1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Giới thiệu một số linh kiện chính dùng trong mạch diều khiển.

3 Giới thiệu một số linh kiện chính dùng trong mạch diều khiển.

Tải bản đầy đủ - 0trang

PIC là viết tắt của “Programable Intelligent Computer”, có thể tạm dịch là “máy tính

thơng minh khả trình” do hãng General Instrument đặt tên cho vi điều khiển đầu tiên

của họ. PIC1650 được thiết kế để dùng làm các thiết bị ngoại vi cho vi điều khiển

CP1600. Vi điều khiển này sau đó được nghiên cứu phát triển thêm và từ đó hình

thành nên dòng vi điều khiển PIC ngày nay.

PIC16F877A là dòng PIC phổ biến nhất hiện nay (đủ mạnh về tính năng, 40 chân, bộ

nhớ đủ cho hầu hết các ứng dụng thông thường).Cấu trúc tổng quát của PIC6F877A

như sau:

-8 K Flash ROM.

368 bytes RAM.

256 bytes EEPROM.

5 port ( A, B, C, D, E) vào ra với tín hiệu điều khiển độc lập.

2 bộ nhớ định thời 8 bit ( time0, time2).

1 bộ định thời 16 bit (time1) có thể hoạt động trong chế độ tiết kiệm năng-lượng.

2 bộ CCP (Capture/Compare/PWM).

1 bộ biến đổi AD 10 bit, 8 ngõ vào.

2 bộ so sánh tương tự (Compartor).

1 bộ định thời giám sát (WatchDog Time).

1 cổng song song 8 bits với các tín hiệu điều khiển.

1 cổng nối tiếp.

15 nguồn ngắt.

Có chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nạp chương trình bằng cổng nối tiếp ICSP.

35 tập lệnh có độ dài 14 bits.25Hình 2.17: Sơ đồ chân PIC16F877A.

Cảm biến nhiệt độ LM35

Nguyên lý hoạt động cảm biến LM35 là cho ra giá trị một hiệu điện thế nhất định tại

chân Vout ứng với mỗi mức nhiệt độ.

-Đơn vị nhiệt độ: 0C

Nhiệt độ thay đổi tuyến tính: 10mV/0C.Hình 2.18: Sơ đồ chân của LM35.

Cảm biến độ ẩm HS1101

HS1101 cơ bản là một tụ biến dung theo độ ẩm, giá trị điện dung của nó sẽ thay đổi

khi độ ẩm thay đổi. Nguyên lý mạch là tạo ra dao động và tần số thay đổi tương ứng

theo giá trị điện dung hay chính là độ ẩm môi trường. Mạch sử dụng IC555 để tạo dao

động cần thiết cho vi điều khiển.Hình 2.19: Sơ đồ mắc của HS1101

Quang trở

26Là một loại điện trở, mà điện trở suất của nó giảm xuống rất nhanh khi có ánh sáng

chiếu vào và ngược lại điện trở nó tăng lên khi khơng có ánh sáng, làm bằng CdS hoạt

động trên hiện tượng quang dẫn.

Hình 2.20: Quang trởChương 3

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Nội dung nghiên cứu

Khảo sát một số vườn lan trên địa bàn tìm hiểu về kết cấu khung, sườn, chế độ

chăm sóc, những yêu cầu tiểu khí hậu vườn lan.

27Thiết kế nhà lưới trồng lan tại Gia Lai.

Thiết kế chế tạo mạch điều khiển tưới lan tự động theo chu kỳ và tưới lan dựa

vào nhiệt độ hay độ ẩm, điều khiển lưới cắt nắng, theo mơ hình nhà kính trên phòng bộ

mơn cơ điện tử.

3.2 Phương pháp nghiên cứu.

3.2.1 Phương pháp tiếp cận.

Đi khảo sát thực tế, thu thập sơ liệu thiết kế.

Tìm hiểu qua web.

Tham khảo các đề tài, các sách báo có liên quan.

Khảo nghiệm trực tiếp trên mơ hình nhà kính ở bộ môn cơ điện tử trường ĐH

Nông Lâm Tp.HCM về nhiệt độ, độ ẩm khi sử dụng phun sương.

3.2.2 Phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển.

Dựa theo một số tiêu chuẩn mà các nhà nghiên cứu đã thống kê, để tính tốn và

thiết kế hệ thống tưới và tủ điều khiển

Kết cấu và bố trí hệ thống dựa trên mơ hình có sẵn ở phòng bộ mơn cơ điện tử.Chương 4

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 Thiết kế hệ thống nhà lưới trồng lan theo yêu cầu một đề tài trên Gia Lai.

Yêu cầu thiết kế hệ thống nhà kính, nhà lưới với tổng diện tích 32x60m 2, diện tích

được chia làm 3 mảnh đất để trồng 3 loại lan khác nhau.28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Giới thiệu một số linh kiện chính dùng trong mạch diều khiển.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×