1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xác định kích thước mặt cắt ngang.

Xác định kích thước mặt cắt ngang.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52Với x= y= 0.5 + 0.005xV= 0.5 + 0.005x60 = 0.8 (m)

1.8 +1.42

+ 0.8 + 0.8

2

B=

= 3.21 m

Theo TCVN 4054-05 Bảng số 6 Trang 11, đối với đường cấp IV vận tốc thiết kế

60 km/h, bề rộng mỗi làn xe là 3.5m.

Kết luận: Đối chiếu quy trình và tính tốn ta chọn bề rộng phần xe chạy là B =

7.0m. Độ dốc ngang là 2% (dự kiến mặt đường BTN).GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 35SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K5210.3. Lề đường

Theo TCVN 4054-05 với đường cấp IV đồng bằng đồi thì bề rộng lề đường là

2x1m. Trong đó bề rộng lề gia cố 2x0.5m có độ đốc ngang 2% kết cấu phần mặt giống

mặt đường xe chạy và bề rộng phần lề đất 2x0.5m, độ dốc ngang 4%.

10.4. Bề rộng nền đường

Bề rộng nền đường= Bề rộng phần xe chạy +Bề rộng lề đường.

Bnền= (2x3.5)+(2x1)=9.0 (m).

Theo TCVN 4054-05, với đường cấp IV đồng bằng tốc độ thiết kế 60 km/h có

các tiêu chuẩn mặt cắt ngang đường như sau:

- Số làn xe tối thiểu: 2 làn.

- Chiều rộng làn xe ô tô: 3.5 (m).

- Bề rộng dải phân cách giữa: 0 (m).

- Chiều rộng phần xe chạy: 7 (m).

- Phần lề đường: 2 x 1 (m) (trong đó phần có gia cố lề: 2 x 0.5(m)).

- Bề rộng tối thiểu của nền đường: 9 (m).GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 36SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ môn Công Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K5210.5. Bảng tổng hợp cách yếu tố kỹ thuật của tuyến A-B

 Đối với đoạn tuyến sử dụng kết cấu áo đường cứng.

TTCác yếu tố kỹ thuật1Cấp kỹ thuật2Vận tốc thiết kế3Đơn vị Tính tốnKiến3230-12 nghị

IVIVkm/h6060Chiều rộng một làn xem444Phần mở rộng làn xem0.3-0.50.55Chiều rộng lềm2x0.52x0.56Chiều rộng nền đườngm997Độ dốc ngang mặt đường%228Độ dốc ngang lề gia cố đá học%449Tải trọng trục tính tốnKN100100TTĐối với đoạn tuyến sử dụng kết cấu áo đường mềm

Các yếu tố kỹ thuậtĐơn vịTính

tốnTCVN

4054-05Kiến

nghị1Cấp quản lýIVIV2Cấp kỹ thuật60603Vận tốc thiết kế60604Độ dốc dọc lớn nhất%5.8665Tầm nhìn hãm xe S1m71.7675756Tầm nhìn trước xe ngược chiều S2m123.861501507Tầm nhìn vượt xe Svxm193.9763503508Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới

hạnm123.241251259Bán kính đường cong nằm tối thiểu thơng

thườngm218.0525025010Bán kính đường cong nằm tối thiểu

không siêu caom472.441500150011Chiều dài đoạn chuyển tiếp (isc = 2-4%)m505012Chiều dài đoạn chuyển tiếp (isc = 7%)m98707013Bán kính tối thiểu đường cong đứng lồim2343.7525002500GVHD: Th.s Trần Quang Vượngkm/hTrang 37SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường1415ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52Bán kính tối thiểu đường cong đứng lõmChiều dài dốc dọc lớn nhấtm1074.510001000id = 7%m500500id = 6%m600600id = 5%m800800id = 4%m1000100016Chiều dài tối thiểu đổi dốcm15015017Số làn xe cơ giớilàn2218Chiều rộng một làn xem3.53.519Chiều rộng lề và lề gia cốm2x12x120Chiều rộng nền đườngm9921Độ dốc ngang mặt đường%2222Độ dốc ngang lề gia cố%22223Độ dốc ngang lề đất%244GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 383.41SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52PHỤ LỤC 2: KIỂM TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM

1. Xác định các tải trọng tính tốn tiêu chuẩn

1.1. Số liệu ban đầuTuyến đường thiết kế là đường cấp IV, địa hình đồng bằng và đồi.

Số làn xe: 2

Dải phân cách giữa: Không.

Dải phân cách bên: Không.

Thời gian khai thác áo đường: 15 năm.

Loại tấng mặt thiết kế: cấp cao A1.

Vận tốc thiết kế: (60Km/h).

Qui luật tặng trưởng: 10%.

Tải trọng trục tính tốn 100 kN.

Đường kính vệch bánh xe: 33cm.

Áp lực tính toán: 0.6 Mpa

Độ tin cậy: 0.95

Hệ số cường độ về độ võng: 1.17

Hệ số cường độ về kéo uốn: 1.00

Hệ số cường độ về cắt trượt: 1.00

Thành phần xe chạy.

Bảng 2.1: Thành phần xe chạy

Xe đạp Xích lơ0.07%Xe máy, Xích lô máy1.92%Xe lam2.16%Xe con 4 chỗ23.58%Xe khách 12-25 chỗ (4.5T)23.03%Xe khách>25 chỗ (9.5T)18.03%Xe tải 2 trục 4 bánh (5.6T)24.97%Xe tải 2 trục 6 bánh (6.9T)4.44%Xe tải 3 trục (2x9.4T)1.39%Xe tải>3 trục (3x10T)0.42%Lưu lượng xe quy đổi ra xe con

tiểu chuẩn ở năm tương laiGVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 392738 xcqđ/ngđSVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ môn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngGVHD: Th.s Trần Quang VượngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52Trang 40SVTH: Trần Lý HùngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xác định kích thước mặt cắt ngang.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×