1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 Giới thiệu về TeeChart

8 Giới thiệu về TeeChart

Tải bản đầy đủ - 0trang

tồn với mơi trường Visual Studio. Nó hỗ trợ vẽ từ dữ liệu nhập vào trực tiếp

hoặc từ nguồn dữ liệu database.

Đây là một phần mềm phát triển cho bộ phần mềm Visual Studio. Nó

khơng tích hợp sẵn, người sử dụng muốn làm việc thì phải cài đặt vào. Phiên

bản demo của chương trình được cung cấp miễn phí tại trang chủ Steema.

Cách thức cài đặt của chương trình hồn tồn giống như các chương trình

ứng dụng khác của Windows.

Khi đã cài đặt xong, mở chương trình Visual C++ lên, trong hộp Toolbox

sẽ có hiển thị thành phần Steema.

2.8.2 Các bước tạo 1 dự án

Để tạo 1 biểu đồ trong Visual C++, cần phải làm các bước sau:

1. Mở chương trình Visual C++

2. Trong hộp Toolbox Add phần ứng dụng TeeChart vào.

3. Chọn thành phần TChart (hình) trong bộ Steema của Toolbox rồi kéo thảvào cửa sổ soạn thảo Form.

4. Chọn biểu đồ muốn vẽ và hiệu chỉnh các thuộc tính của biểu đồ.

5. Soạn thảo code cho chương trình.2021Chương 3

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Nội dung nghiên cứu

• Khảo sát các hệ thống điều khiển vị trí và vận tốc sử dụng bằng động cơ servo

đang hiện có.

• Nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng tồn bộ trong q trình điều khiển vị trí và

cánh tay Robot có sẳn.

• Sử dụng bộ điều khiển được kết nối với phần mềm giám sát trên máy tính phù

hợp với yêu cầu giám sát từ xa.

3.2 Linh kiện và thiết bị được sử dụng trong thiết kế và điều khiển

 Mơ hình cánh tay Robot

 Mơ hình xác định vị trí

 Mạch PIC, mạch cầu H và cổng truyền thơng nối tiếp với máy tính qua

cổng RS232

 Máy tính

 PIC16F877A

 Chương trình giám sát động cơ trên máy tính bằng ngôn ngữ Visual C+

+, Phần mềm CCSC, phần mềm nạp cho PIC Burn-E-Programmer.

 Động cơ DC

 Encoder: sử dụng encoder có độ phân giải 400xung/vòng.223.3 Phương pháp nghiên cứu

3.3.1 Phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm:

-Tham khảo tài liệu: phương pháp chủ đạo trong quá trình thực hiện đề

tài. Kiến thức xã hội loài người giờ đây đã tích lũy thành số lượng khổng

lồ. Tài liệu tham khảo được thu thập qua sách vở và từ Internet.-Tự nghiên cứu: từ nguồn tài liệu thu thập được, quá trình thực hiện đề tài

bắt buộc phải trải qua việc nghiên cứu nguồn tài liệu, chắt lọc những

thơng tin có giá trị, đồng thời tự suy nghĩ tìm ra cách giải quyết vấn đề.-Thực tế làm việc: quá trình thực hiện nảy sinh những vấn đề khó khăn

mà người nghiên cứu phải trực tiếp giải quyết mới có thể tìm ra cách giải

quyết đúng đắn.3.3.2 Phương tiện nghiên cứu

Các phương tiện phục vụ cho quá trình nghiên cứu bao gồm:

-Giáo trình, sách tham khảo, tài liệu thu thập từ Internet,…-Dụng cụ, thiết bị cơ khí, điện tử, máy tính.3.4 Phương pháp nghiên cứu điều khiển và ảnh hưởng của bộ điều khiển PID:

3.4.1 Phương pháp nghiên cứu điều khiển

Trên động cơ servo các thông số cần điều khiển bao gồm: vị trí và vận tốc, thơng

số PID.

-Bộ điều khiển PID là một bộ điều khiển vòng kín được sử dụng rộng rãitrong công nghiệp. Sử dụng bộ điều khiển PID để điều chỉnh sai lệch giữa

giá trị đo được của hệ thống (process variable) với giá trị đặt (setpoint) bằng

cách tính toán và điều chỉnh giá trị điều khiển ở ngõ ra. Tín hiệu được lấy từ

encoder hồi tiếp về VĐK, VĐK chuyển giá trị hiệu chỉnh lên đồ thị.

-Điều khiển vận tốc,vị trí của động cơ: dùng encoder để xác định đượcvận tốc của động cơ, lấy giá trị hồi tiếp về VĐK đem so sánh với giá trị

đặt.Nếu giá trị encoder lớn hơn (nhỏ hơn) giá trị đặt thì dùng bộ điều khiển

PID để hiệu chỉnh sao cho gần với giá trị đặt cho tới vận tốc ổn định.23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Giới thiệu về TeeChart

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×