1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.49: Mô hình tổng lắp các chi tiết

Hình 4.49: Mô hình tổng lắp các chi tiết

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1Kết luận:

Đã chế tạo hoàn chỉnh từng chi tiết mơ hình nhà lưới, đã lắp ráp khung mơ hìnhđúng như qui trình thiết kế góp phần đẩy nhanh tiến trình ứng dụng và sử dụng.

5.2Đề nghị:

Do thời gian có hạn nên đề tài còn phần chưa làm xong em xin bổ sung hoàn chỉnhsau khi hồn tất.61TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Đỗ Hữu Tồn. Giáo Trình Sức Bền Vật Liệu. ĐH.Nơng Lâm TP.HCM

Đỗ Hữu Tồn, 1999. Giáo Trình Cơ Học Lý Thuyết. ĐH.Nơng Lâm TP.HCM.152 trang.

Tài liệu về kỹ thuật khoan, hàn, cắt và một số tài liệu internet.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUANHình 4.50: Lắp chi tiết 4 vào máng62Hình 4.51: Một số hình ảnh tham gia chế tạo.6364Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.49: Mô hình tổng lắp các chi tiết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×