1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Xây dựng quy trình nhận dạng và xử lý ảnh.

1 Xây dựng quy trình nhận dạng và xử lý ảnh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hiển thị giao diện Matlab: khi thực hiện hoàn thành xong quá trình xư lý anh

thì cần hiển thị trên màn hình thông qua giao diện Matlab. Trên giao diện chúng ta thể

hiện tọa độ, biên dạng của vật thể cần xư lý.

4.1.2 Quy trình xác định khoang cách sư dụng cam biến siêu âm.Kết nối cảm

biến SRF10Hiển thị kết quả

trên LCDVi điều khiển

(ATMEGA 16)

Giao tiếp

cổng

COMHiển thị trên

giao diện

MATLABHÌNH 4.23 Sơ đồ xác định khoang cách sư dụng cam biến SRF10

Quá trình kết nối cam biến SRF10 là quá trình kết nối giữa cam biến với vi điều

khiển thông qua chuẩn kết nối I2C. Chuẩn kết nối này giúp cho ta dễ dàng lập trình

cho vi điều khiển nhận tín hiệu từ cam biến.

Sư dụng vi điều khiển ATMEGA 16 kết nối cam biến SRF 10 và đọc kết qua

thu được từ cam biến hiển thị trên màn hình LCD, bên cạnh đó lập trình giao tiếp cổng

COM để kết nối với giao diện MATLAB hiển thị cùng với tọa đợ trong xư lý anh.

Mạch vi điều khiển.37HÌNH 4.24 Sơ đồ mạch vi điều khiển384.2 Kết quả nhận dạng và xử lý ảnh.

4.2.1 Quá trình nhận dạng và xư lý anh.

4.2.1.1 Sơ đồ khối xư lý.

Lấy ảnh từ Camera

(Webcame logitech)

Quá trình nhận dạng

tách đối tượng( trích

xuất gam màu đỏ)

C

O

M

P

U

T

E

RQ trình xử lý và

phân tích ảnh

Q trình định vị trí

,hiển thị tọa độ

Ra quyết địnhGiao tiếp và điều khiển

qua cổng song songCơ cấu chấp

hành(cánh tay robot)

HÌNH 4.25 Sơ đờ nhận dạng và xư lý anh ứng dụng điều khiển

4.2.1.2 Nhận dạng và xư lý anh.

 Lệnh thu thập anh từ camera.

Để thu nhận anh từ Webcame vào Matlab thì việc đầu tiên ta phai kết nối thiết

bị Webcame với phần mềm Matlab, kết qua thu nhận anh từ Webcame được thể hiện.39HÌNH 4.26 Hình anh thu nhận từ Webcame

 Nhận dạng và trích đối tượng.

Để đưa ra quyết định cho hệ thống, hệ thống xư lý anh cần xư lý các thông tin

trong anh nhận được từ Webcame. Tuy nhiên, anh nhận được sẽ mang nhiều thông tin

không cần thiết cho quá trình xư lý và điều này sẽ làm tăng khối lượng tính toàn dữ

liệu. Do đó ta cần thực hiện các bước tách đối tượng nhằm lấy ra thông tin cơ sở cho

quá trình xư lý.

Với bài toán nhận dạng đối tượng là vật có màu đỏ, chúng ta chỉ quan tâm đến

những vật có màu đỏ, còn các đối tượng khác thuộc nền là các đối tượng sẽ được bỏ

qua.Tách đối tượngChuyển sang ảnh

xám(Gray – Scale)Trích đối tượng

(trích vật có gam

màu đỏ)HÌNH 4.27 Sơ đờ nhận dạng và trích đối tượng.

 Ảnh xám (Gray- Scale).

40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Xây dựng quy trình nhận dạng và xử lý ảnh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×