường

địa chỉ mặc định của PLC là 2, nếu địa chỉ PLC khác 2 thì ta phải chọn địa chỉ đúng

trước khi thực hiện Communication.Trường hợp nếu không biết địa chỉ PLC ta có thể

thực hiện như sau:Hình 3.4: Chọn địa chỉ PLC.

Vào communication , chọn search all baud rate sau đó double click vào phần “

double click to refresh” khi đó chương trình sẽ tự nhận địa chỉ PLC. Sau khi chọn

xong cổng COM cũng như địa chỉ PLC, ta thực hiện Download cũng như Upload.`41Hình 3.5: Download và Upload dữ liệu.

Ngồi ra communication còn có thể thực hiện bằng cách.Vào CPU phải chọn

Type, chọn real PLC nếu liên thơng được thì chương trình có thể đọc được loại PLC,

còn khơng thì nó sẽ báo ta phải chọn lại cổng COM cũng như địa chỉ PLC trong phần

Communications.Hình 3.6: Chọn PLC giao tiếp.

3.4 Giao tiếp với PC access.

Trong s7200 khơng có Driver hổ trợ để liên kết với giao diện điều khiển

WinCC. Nhóm sinh viên lựa chọn phần mềm PC access kết nối giữa PLC và WinCC

để điều khiển mơ hình. Các bước thực hiện như sau:

+ Mở chương trình PC access lên:Hình 3.7: Giao diện lập trình PC cacess.`42+ Chọn microwin( com1) new PLC.+ Điền tên bạn muốn thực hiện:

+ Bạn có thể chọn new folder hay item như hình dưới:Name: tên của item hoặc foder.

Adress: địa chỉ PLC, vùng nhớ input, ouput.

Data type: loại dữ liệu của item.

Xong nhấn OK`43+ Muốn hiện thị item hoặc foder khác nhấn vào màn hình chọn new.+ Cứ tiếp tục như thế ta tạo xong các tag trong pc access nhiệm vụ bây giờ là liên kết

được với Win CC. Ta mở chương trình WinCC lên.`44+ Nhấp phải chuột vào màn hình làm việc :+Nhấn đúp vào local+Ta chọn như hình dưới:Tiếp theo ta chọn chương trình điều khiển rồi add qua WinCC nữa là xong.

+ Các dữ liệu được kết nối trong PC access.`45Hình 3.8: các tag liên kết trong PC access.

3.5 Giao tiếp trong WinCC.

Các bước giao tiếp trong WinCC.

+ Soạn thảo dự án mẫu.`46Hình 3.9: Tạo dự án mẫu trong WinCC.

+ Kết nối Driver điều khiển.Hình 3.10: Kết nối Driver trong WinCC.

+ Tạo các nhóm biến liên kết: Biến nội, biến ngoại, tạo những nhóm biến thiết

bị, tạo biến q trình.

+ Tạo ảnh và thuộc tính cho các đối tượng.

+ Kết nối với thiết bị điều khiển.

3.6 Động cơ DC.

Mơ hình thực hiện gồm 7 động cơ điều khiển quá trình hoạt động cũng như đóng mở

các hành trình:

+ 2 động cơ 12V tốc độ 5 vòng/phút.

+ 2 động cơ 12V tốc độ 7,5 vòng /phút.

+ 3 động cơ 12v tốc độ 30 vòng/phút.`47Hình 3.11: Động cơ DC.

Tất cả các động cơ trên nhóm sinh viên cấp nguồn từ biến áp nguồn 12V để điều

khiển.3.7 Loadcell.

Loadcell 10kg hoạt động ở mức điện áp 0-10VDC, hoặc 4-20mA.

Cách xác định khối lượng trong loadcell.

Giá trị ban đầu gọi là giá trị bì nhập vào ô nhớ để qui cân về 0.

Đưa hệ số vào ô nhớ.Đưa giá trị analog vào.`48Xác định khối lượng cân.`49Chương 4

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 Sơ đồ khối.MÁY VI TÍNHPLC S7-200

ĐIỀU KHIỂN VÀ

HIỂN THỊ

KHỐI CHẤP

HÀNH

Hình 4.1 : Sơ đồ khối mơ hình.

Khối chấp hành gồm mơ hình trạm trộn do nhóm sinh viên thiết kế, chế tạo

thực hiện việc trao đổi dữ liệu với PLC và hoạt động dưới sự giám sát điều khiển của

khối điều khiển và hiển thị.

Khối điều khiển và hiển thị thực hiện việc trao đổi dữ liệu với PLC đồng thời

điều khiển giám sát khối chấp hành.

PLC là khối dùng để giao tiếp, truyền nhận dữ liệu với cơ cấu chấp hành và

khối hiển thị.`504.2 Khảo sát mơ hình.

4.2.1 Sơ đồ khối.

Phễu chứa xiPhễu chứa đá

Băng tảiPhễu chứa cát

Phễu chứa nước

Bồn trộnBăng tải.

Hình 4.2: Sơ đồ khối mơ hình

Ngun lý hoạt động tổng qt của mơ hình: Băng tải động vận chuyển cát, đá

từ các phễu chứa trộn vào bồn trộn. Phễu chứa xi xả xi trực tiếp vào bồn trộn, ở đây

do điểm thiết kế của mơ hình phễu chứa nước chỉ là một động cơ ảo, khi hoạt động tín

hiệu đèn sẽ chớp tắt báo hoạt động. Sau khi cho các thành phần vào bồn trộn (cát, đá,

xi, nước). Bồn trộn tiến hành trộn và xả nguyên liệu ra bên ngoài.

Phễu chứa đá cung cấp đá cho trạm trộn, đá được băng tải vận chuyển cho vào

bồn trộn.

Phễu chứa cát cung cấp cát cho trạm trộn, cát được băng tải vận chuyển cho vào

trạm trộn.

Phễu chứa xi cung cấp xi cho trạm trộn. Xi ở đây được xả trực tiếp vào trạm

trộn mà không cần qua băng tải vận chuyển.

Phễu chứa nước cung cấp nước cho việc trộn bê tông nhưng do điều kiện của

mơ hình khơng cho phép nhóm sinh viên chỉ dùng động cơ ảo cho việc phễu nước hoạt

động.

Sau khi bồn trộn hoạt động nguyên liệu tạo thành và đưa ra ngoài.`51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Chọn PLC/STOP để ngừng chương trình đang chạy.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×